Výzva k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu

Výzva k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu

Č.j.: 1652/14/Fa

V Praze dne 19. listopadu 2014 Výzva k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu

V souladu s čl. 4 odst. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy v Praze (dále jen

„SZŘ UK“) tímto zveřejňuji výzvu, aby se níže uvedení, kteří se nezapsali do dalšího úseku studia nebo se opětovně nezapsali do studia po uplynutí doby, na kterou měli studium přerušené, dostavili na studijní oddělení k opětovnému zápisu do studia v náhradním termínu stanoveném na 9. prosinec 2014 od 8:30 do 11:00 hod. a na 10. prosinec 2014 od 14:30

do 16:00 hod.


magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie

Havlík Petr

Malina Marek

Školoudová Lucie

Teličák Peter


bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění

Pošta Marek

Hanáčík Dominik


navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění

Kobrsková Markéta

Zemanová Anna


bakalářský studijní program Historické vědy, studijní obor Dějiny evropské kultury

Brožová Klára

Těmín Kristián


bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky

Blahút Ján

Černý Miloslav                                                 

Fulnecký Michal

Jevický Tomáš

Koudela Svatopluk

Koukal Aleš                                     

Kulvejt Jiří                                    

Kuranda Ludvík

Major Jan

Mašková Hedvika

Mészaroš Patrik

Mikuš Vladimír

Novák Karel

Novák Robert

Pelák Tomáš

Slavíček Petr

Spálovský Ondřej

Šícho Robert

Špaček Alexandr

Toncar Jiří

Višváder Jozef

Zelenka Tomáš


Poučení:

Pokud se osoba opětovně nezapíše do studia ani v náhradním termínu, posuzuje se podle

čl. 4 odst. 6 SZŘ UK tato skutečnost tak, že nastal případ uvedený v čl. 12 odst. 1 písm. b),

tj. jako důvod k ukončení studia pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu. Dnem ukončení studia je den, kdy rozhodnutí o ukončení studia nabylo právní moci.
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám