Oznámení o možnosti převzít písemnost 2019


Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout v úředních hodinách Studijního oddělení nebo Vědeckého oddělení KTF UK,Thákurova 3, 160 00 Praha 6 (1. patro)


Uřední hodiny Studijního odd.

Úřední hodiny Vědeckého odd.

ut 9:30 - 11:30

st 14:30 - 16:30

čt 9:30 - 11:30

st 12:30 - 14:30

čt 10:00 - 12:00


Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. V případě písemností dle § 68 Zákona 111/1998 Sb. v platném znění (zákon o vysokých školách) začíná den po doručení běžet třicetidenní lhůta pro podání žádosti o přezkoumání. Pokud tato lhůta marně uplyne, 31. den rozhodnutí nabývá právní moci. Druh zásilky


Číslo jednacíVyvěšeno dne


Sejmuto dne


Sladka, M.

Rozhodnutí o přerušení studia

UKKTF/264500/2019-3

4.11.2019

Ohno, M.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/133126/2018-2

14. 2. 2019

1. 3. 2019

Shpylchak, N.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/168373/2018-2

3.1.2019

18.1.2019

Weber, J. M.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/168386/2018-2

3.1.2019

18.1.2019

Liška, D.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/168375/2018-2

3.1.2019

18.1.2019

Patová, M.

Rozhodnutí o ukončení studia

UKKTF/168383/2018-2

3.1.2019

18.1.2019


Poslední změna: 4. listopad 2019 12:49 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty