Potvrzení o osobní integritě

Mezi úkoly fakultního kaplana je také vyřizovat osvědčení o osobní integritě bezúhonnosti pro kandidáty studia oborů Teologie a Teologické nauky. Fakultní kaplan toto osvědčení vystavuje pouze v případě, že je kandidátovi nemůže (nikoli nechce) vystavit vlastní farář či kněz, který je zná. Fakultní kaplan je k dispozici během konzultačních hodin během výuky v zimním a letním semestru, v ostatních případech na základě předchozí domluvy. Osvědčení pro potřeby studia obsahuje doporučení, že kandidát splňuje základní osobnostní předpoklady pro studium teologie, resp. teologických nauk.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
Sdílet na: