Magdalena Marunová, Ph.D.

Katedra systematické a pastorální teologie


Kontakt

informační systém UKVZDĚLÁNÍ

 • 2008–2016 postgraduální studium na ÚŘLS FF UK v Praze disertační práce Boží obraz u Řehoře z Nyssy)

 • 2001–2008 magisterské studium klasické filologie na ÚŘLS FF UK v PrazeZAMĚSTNÁNÍ

 • 2022 – vědecká pracovnice na katedře Systematické teologie a filosofie KTF UK (v projektu „Recepce principů alexandrijské exegeze mezi Východem a Západem“)

 • 2018–2021 vědecká pracovnice na katedře Filosofie ETF UK (v projektech „Vztah mezi nestvořeným Bohem a stvořenými bytostmi podle Řehoře z Nyssy v návaznosti na alexandrijskou biblickou exegezi“ a „Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice“)

 • 2009–2018 vědecká pracovnice v Centru pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty na CMTF UP v Olomouci

 • 2001–2018 lektorka v jazykových školách (Lingua Sandy, Amadeus, David Holiš Language Centre) v Praze


PŘÍSPĚVKY NA KONFERENCÍCH

 • 2022 Oxford: God, Time and Change – 23rd Conference of the European Society for Philosophy of Religion: The Changeable Image of the Unchangeable God

 • 2021 Řím: From Alexandria to Nyssa – Clement and Gregory in Conversation: “And when You Pray, Do not Keep on Babbling like Pagans“: Gregory of Nyssa on Using Words during Prayer

 • 2020 Praha: Věčnost, čas a dějiny v patristickém myšlení (spoluorganizátorka): „Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil“: 1K 15,28 ve výkladu Řehoře z Nyssy

 • 2015 Olomouc: Patristická konference 2015: Tehdy celé stvoření bude jedním tělem

 • 2014 Řím: XIII International Colloquium on Gregory of Nyssa: Gregory of Nyssa and ἀποκατάστασις τῶν πάντων

 • 2012 Olomouc: Patristická konference 2012: Řehoř z Nyssy a jeho spis O stvoření člověka

 • 2009 Praha: The Europaeum a Ústav řeckých a latinských studií, 9th Classics Colloquium: Teaching, Teachers and Students: Gregory of Nyssa and His Anthropology


JINÉ

 • 2019 členka Association Internationale des Études Patristiques/International Association of Patristics Studies (AIEP/AIPS)

 • 2008 členka Patristické společnosti České republiky


BIBLIOGRAFIE

 • Marunová, Magdalena, Boží obraz u Řehoře z Nyssy, disertační práce na FF UK, Praha 2016.


Překlady:

 • Řehoř z Nyssy, Homilie na knihu Kazatel. Úvodní studie a poznámky Markéta Dudziková, překlad Magdalena Marunová. Praha: OIKOYMENH (vyjde)

 • Řehoř z Nyssy, Pak i sám Syn. Překlad, úvod a poznámky Magdalena Marunová. Tišnov: Sursum 2020, ISBN 978-80-7323-362-4.

 • Řehoř z Nyssy, Otče náš. Překlad, úvod a poznámky Magdalena Marunová. Praha: OIKOYMENH 2019, ISBN 978-80-7298-355-1.

 • Řehoř z Nyssy, Katechetická řeč. Úvodní studie Markéta Bendová, překlad Magdalena Bláhová. Praha: OIKOYMENH 2015, ISBN 978-80-7298-513-5.

 • Řehoř z Nyssy, O stvoření člověka. Úvodní studie, překlad a poznámky Magdalena Bláhová. Praha: OIKOYMENH 2013, ISBN 978-80-7298-484-8.


Články:

 • Marunová, Magdalena, Gregory of Nyssa´s Anthropological Doctrine of Human Beings Created as the Image of God, in: Communio Viatorum, 62/3, 2020, ISSN 0010- 3713, str. 250–265.

 • Marunová, Magdalena, Nourishment in Paradise and after Resurrection: Double Creation according to Gregory of Nyssa, in: Perichoresis, 19/4, 2021, ISSN 1224- 984X, str. 55–63.

 • Marunová, Magdalena, Gregory of Nyssa and ἀποκατάστασις τῶν πάντων, in: Studia Patristica, 101, 2020, ISBN 978-90-429-4138-0, str. 207–213.

 • Marunová, Magdalena, Tehdy celé stvoření bude jedním tělem, in: Studia Theologica, 18/3, 2016, ISSN 1212-8570, str. 1–22.

 • Bláhová, Magdalena, Lokalizace vůdčího principu lidské duše v těle podle Řehoře z Nyssy, in: Studia Theologica, 16/1, 2014, ISSN 1212-8570, str. 46–66.

 • Bláhová, Magdalena, Dionýsios Thrax: Techné grammatiké, in: Aluze, 15, 2011, ISSN 1803-3784, str. 78–92.


Recenze:

 • Marunová, Magdalena, recenze: Jiří Pavlík, Svatý Jan Chrysostomos. Povzbuzení pronásledovaným, in: Listy filologické, Praha 2016, ISSN 0024 4457, str. 497–499.

 • Bláhová, Magdalena, recenze: Erika Brodňanská, Gregor z Nazianzu: Listy vo veršoch, in: Auriga – ZJKF 56/1, 2014, ISSN 1211-3379, str. 97–99.


Editorská činnost:

 • Věčnost, čas a dějiny v patristickém myšlení, in: M. Marunová (vyd.), Studie a texty Evangelické teologické fakulty (online), 35/1, 2021.Poslední změna: 4. květen 2023 14:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám