Další (užitečné) informace

AUC Theologica

Acta universitatis Carolinae

Theologica

Vydává Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum
ISSN 1801-5588
Redakce: Denisa Červenková (Praha), Richard Čemus (Roma), Slavomir Dlugoš (Wien), Tomáš Halík (Praha), Oleh Kindiy (Lvov), Martin Kočí (Leuven), Miloš Lichner (Bratislava), Jaroslav Lorman (Praha), Ivana Noble (Praha), Ctirad V. Pospíšil (Olomouc), Jakub Sirovátka (České Budějovice), Petr Štica (Münster), Gabriela I. Vlková (Olomouc), David Vopřada (Praha), Ľubomír Žák (Roma)
Výkonný redaktor, předseda redakční rady: David Vopřada (Praha)
Vychází dvakrát ročně.


Adresa redakce:   Katolická teologická fakulta UK


Thákurova 3


160 00  Praha 6 – Dejvice


Telefon 220 181 529


E-mail: voprada@ktf.cuni.cz


URL: http://www.theologica.cz


Volně přístupný archiv: na stránkách časopisu
Čísla v prodeji: v prodejně Nakladatelství Karolinum či v e-shopu
Publikování v časopisu: informace na stránce pro autory (http://www.theologica.cz/index.php/theologica/about/submissions)


Termíny pro odevzdávání příspěvků k publikování:


AUC Theologica 1/2016                  31. 10. 2015


AUC Theologica 2/2016                  31. 3. 2016Důležité aktuální předpisy
Pravidla studia na KTF upravují:


a opatření děkana KTF, která upravují a upřesňují obecné předpisy.
Pozornosti studentů se doporučují zvlášť předpisy:
- OD č. 1/2011 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací


- OD č. 10/2011 Opatření děkana k Pravidlům pro organizaci studia


- OD č. 2/2012 Uznávání splnění kontroly studia předmětu a principy uznávání splnění kontroly studia předmětu na KTF UK
Všechny důležité předpisy najdete na:
http://www.ktf.cuni.cz/KTF-11.html


http://www.ktf.cuni.cz/KTF-12.html


Poslední změna: 4. květen 2021 11:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám