NAKI

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Program NAKI je výzkumným programem Ministerstva kultury, v rámci nějž jsou podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje z oblasti národní a kulturní identity. Výzkumem a vývojem národní a kulturní identity se v kontextu tohoto programu rozumí „výzkum a vývoj ve všech oblastech, s nimiž lze identifikovat historický, kulturní a společenský vývoj historického území českého státu, včetně všech oblastí kulturního dědictví“.


Probíhající projekty

číslo

název

řešitel

řešení

 DG16P02H054

Český a římský král Václav IV. Doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu

2017–2020
Poslední změna: 23. leden 2020 14:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám