OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2014 Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků

OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2014 Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků

Č.j.:  747/14

V Praze dne 21.5.2014

OPATŘENÍ DĚKANA č. 1/2014Čerpání dovolené akademických a neakademických pracovníků

V souladu se Zákoníkem práce v platném znění vydávám toto opatření:
Všem zaměstnancům Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze stanovím vyčerpat dovolenou na zotavenou za rok 2014 do 31. prosince 2014.


Odůvodnění:
Podle § 218 odst. 1 Zákoníku práce je zaměstnavatel povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo.


Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


Odpovědnými za kontrolu dodržování tohoto opatření jsou vedoucí kateder a vedoucí jednotlivých oddělení..ThLic. Prokop Brož, Th.D.


      děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: