Habilitační řízení: Tomáš Mohelník

ThLic. Mgr. Tomáš Mohelník, Th.D.

Jméno habilitanda:

ThLic. Mgr. Tomáš Mohelník, Th.D.

Funkce:

Odborný asistent na Katedře systematické teologie a filosofie na Katolické teologické fakultě UK

Obor:

Katolická teologie

Zahájení řízení:

1. 10. 2021

Název habilitační práce:

Tomáš Akvinský. O eucharistii v Teologické sumě.

Praha: Krystal OP, 2021, 323 s. ISBN 978-80-7575-106-5.

Text habilitační práce:

K nahlédnutí na vědeckém oddělení

Zasedání vědecké rady:

3. 11. 2021 (stanovení složení habilitační komise a tématu habilitační přednášky)

Téma habilitační přednášky:

Má církev k dispozici pro své poslání pouze sedm svátostí?

Zasedání habilitační komise:

2. 5. 2022, 13:00, stanovisko


Složení habilitační komise

Předseda:

prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, dr.h.c.

HTF UK

Členové:

prof. Martin Cajthaml, Ph.D.

CMTF UP

doc. Mgr. Robert Svatoň, Th.D.

CMTF UP

doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.

KTF UK

prof. ThDr. Ľubomír Žák

Pontificia Università Lateranense


Oponenti

prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

posudek

prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc.

MU, Filozofická fakulta

posudek

prof. ThDr. Ľubomír Žák

Pontificia Università Lateranense

posudek


Zpět na seznam habilitačních řízeníPoslední změna: 6. květen 2022 16:36 
Sdílet na: