Pronájmy

Pronájem učeben KTF UK

Ceník pronájmu učeben a vybavení


č. učebny

počet míst


cena za 1 hod.

P1

cca 40

800 Kč

P2

cca 30

800 Kč

P3

cca 90

1.500 Kč

P5

cca 110

1.750 Kč

P6

cca 100

1.300 Kč

P7

cca 30

800 Kč

P8

cca 70

1.750 Kč

P9

cca 15

750 Kč

P10

cca 20

750 Kč

P12

cca 20

750 Kč

P14

cca 50

850 Kč

P16

cca 20

750 Kč

překladová kabina (P8)

po domluvě


Slevy v odůvodněných případech stanoví tajemník fakulty.

Před vyplněním objednávky se laskavě seznamte s opatřením děkana ohledně ukládání osobních věcí v prostorách fakulty.Opatření děkana 1/2005


Objednávka pronájmu posluchárny


Poslední změna: 5. říjen 2021 15:00 
Sdílet na: