Výkladová pravidla

AS KTF UK dne 21. června 2017 schválil výkladové pravidlo vnitřních předpisů KTF UK v tomto znění: „Kdykoli je ve vnitřních předpisech KTF UK zmínka o tom, že je vyžadován souhlas Akademického senátu KTF UK, je vyžadován k platnosti toho úkonu, k němuž je vázán.“


AS KTF UK dne 29. listopadu 2017 schválil výkladové pravidlo vnitřních předpisů KTF UK v tomto znění: „Kdykoli je ve vnitřních předpisech KTF UK zmínka o tom, že je vyžadováno vyjádření Akademického senátu KTF UK, je vyžadováno k platnosti, přičemž zároveň platí, že ten, jenž je povinen si stanovisko nebo vyjádření AS KTF UK vyžádat, se při rozhodování nemusí tímto stanoviskem senátu řídit. V případě jednomyslného stanoviska senátu by se od něj však neměl bez přesvědčivého důvodu odchýlit.“
Poslední změna: 19. červen 2018 12:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám