Interní programy UK

Interní (univerzitní projekty)

Primus

 • Cílem vnitřní soutěže je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Vybraní mladí vědci budou moci po dobu 3 – 5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Do řešitelských týmů zapojit je možné zapojit i studenty doktorských a magisterských studijních programů. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC). 

 • Vybraní mladí vědci budou moci po dobu 3 – 5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Do řešitelských týmů zapojit je možné zapojit i studenty doktorských a magisterských studijních programů. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC). Více informací: zde

 • Podmínky 8. kola soutěže:

  hlavní řešitel

  zájemce s ukončeným doktorským studiem (ne více než 8 let od ukončení)

  ostatní členové týmu

  - akademičtí, vědečtí, výzkumní, techničtí a odborní pracovníci

  - magisterští a doktorští studenti

  vyhlášení osmého kola soutěže

  1. března 2023

  poslední možnost registrace osob mimo UK

  7. dubna 2023

  ukončení podávání návrhů

  Termín podání projektu: 20. dubna 2023 v 16 hodin

  (Návrhy lze podávat průběžně, a to počínaje dnem 1. března 2023)

  zahájení řešení

  nejdříve 1. ledna 2024, nejpozději 31. 8. 2024

  doba řešení projektů

  Max. 4 roky

 • Více informací: https://cuni.cz/UK-7545.html 

 • Vyhlášení osmého kola soutěže zveřejněném v Opatření rektora č. 3/2023

 • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz. (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

Důležité:

 • Včasná komunikace s fakultou

 • Informovanost o záměru (nutno předem diskutovat s vedením fakulty)

 • Fakultní termín pro odevzdání projektu 13. dubna 2023

UNCE - Univerzitní výzkumná centra

 • Zaměřeno především na podporu mladých perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Finanční podpora UNCE umožňuje rozvíjet a prohlubovat vědecko-výzkumnou činnost těch center, kde řešitelský kolektiv již dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.

 • Více informací: 

  https://cuni.cz/UK-3761.html

 • Vyhlášení 3. kola: Soutěž center UNCE se řídí Zásadami schválenými Vědeckou radou UK, které jsou obsaženy v 

  Opatření rektora č. 19/2023. Zásady center UNCE zároveň obsahují vyhlášení 3. kola soutěže

 • Sběr soutěžních návrhů proběhne od 1. 4. 2023 do 30.6. 2023

 • Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictvím webové aplikace na adrese 

  http://veda.is.cuni.cz. (Doporučujeme použití nejnovějších verzí prohlížečů Chrome či Mozilla Firefox.)

 • Pro přihlášení je třeba použít číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, a heslo z Centrální autentizační služby UK

 • Podmínky 3. kola soutěže

  hlavní řešitel

  akademický nebo vědecký pracovník/pracovnice s pracovním úvazkem na univerzitě alespoň 0,75

  ostatní členové týmu

  • řešitelé-senioři/seniorky

  • řešitelé-junioři/juniorky

  • ostatní akademičtí a vědečtí pracovníci/pracovnice univerzity

  • studenti/studentky doktorských studijních programů na univerzitě

  • techničtí a odborní pracovníci/pracovnice univerzity

  vyhlášení 3. kola soutěže

  1. dubna 2023

  ukončení podávání návrhů

  30. června 2023 (14:00)

  zahájení řešení

  1. ledna 2024

  doba řešení projektů

  max. 6 let

  výše podpory

  max. 7mil. Kč/rok

Důležité:

 • Včasná komunikace s fakultou

 • Informovanost o záměru (nutno předem diskutovat s vedením fakulty)

 • Fakultní termín pro odevzdání projektu 3. dubna 2023

SVV

 • Jedná se výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských a magisterských studijních programů. Soutěž SVV je především určena pro plošnou podporu studentů, zejména doktorandů.

 • Více informací: zde

 • Závěrečné zprávy projektů a konferencí SVV řešené v období 2020-2022 se podávají na RUK do 15. 2. 2023.

 • Návrhy nových projektů a konferencí pro rok 2023 se podávají na RUK do 15. 2. 2023.

Důležité:


4EU+


Centrum strategických partnerství


Evropské Centrum (Univerzita Karlova)

 • Centrum má za cíl posílit roli Univerzity Karlovy v mezinárodní vědecké oblasti coby „research university“, zapojit vědecké pracovníky univerzity do mezinárodních vědeckých sítí, umožnit především mladým a začínajícím vědeckým pracovníkům nabývat zkušenosti na mezinárodní úrovni a získávat více finančních prostředků na vědu a výzkum (stránky centra).

Poslední změna: 6. duben 2023 13:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám