Poskytování informací 2019


Povinně zveřejňované informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:


Informace týkající se univerzity poskytuje Rektorát Univerzity Karlovy. Informace týkající se působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona o vysokých školách poskytují fakulty. Informace týkající se činnosti dalších součástí poskytují tyto součásti. Týká-li se požadovaná informace více fakult nebo dalších součástí, zasílá se příslušná žádost každé dotčené součásti UK.


Žádost o poskytnutí informace týkající se fakulty je možné podat

  • osobně na podatelnu KTF UK

  • písemně na adresu fakulty

  • emailem na adresu

  • prostřednictvím datové schránky: piyj9b4


Poskytování informací upravuje opatření rektora č. 41/2014.Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:


1. Univerzita Karlova obdržela dne 19.2.2019 od pana M.G. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žádost o poskytnutí informace: Zda umožňuje stále Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy studium Teologických nauk pro odsouzené v ruzyňské věznici a dále jakou formu studia má akreditovanou onen studijní program a zda bude KTF UK poskytovat bakalářské studium Teologických nauk pro odsouzené i v budoucnu?


Odpověď ze dne 28.2.2019:

V současné chvíli KTF UK umožňuje studium pro odsouzené ve VV Ruzyně ve studijním oboru Teologické nauky. Od příštího akademického roku se však podmínky změní a pravděpodobně bude studium uskutečňováno pouze v programu celoživotního vzdělávání. V současné chvíli má program formu kombinovaného studia.

Co se týká organizace studia, spadá výhradně do kompetence Vazební věznice Praha Ruzyně. Zájemce o studium, kteří jsou ve výkonu trestu si vybírá sama VV Ruzyně na základě doporučení a předvýběru, který uskutečňují jednotlivé věznice. Nezbytnou podmínkou je také možnost přemístění do VV Ruzyně, jelikož právě tam probíhá výuka a skládání zkoušek.


2. Univerzita Karlova obdržela dne 26.3.2019 od paní K.T. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Žádost o poskytnutí informace:

1) Kolik odsouzených se ode dne otevření studijního oboru Teologických nauk pro odsouzené tohoto studia zúčastnilo (tj. uspělo u přijímacího řízení a bylo vybráno komisí) k dnešnímu dni?

2) Kolik odsouzených k dnešnímu dni program také úspěšně absolvovalo a získalo titul z Teologických nauk? 


Odpověď ze dne 8.4.2019:


V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám poskytujeme následující informace:


add 1) k dnešnímu dni evidujeme 60 odsouzených, kteří uspěli u přijímacího řízení a byli vybráni komisí


add 2) k dnešnímu dni evidujeme dva odsouzené, kteří studium úspěšně absolvovali.


3. Univerzita Karlova obdržela dne 9. 3. 2012 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Poslední změna: 14. březen 2022 07:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám