Vyhlášení kurzů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2012/2013

Vyhlášení kurzů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2012/2013

Č. j. 1530/12

V Praze dne 26. září 2012


Věc: Vyhlášení kurzů Celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2012/2013
Pro akademický rok vyhlašuje Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze v rámci Celoživotního vzdělávání tyto kurzy:    název:

přednášející:

kód č.:

1) Úvod do Písma 1 (zs) 

J. Brož

1149

2) Pentateuch a dějepisné knihy 1 (zs) 

J. Hřebík

1150

3) Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1 (zs) 

P. Větrovec

1151

4) Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1 (zs) 

J. Brož 

1152

5) Novozákonní epištoly 1 (zs) 

J. Brož

1153

6) Novozákonní listy a janovské spisy (KS) 

J. Brož

1154

7) Starozákonní postavy Koránu 

M. Mikulicová

1155

8) Religion in the Arab World 1 – Islam 

M. Mikulicová

1156

9) Fundamentální teologie 

D. Červenková 

1157

10) Ekleziologie 

P. Brož 

1158

11) Ekumenismus 

P. Brož 

1159

12) Úvod do teologie 

P. Brož

1160

13) Teologická antropologie 

P. Brož 

1161

14) Přehledné dějiny antického, raně křesťanského a středo

V. Kubík 

1162

15) Přehledné dějiny renesančního umění 1 

M. Zlatohlávek, M. Jarošová

1163

16) Přehledné dějiny barokního umění 1 

P. Oulíková, M. Pučalík 

1164

17) Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1 

M. Pech 

1165
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Přílohy: Anotace ke kurzům

uměnovědné kurzy

biblické vědy

systematická teologiePoslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám