Opatření děkana č. 2/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022

Čj.: UKKTF/146794/2021

OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2021

Harmonogram akademického roku 2021/2022


K provedeníčl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 7Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, čl. 5 odst. 1 a 2 Pravidel pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“)a Opatření rektora č. 6/2021, Harmonogram akademického roku 2021/2022, stanovím:


Čl. 1 Hlavní společné termíny

začátek akademického roku a zimního semestru

1. 10. 2021

začátek výuky zimního semestru

4. 10. 2021

vánoční prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

velikonoční prázdniny

13. 4. – 19. 4. 2022

děkanský den (výuka se nekoná)

2. 5. 2022

rektorský den (výuka se nekoná)

11. 5. 2022

letní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2022

konec akademického roku

30. 9. 2022


Čl. 2 Slavnosti a bohoslužby

imatrikulace (Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1)

1. 10. 2021, 13:00

zahájení akad. roku – Veni Sancte (kostel Panny Marie před Týnem, Staroměstské nám., Praha 1)

1. 10. 2021, 10:00


poutní slavnost, Mikulášská (budova Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6)

8. 12. 2021


promoce – předpokládané termíny

  • bakalářské (Profesní dům, Malostranské n. 25, Praha 1)

  • magisterské (Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1)


4. 11. 2021

13. 12. 2021


zakončení – Te Deum, zahradní slavnost

19. 5. 2022


Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium

Zápis ke studiu pro akad. rok 2021/2022


(dle pokynů studijního oddělení)

27. 6. – 28. 6. 2022

(pro 1. ročníky)

30. 8. – 30. 9. 2021


Zimní semestr

soustředění pro studenty přijaté do 1. ročníku

1. – 2. 10. 2021

zápis předmětů do SIS

30. 8. – 30. 9. 2021

změna zápisu předmětů do SIS

3. 10. – 10. 10. 2021

zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK

24. 9. – 30. 9. 2021

výuka v zimním semestru

4. 10. 2021 – 7. 1. 2022

zkouškové období

10. 1. – 13. 2. 2022

hodnocení vzdělávací činnosti studenty za zimní semestr

10. 1. – 13. 2. 2022


Letní semestr

zápis předmětů do SIS

31. 1. – 13. 2. 2022

změna zápisu předmětů do SIS

16. 2. – 22. 2. 2022

zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK

7. 2. – 13. 2. 2022

výuka v letním semestru

14. 2. – 20. 5. 2022

zkouškové období

23. 5. – 30. 6. 20221.

9. – 16. 9. 2022

termín pro splnění studijních povinností

16. 9. 2022

hodnocení vzdělávací činnosti studenty za letní semestr

23. 5. – 16. 9. 2022

Čl. 4 Státní závěrečné zkoušky

Zimní termín (leden 2022)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání ústní části nebo obhajoby

odevzdání přihlášky

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 1. 12. 2021konání SZZ

10. 1. – 21. 1. 2022


Letní termín (červen 2022)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání obhajoby

odevzdání přihlášky k obhajobě

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 12. 5. 2022splnění předpokladů pro konání ústní části odevzdání přihlášky

odevzdání přihlášky

do 20. 5. 2022


konání SZZ

13. 6. – 24. 6. 2022


Podzimní termín (září 2022)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání obhajoby

odevzdání přihlášky k obhajobě

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě

do 15. 6. 2022splnění předpokladů pro konání ústní části

odevzdání přihlášky

do 30. 6. 2022


konání SZZ

1. 9. – 16. 9. 2022


Čl. 5 Státní rigorózní zkoušky

odevzdání přihlášky

1. 12. 2021

1. 3. 2022

25. 5. 2022


Čl. 6 Doktorské studium

zápis ke studiu

20. 9. – 22. 9. 2021

zasedání podzimních oborových rad

1. 10. – 29. 10. 2021

hodnocení individuálního studijního plánu


  • odevzdání ISP a ročního hodnocení v SIS studentem

  • schválení ISP a ročního hodnocení v SIS školitelem

  • hodnocení ISP a ročního hodnocení oborovou radou

1. 9. – 28. 10. 2022


23. 9. 2022

30. 9. 2022

1. – 28. 10. 2022

promoce (předpokládané termíny)

prosinec 2021

květen 2022


Čl. 7 Státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací, souborné zkoušky, obhajoby souborných prací

Zimní termín (leden-únor 2022)

odevzdání přihlášky

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě

1. 12. 2021Letní termín (květen-červen 2022)

odevzdání přihlášky ke státní doktorské zkoušce

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě

1. 3. 2022Podzimní termín (září-říjen 2022)

odevzdání přihlášky ke státní doktorské zkoušce

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě

25. 5. 2022Čl. 8 Ostatní termíny

Termíny kontaktní výuky kombinovaného a distančního studia

v roce 2021: 9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12., 18. 12.

v roce 2022: 8. 1., 22. 1., 5. 2., 19. 2., 5. 3., 19. 3., 2. 4., 9. 4., 23. 4., 7. 5., 21. 5., 4. 6.
AUC Theologica

uzávěrka 1/2021

31. 10. 2021

uzávěrka 2/2021

31. 3. 2022


Online týden otevřených dveří na webu KTF

10.1. – 16.1. 2022

Den otevřených dveří

15. 1. 2022, 13:00


1. Opatření děkana č. 6/2020 Harmonogram akademického roku 2020/2021, ve znění pozdějších úprav (Opatření děkana č. 1/2021), se zrušuje s účinností ke dni 1. 10. 2021.2. Toto opatření nabývá platnosti dne 21. dubna2021.3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 21. dubna 2021.


Čj.: UKKTF/146794/2021


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkanSdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám