OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2014 Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků

OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2014 Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků

Č.j.:  747/14

V Praze dne 21.5.2014

OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2014Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků

V souladu se Zákoníkem práce v platném znění vydávám toto opatření:
Všem zaměstnancům Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze stanovím vyčerpat dovolenou na zotavenou za rok 2014 do 31. prosince 2014.


Odůvodnění:
Podle § 218 odst. 1 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo.


Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


Odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření jsou vedoucí kateder a vedoucí jednotlivých oddělení..ThLic. Prokop Brož, Th.D.


      děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám