OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015


OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015

Č.j.: 863/14

V Praze dne 12. června 2014
OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2014Harmonogram akademického roku 2014/2015
V souladu s čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na harmonogram akademického roku 2014/2015 stanovený opatřením rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 6/2014 vyhlašuji pro Katolickou teologickou fakultu toto jeho upřesnění:
čl. 1 HLAVNÍ SPOLEČNÉ TERMÍNY


začátek akademického roku1. 10. 2014slavnostní zahájení akademického roku


Veni Sancte – kostel Panny Marie před Týnem


imatrikulace – Velká aula Karolina3. 10. 2014


 9:00


11:00poutní slavnost KTF8. 12. 2014vánoční prázdniny22. 12. 2014 – 4. 1. 2015velikonoční prázdniny1. 4. – 8. 4. 2015rektorský den (výuka se nekoná)13. 5. 2015letní prázdniny1. 7. – 31. 8. 2015slavnostní zakončení akademického roku


Te Deum – kostel sv. Markéty, Praha-Břevnov


Zahradní slavnost22. 5. 2015


15:30


17:00konec akademického roku30. 9. 2015


čl. 2 BAKALÁŘSKÉ A MAGISTERSKÉ STUDIUM

k provedení zápisu do dalšího ročníku je nezbytné odevzdat evidenční list pro ak. rok 2014/2015


zápis do druhého a vyššího ročníku


= odevzdat evidenční list pro ak. rok 2014/2015do 30. 9. 2014soustředění pro studenty přijaté do 1. ročníku30. 9. 2014 od 15:00imatrikulace – Velká aula Karolina3. 10. 2014 od 11:00promoce (předpokládané termíny)   


bakalářské – Profesní dům, Malostranské n. 25, Praha 1


magisterské – Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1

3. 11., 4. 11. 2014, 23. 4. 2015


10. 11. 2014, 17. 4. 2015ZIMNÍ SEMESTR


zápis předmětů do SIS25. 8. – 21. 9. 2014změna zápisu předmětů do SIS1. 10. – 8. 10. 2014zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK15. 9. – 21. 9. 2014výuka v zimním semestru1. 10. 2014 – 9. 1. 2015zkouškové období12. 1. – 15. 2. 2015
LETNÍ SEMESTR


zápis předmětů do SIS1. 2. – 15. 2. 2015změna zápisu předmětů do SIS18. 2. – 24. 2. 2015zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK9. 2. – 15. 2. 2015výuka v letním semestru16. 2. 2014 – 22. 5. 2015zkouškové období25. 5. – 30. 6. 2015


1. 9. – 15. 9. 2015termín pro splnění studijních povinností15. 9. 2015
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V BAKALÁŘSKÉM A MAGISTERSKÉM STUDIU


Zimní semestr (zimní termín SZZ – leden 2015)

řádný i opravný termín pro všechny obory
splnění předpokladů pro konání dané části SZZ


odevzdání přihlášky ke SZZ


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 9. 12. 2014

termín konání SZZ19. 1. – 30. 1. 2015Letní semestr (jarní termín SZZ – červen 2015)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání obhajoby 


odevzdání přihlášky k obhajobě


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formědo 29. 4. 2015splnění předpokladů pro konání ústní části SZZ 


odevzdání přihlášky ke SZZdo 14. 5. 2015termín konání SZZ15. 6. – 30. 6. 2015Letní semestr (podzimní termín SZZ – září 2015)


OBHAJOBY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

řádný i opravný termín pro všechny oboryÚSTNÍ ZKOUŠKY

opravný termín pro všechny obory
splnění předpokladů pro konání obhajoby/ústní zkoušky 


odevzdání přihlášky k obhajobě/ústní zkoušce


odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě
do 17. 6. 2015termín konání SZZ1. 9. – 8. 9. 2015


čl. 3 RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ A DOKTORSKÉ STUDIUM  

údaje týkající se doktorského studia platí pro všechny obory


termín odevzdání individuálního studijního plánu nebo jeho aktualizace10. 10. 2014termín konání podzimních oborových rad13. 10. – 31. 10. 2014promoce (předpokládané termíny)listopad 2014, květen 2015termíny pro přihlášení ke státní doktorské zkoušce a odevzdání disertačních / rigorózních / licenciátních / souborných prací5. 12. 2014


pro SDZ nebo obhajobu v období leden-únor 2015


6. 3. 2015


pro SDZ nebo obhajobu v období květen-červen 2015


29. 5. 2015


pro SDZ nebo obhajobu v období

září-říjen 2015zápis21. - 25. 9. 2015termín pro splnění studijních povinností a odevzdání závěrečných zpráv o činnosti doktoranda25. 9. 2015

čl. 4 OSTATNÍ TERMÍNY


Termíny kontaktní výuky kombinovaného studia (obor Teologické nauky)V roce 2014:   4. 10. // 11. 10. // 18. 10. // 8. 11. // 22. 11. // 6. 12. // 13. 12.V roce 2015:   3. 1. // 17. 1. // 31. 1. // 14. 2. // 28. 2. // 14. 3. // 28. 3. // 11. 4. // 25. 4. //


                     16. 5. // 23. 5. // 6. 6. //
Termíny pro odevzdávání publikací


uzávěrka AUC Theologica 1/201531. 10. 2014uzávěrka AUC Theologica 2/201531. 3. 2015
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám