Teologické nauky (Bc.)


Teologické nauky (Bc.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: kombinovaná

Standardní doba studia: 4 roky

Studijní povinnosti

Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny a samostatné studium ze zadané a doporučné literatury. s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za dva týdny (viz harmonogram akademického roku). Zkoušky jsou pořádány průběžně.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 240


z toho

za povinné předměty min. 216

za předměty podle volby studenta min: 24


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

třetího min. 80 kreditů

čtvrtého min. 120 kreditů

pátého min. 160 kreditů

šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má čtyři části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška z Fundamentální a dogmatické teologie

3. ústní zkouška z Etiky a spirituální teologie

4. ústní zkouška ze Starého a Nového zákona


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní zkoušky.


Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#NB320

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Vopřada,D.; Šimandl,J.KVAR126(N)
KSTE400Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Vopřada,D.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)
KFIL400Úvod do filozofie a noetikyzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sousedík,P.
KFIL401Ontologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KFIL402Filozofická antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KBIB400Úvod do Písmazs+ls- Zk 4+4 hod/sem0+4Brož,J.
KBIB401Starý zákon: Pentateuch a dějepisné knihyzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB402Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciálnízs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB403Nový zákon: Evangelia a Skutky apoštolůzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KBIB404Nový zákon: Listy a kniha Zjevení sv. Janazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KSTE401Fundamentální teologiezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Červenková,D.
KSTE402Trinitární teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Pospíšil,C.
KSTE403Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Houkal,J.
KSTE404Ekleziologie a sakramentální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Brož,P.; Mohelník,T.
KSTE405Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Brož,P.
KSTE406Eschatologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KSTE407Teologická etika I.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Ovečka,L.; Opatrný,D.
KSTE408Teologická etika II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Matějek,J.
KSTE411Spirituální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Sládek,K.
KLTG400Liturgikazs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Kotas,J.; Tichý,R.
KPTE400Pastorální teologiezs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Opatrný,A.
KPTE402Fundamentální katechetikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Dřímal,L.
KIUS400Kanonické právozs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Szabo,M.
KPTE401Pastorace svátostí a svátostinzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Opatrný,A.
KHIS400Církevní dějiny světové I. (antika)zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Kubín,P.; Honč,P.
KHIS401Církevní dějiny světové II. (středověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.
KHIS402Církevní dějiny světové III. (novověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.


2. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#NB321, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Vopřada,D.; Šimandl,J.KVAR126(N)
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)
KHIS400Církevní dějiny světové I. (antika)zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Kubín,P.; Honč,P.
KHIS401Církevní dějiny světové II. (středověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.
KHIS402Církevní dějiny světové III. (novověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.


b) SZB: KSNB006 Fundamentální a dogmatická teologie

skupina K#NB322, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL400Úvod do filozofie a noetikyzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sousedík,P.
KFIL401Ontologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KFIL402Filozofická antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KSTE400Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Vopřada,D.
KSTE401Fundamentální teologiezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Červenková,D.
KSTE402Trinitární teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Pospíšil,C.
KSTE403Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Houkal,J.
KSTE404Ekleziologie a sakramentální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Brož,P.; Mohelník,T.
KSTE405Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Brož,P.
KSTE406Eschatologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


c) SZC: KSNB009 Etika a spirituální teologie

skupina K#NB323, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG400Liturgikazs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Kotas,J.; Tichý,R.
KPTE400Pastorální teologiezs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Opatrný,A.
KPTE401Pastorace svátostí a svátostinzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Opatrný,A.
KPTE402Fundamentální katechetikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Dřímal,L.
KIUS400Kanonické právozs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Szabo,M.
KSTE407Teologická etika I.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Ovečka,L.; Opatrný,D.
KSTE408Teologická etika II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Matějek,J.
KSTE411Spirituální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Sládek,K.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


d) SZD: KSBN008 Starý a Nový zákon

skupina K#NB324, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB400Úvod do Písmazs+ls- Zk 4+4 hod/sem0+4Brož,J.
KBIB401Starý zákon: Pentateuch a dějepisné knihyzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB402Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciálnízs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB403Nový zákon: Evangelia a Skutky apoštolůzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KBIB404Nový zákon: Listy a kniha Zjevení sv. Janazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4Doporučený studijní plán

1. ročník

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR400Úvod do studia a metodologiezs+ls- Z 3+3 hod/sem0+2Vopřada,D.; Šimandl,J.KVAR126(N)
KSTE400Úvod do teologiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Vopřada,D.
KFIL400Úvod do filozofie a noetikyzs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Sousedík,P.
KFIL401Ontologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KBIB400Úvod do Písmazs+ls- Zk 4+4 hod/sem0+4Brož,J.
KBIB401Starý zákon: Pentateuch a dějepisné knihyzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB403Nový zákon: Evangelia a Skutky apoštolůzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KSTE401Fundamentální teologiezs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Červenková,D.
KHIS400Církevní dějiny světové I. (antika)zs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Kubín,P.; Honč,P.

2. ročník

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL402Filozofická antropologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+5Svoboda,D.
KBIB402Starý zákon: Knihy prorocké a sapienciálnízs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Větrovec,P.
KBIB404Nový zákon: Listy a kniha Zjevení sv. Janazs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Ryšková,M.
KSTE402Trinitární teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Pospíšil,C.
KSTE403Christologie a soteriologiezs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+10Houkal,J.
KSTE407Teologická etika I.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Ovečka,L.; Opatrný,D.
KHIS401Církevní dějiny světové II. (středověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4

3. ročník

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE405Teologická antropologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Brož,P.
KSTE408Teologická etika II.zs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Matějek,J.
KSTE411Spirituální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Sládek,K.
KPTE400Pastorální teologiezs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Opatrný,A.
KPTE402Fundamentální katechetikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+9Dřímal,L.
KHIS402Církevní dějiny světové III. (novověk)zs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Kubín,P.; Honč,P.

4. ročník

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE404Ekleziologie a sakramentální teologiezs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+10Brož,P.; Mohelník,T.
KSTE406Eschatologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+7Novotný,V.
KLTG400Liturgikazs+ls- Zk 13+13 hod/sem0+12Kotas,J.; Tichý,R.
KIUS400Kanonické právozs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Szabo,M.
KPTE401Pastorace svátostí a svátostinzs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+6Opatrný,A.
KVAR010Příprava bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR001(K)

doporučené volitelné kurzy

skupina K#NB105

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB119Metodika biblické vědecké prácezs/lsZ 6 hod/týd2Brož,J.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd6Ryšková,M.
KJAZ118Úvod do latinského jazyka 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Šimandl,J.
KJAZ119Úvod do latinského jazyka 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Šimandl,J.KJAZ118(P)
KJAZ121Úvod do novozákonní řečtiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ122Úvod do novozákonní řečtiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ124Úvod do biblické hebrejštiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Matějec,T.
KJAZ125Úvod do biblické hebrejštiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Matějec,T.
KJAZ120Úvod do latinské četby 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+6Koronthályová,M.; Šimandl,J.KJAZ008(Z)
KJAZ123Úvod do latinské četby 2zs+ls- Z 18+18 hod/týd0+6Koronthályová,M.
KJAZ166Četba řeckých novozákonních textůzs+ls- Z 18+18 hod/sem0+6Bartoň,J.
KPED119Základy praktické komunikace 1zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.
KPED122Základy praktické komunikace 2zsZ 18 hod/sem6Bartůšková,L.KPED119(K)
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 0 hod/týd2Opatrný,A.; Vopřada,D.
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KPTE111EvangelizacelsZ 2 hod/týd3Opatrný,A.
KIUS401Manželské právozs+ls- Z 6+6 hod/týd0+6Szabo,M.
KPTE004Management farnostizs+ls- Z 6+6 hod/sem0+4Opatrný,A.
KPED108Katechetická praxezs+ls- Z 0+0 hod/sem0+4Zimmermannová,M.
KSTE073Teorie masové komunikacezs+ls- Zk 1+2 hod/týd0+5Provecho,J.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KSTE193Židovské kořeny křesťanstvílsZ 4 hod/sem2Brož,P.Poslední změna: 19. květen 2022 12:09 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám