Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 6. 5. 2009

Usnesení Vědecké rady KTF UK ze zasedání dne 28. 4. 2009

Č.j.: 1059/09

V Praze dne 6. května 2009
1. VR KTF UK schvaluje program zasedání.


2. VR KTF UK schvaluje zápis ze zasedání dne 16. 12. 2008.


3. VR KTF UK vzala na vědomí informace vedení fakulty o jejím stavu.


4. VR KTF UK schvaluje pro habilitační řízení PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. do funkce skrutátorů doc. ThDr. Václava Venturu, Th.D. a prof. Pavla Ambrose, Th.D. a do funkce tříčlenné komise doc. Petra Chalupu, Th.D., doc. Ing. Mgr. Aleše Opatrného, Th.D., prof. ThDr. Ing. Jakuba S. Trojana. VR KTF UK schvaluje návrh předsedy na obsazení tříčlenné komise pro hodnocení průběhu obhajoby a přednášky habilitanda.


5. VR KTF UK dospěla k závěru, že uchazeč splnil kritéria daná zákonem o vysokých školách i předpisy a pravidla Univerzity Karlovy, a doporučuje PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. jmenovat docentem pro obor katolická teologie. Materiály habilitačního řízení zasílá na rektorát Univerzity Karlovy v Praze.


6. VR KTF UK vzala informace o profesorském řízení na vědomí.


7. VR KTF UK stanovuje příští termín zasedání dne 29. května 2009 (pátek) ve 13:00 hod.prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan

Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám