O senátu

Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Má dvanáct členů, z toho osm pedagogů a čtyři studenty. Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. Funkční období jednotlivých členů akademického senátu fakulty je dvouleté.


Akademický senát a jeho členové odpovídají za svou činnost akademické obci fakulty. Při výkonu své funkce jsou členové akademického senátu fakulty vázáni svým svědomím a jsou povinni dbát zájmů fakulty jako celku.


Pravomoci senátu

Mezi pravomoci Akademického senátu KTF UK patří na základě Statutu KTF (čl. 6, odst. 9-10) zejména:


Předsednictvo

Výkonným orgánem senátu je předsednictvo sestávající z předsedy (pedagog) a dvou místopředsedů (pedagog+student). Předsednictvo svolává zasedání senátu, navrhuje jejich program, řídí jejich průběh a dohlíží na realizaci usnesení senátu. Taktéž za akademický senát jedná navenek.


Jak podat podnět?

Podnět musí být podán předsednictvu, a to elektronickou ( ) nebo písemnou formou. Předsednictvo rozhodne o zařazení podnětu na program jednání. Pokud je podnět podán později než sedm dní před plánovaným jednáním senátu (viz harmonogram), krom výjimečných situací nemůže být na toto jednání zařazen. Pokud o jeho projednání předsednictvo rozhodne kladně, bude zařazen až na jednání následující.


Aby mohl být podnět akademickým senátem projednán, musí obsahovat jméno navrhovatele, kontakt na něj a popis záležitosti, kterou se má senát dle navrhovatele zabývat. Pro zvýšení pravděpodobnosti projednání je vhodné, aby tento popis byl dostatečně zevrubný a podnět obsahoval také návrh kroků, které by měl senát podniknout či iniciovat, a ideálně i návrh usnesení.


Pokud předsednictvo rozhodne o zařazení podnětu na jednání senátu, bude o tom navrhovatel vyrozuměn a na toto jednání jmenovitě pozván. Je vhodné, aby se navrhovatel na toto jednání dostavil a k bodu vyplývajícímu z jeho podnětu přednesl úvodní slovo.Poslední změna: 25. květen 2021 15:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám