Fakultní kaplan

Připravované akce

Pravidelné bohoslužby

pondělí až pátek

12:00

Anděl Páně (je-li přítomen kněz, následuje mše svatá)

fakultní kaple

sobota, kdy se koná výuka kombinovaného studia

8:15

Mše svatá

fakultní kaple


Kontakt na fakultního kaplana

Fakultní kaplan zajišťuje duchovní zázemí všem studentům KTF UK, vyjma bohoslovců a členů řeholních institutů, kteří mají své vlastní duchovní vedení a formaci. Je zodpovědný za provoz fakultní kaple a má podporovat a koordinovat duchovní aktivity studentů.


Touto službou je pověřen ThLic. Pavel Frývaldský, Th.D.


Na fakultního kaplana se můžete obrátit také s jakýmikoli návrhy a podněty z řad studentů, týkajícími se duchovního života na KTF UK ( ).


Poslední změna: 15. říjen 2021 14:10 
print
Sdílet na: