NAKI

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Program NAKI je výzkumným programem Ministerstva kultury, v rámci nějž jsou podporovány projekty aplikovaného výzkumu a vývoje z oblasti národní a kulturní identity. Výzkumem a vývojem národní a kulturní identity se v kontextu tohoto programu rozumí „výzkum a vývoj ve všech oblastech, s nimiž lze identifikovat historický, kulturní a společenský vývoj historického území českého státu, včetně všech oblastí kulturního dědictví“.


Probíhající projekty

číslo

název

řešitel

řešení

 DG16P02H054

Český a římský král Václav IV. Doba, duchovní proudy a umění v předhusitských Čechách v evropském kontextu

2017–2020
Poslední změna: 23. leden 2020 14:39 
Sdílet na: