Poskytování informací 2021


Povinně zveřejňované informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Místo a způsob, jak získat příslušné informace:


Informace týkající se univerzity poskytuje Rektorát Univerzity Karlovy. Informace týkající se působnosti orgánů fakulty podle § 24 zákona o vysokých školách poskytují fakulty. Informace týkající se činnosti dalších součástí poskytují tyto součásti. Týká-li se požadovaná informace více fakult nebo dalších součástí, zasílá se příslušná žádost každé dotčené součásti UK.


Žádost o poskytnutí informace týkající se fakulty je možné podat

  • osobně na podatelnu KTF UK

  • písemně na adresu fakulty

  • emailem na adresu

  • prostřednictvím datové schránky: piyj9b4


Poskytování informací upravuje opatření rektora č. 41/2014.Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Fakulta obdržela dne 7.10. 2021od paní R.CH. žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.


Žádost o poskytnutí informace:

1) Zda aktuálně stále umožňuje Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy studium Teologických nauk pro osoby odsouzené ve Vazební věznici Praha-Ruzyně a v jaké formě.

2) Zda se v letošním akademickém roce 2021/2022 odsouzení účastní studia.

Odpověď ze dne 12.10.2021

V souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) zákona Vám poskytujeme následující informace:

1) Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy uskutečňuje v současné době studium posledního ročníku bakalářského programu Teologických nauk. Každý rok se studenti mohou zapisovat do tříletého kurzu CŽV. Po propuštění na svobodu se mohou absolventi tohoto kurzu přihlásit do bakalářského studia, kde jsou jim uznané absolvované předměty z kurzu CŽV.

2) V akademickém roce 2021/2022 se účastní studia celkem 16 odsouzených.Poslední změna: 14. březen 2022 07:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám