Zástupci v AS UK

Katolickou teologickou fakultu zastupují v Akademickém senátu Univerzity Karlovy níže uvedení senátoři:


Zástupci z řad akademických pracovníků

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

člen Ediční komise


JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.
Zástupci z řad studentů

Mgr. Karolína Štauberová

členka Petiční komise
Mgr. Martin Boukal

člen Studijní komise

Poslední změna: 17. únor 2021 14:47 
Sdílet na: