Mezinárodní programy


European Research Council

Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

 • Program NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

 • AKTUÁLNĚ: National Information Day On Marie Skłodowska-Curie Actions,

  7. 3. 2023 (on-line)

  (On-line Národní informační den k Akcím Marie Skłodowska-Curie (MSCA),

  Více informací a registrace: zde.

 • Více informací: zde

Horizon Europe

 • V rámci Klastru 2: Kultura, Kreativita a Inkluzivní společnost. Podporovány jsou zejména výzkumy v oblasti demokracie, kulturní dědictví, sociální a ekonomické transformace.

 • Podmínkou obdržení grantové podpory je vytvoření konsorcia alespoň 2 organizací (vysokých škol, vědeckovýzkumných organizací, neziskových organizací apod.)

 • Více informací: zde

 • Termín pro podání projektů v systému EC Europa je: 14. 3. 2023, 17:00

Visegrad Fund

 • Mezinárodní visegrádský fond podporuje regionální spolupráci mezi organizacemi občanské společnosti s cílem rozvíjet jejich vztahy, vyměňovat si a sdílet myšlenky a podporovat vzájemné porozumění.

 • Prostřednictvím grantů je možné prosadit inovativní nápady, které řeší společné výzvy prostřednictvím vysoce kvalitních projektů regionální spolupráce.

 • Více informací: zde

 • Termíny grantů: 1. února, 1. června, 1. října

ART AND HUMANITIES RESEARCH COUNCIL (AHRC)

 • AHRC financuje vynikající původní výzkum v celé škále humanitních a uměleckých oborů web.

The Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC)

 • Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) je federální agentura pro financování výzkumu, která propaguje a podporuje výzkum a vzdělávání v humanitních a sociálních vědách web.

BADER PHILANTROPIES

 • Bader Philanthropies se hlásí ke kulturní záměrnosti, která podporuje vnímání sebe sama i ostatních jako jedinečných lidských bytostí v kulturním kontextu web.

Fulbrightův program v ČR

 • Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studium v USA

  Podmínkou jsou dobré studijní výsledky, úspěšně složené testy TOEFL a GRE a kvalitně vypracovaná přihláška. Stipendium max. na 10 měsíců s možností studovat pouze jeden školní rok jako „non-degree“ student nebo - už s podporou jiných zdrojů - dokončit víceletý Master‘s či Ph.D. program. Další info

  Termín: 1. září (na následující akademický rok)

 • Fulbright-Masarykovo stipendium

  Stipendium určeno pro zástupce akademické obce v ČR, činné v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Podmínkou je mimo jiné pozvání z USA. Stipendium (na 3–10 měsíců) se uděluje ve třech kategoriích:

  A. mladí vědečtí pracovníci na počátku vědecké kariéry před dosažením Ph.D.

  B. začínající vědečtí pracovníci, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety

  C. pokročilí vědečtí pracovníci s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety

  Další info

  Termín: 1. listopadu (na následující akademický rok)

 • Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející:

  Stipendium (na 3–10 měsíců) je určeno pro zástupce akademické obce v ČR. Podmínkou je titul Ph.D., pozvání z USA ad. Další info.

  Termín: 1. listopadu (na následující akademický rok)

 • Instituty amerických studií

  Určeno pro zájemce z univerzitních pracovišť, kteří se ve své výuce či výzkumu zabývají tématy, jež souvisejí s USA. Instituty v délce 6 týdnů jsou každoročně vyhlašovány. Další info pro zimní instituty, další info pro letní instituty.

 • Intercountry Travel Grant

  Program pro krátké hostování ameriských stipendistů působících v ČR a Evropě. Seznam současných stipendistů zde.

 • Fulbright Specialist Program

  Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (2–6 týdnů). Hostitelské pracoviště v ČR má poskytnout ubytování a stravování. Univerzita může požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru. Od ledna 2017 se částečně mění systém přihlášky a je administrován novou organizací Worldlearning.org. O specialistu lze pořádat prostřednitvím on-line přihlášky.

Česko-německý fond budoucnosti

 • Cíle podpory: Diskuzní fora a odborná spolupráce, publikace; délka projektu: max. 1 rok; výše financování: 50%. Další info

  • Termíny uzávěrky pro projekty plánované v 1. čtvrtletí nebo později: do 30. září předchozího roku; 2. čtvrtletí nebo později: do 31. prosince předchozího roku; 3. čtvrtletí nebo později: do 31. března; 4. čtvrtletí nebo později: do 30. června.


Poslední změna: 6. duben 2023 13:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám