Duchovní cvičení

Duchovní cvičení

KTF UK pořádá každoročně na přelomu června a července duchovní cvičení pro studenty KTF UK. Absolvování těchto duchovních cvičení je jednou z možností, jak získat zápočet v předmětech Duchovní cvičení I a II. Způsob přihlášení na duchovní cvičení je uveden v anotaci těchto předmětů.


Možná je též účast na jiných, minimálně pětidenních exercicicíích ignaciánského typu, pořádaných jinými subjekty, a to podle propozic v SIS. Fakultní kaplan pak uznává potvrzení o takových exerciciích jako rekvizitu pro udělení zápočtu výše uvedených předmětů.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
Sdílet na: