Celoživotní vzdělávání - program „Přehledné dějiny umění“

Celoživotní vzdělávání - program „Přehledné dějiny umění“


Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bodnárová

telefon: 220 181 309

e-mail: bodnaroj@ktf.cuni.czpřihláška do kurzu


harmonogram kurzu


seznam přednášekČ.j.:  936/14

V Praze dne 2. července 2014
Věc: Program celoživotního vzdělávání
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program Celoživotního vzdělávání „Přehledné dějiny umění“ a stanovím následující podrobnosti o jeho konání.název:Přehledné dějiny uměníuskutečňovatel:


Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Prazegarant:doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.kód kurzu:1940zaměření:zájmovýforma:prezenčnímísto konání:Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6maximální kapacita kurzu:50 účastníkůlhůta pro podání přihlášky:30. 9. 2014formulář přihlášky:nutné použít zvláštní formulář přihlášky, formulář ke stažení zdemísto pro podání přihlášky:Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6charakteristika:Program poskytne základní vědomosti z historických a uměnovědních  disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci dějin umění  

se zvláštním akcentem na křesťanské umění.


Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.


Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách. časový a obsahový plán:- program se uskuteční v období říjen 2014 – květen 2015


- výuka bude probíhat vždy v pátek od 10:00 do 11:30 hodin


  (dle vyhlášeného harmonogramu)


- celkový počet vyučovacích hodin: 48


POPIS PROGRAMUvýše úplaty za účast:4800,- Kč 


- úplata musí být uhrazena výhradně složenkou nebo bankovním   


   převodem na účet KTF UK č. 32034061/0100


- variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla


- specifický symbol: 1940


- při neúčasti na kurzu se poplatek nevracítermín splatnosti úplaty:1.10.2014další podmínky pro přijetí: minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 10.podmínky absolvování: úspěšné absolvování závěrečného testu (50%)


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám