Pravidelné a stálé služby kaplana

Mše svatá ve fakultní kapli

VZHLEDEM K TOMU, ŽE VEŠKERÁ VÝUKA BYLA PŘESUNUTA DO DISTANČNÍ FORMY A OSOBNÍ PŘÍTOMNOST STUDENTŮ PŘI VÝUCE JE ZAKÁZÁNA, AŽ DO ODVOLÁNÍ SE ŽÁDNÉ FAKULTNÍ BOHOSLUŽBY V KAPLIU KTF NEKOJAJÍ.


Ve všední dny se ve fakultní kapli koná ve 12 h společná modlitba Anděl Páně. Je-li přítomen kněz, po modlitbě následuje mše svatá.


V sobotu se ve fakultní kapli slaví eucharistie v 8.15 hodin ve dnech, kdy probíhá výuka kombinovaného studia oboru „Teologické nauky“.

Svátost smíření a duchovní rozhovor

I TATO SLUŽBA JE Z EPIDEMICKÝCH DŮVODŮ OMEZENA.


Fakultní kaplan David Vopřada je k dispozici ke svátosti smíření nebo k duchovním rozhovorům v kabinetu K 14A v budově KTF UK, a to na základě předchozí domluvy: tel. 220 181 271 (vnitřní linka 271) nebo na e-mailové adrese .

Příprava k přijetí svátostí a seznámení se základy křesťanské víry

Na fakultního kaplana se obraťte také v případě, že budete mít zájem o přijetí iniciačních svátostí (křtu, biřmování a eucharistie).

Duchovní cvičení a rekolekce

Kaplan KTF pořádá každoročně duchovní cvičení v délce 5 dní, kterých se mohu zúčastnit zvláště studenti a bývalí studenti KTF. Studenti KTF mohou tímto způsobem absolvovat kurz Duchovní cvičení I a II. Účast je otevřená i dalším studentům UK a širší veřejnosti.


V případě dostatečného zájmu se pořádají během postní doby také víkendové rekolekce, naposledy v klášteře v Novém Dvoře.

Duchovní a další aktivity studentů

Zhruba jednou měsíčně se konají také fakultní bohoslužby, kterým předsedá fakultní kaplan nebo někdo z vyučujících. Informace lze najít na vývěsce studentského společenství a na webu.


Studenti rovněž organizují tradiční Mikulášskou párty s bohatým programem.


Fakultní kaplan je ochoten zaštítit a všemožně podpořit i jiné studentské aktivity, ať už budou přispívat k duchovnímu rozvoji nebo k podpoře zdravého klimatu na KTF UK.


Poslední změna: 29. září 2020 09:03 
Sdílet na: