• Věda a výzkum
  • Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Habilitační řízení


1. Probíhající habilitační řízení

Jméno habilitanda

funkce

obor

zahájení řízení

název habilitační práce

PhDr. Roman Míčka, Th.D., Ph.D.

Odborný asistent

Katedra etiky, psychologie a charitativní práce TF JU

Katolická teologie

24. 3. 2017

Global governance? Historické, politické a teologické perspektivy světového řádu

Text habilitační práce


  • Habilitační komise: 1. 11. 2018 v 10:30 v učebně P16

  • Zasedání vědecké rady: 7. 11. 2018 v 13:30 v učebně P10


2. Ukončená habilitační řízení

Jméno habilitanda

funkce

obor

zahájení řízení

název habilitační práce

MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Th.D.

Odborný asistent

Ústav etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty UK

Katolická teologie

24. 10. 2017

Pozvání do metodologie etického poradenství

Ukončeno na vlastní žádost habilitanda

ThLic. František Burda, Th.D.

Odborný asistent

Univerzita Hradec Králové

Katolická teologie

6. 12. 2016

Kultura služby. Analýza a aplikace antropologických východisek

Ukončeno na vlastní žádost habilitanda

ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

Odborný asistent Katedry biblických věd KTF UK

Katolická teologie

14. 11. 2014

List Židům, Český ekumenický komentář k Novému zákonu

1. 8. 2015

JUDr. Miroslav Černý, Ph.D.

Odborný asistent na Katedře právních dějin Fakulty právnické, Západočeská univerzita v Plzni

Katolická teologie

16. 5. 2013

Kuneš z Třebovle středověký právní a jeho dílo

1. 7. 2014

PhDr. Libor Ovečka, Dr.

Vedoucí Katedry teologické etiky a spirituální teologie KTF UK

Odborný asistent

Katolická teologie

14. 11.

2011

„Člověče bylo ti oznámeno, co je dobré…“ Česká katolická morální teologie 1884-1948

1. 11. 2012

PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Odborný asistent Katedry dogmatické teologie KTF UK

Katolická teologie

12. 11. 2008

Teologicky žije člověk: Josef Zvěřina v l. 1913¬- 1967

1. 7. 2009


3. Ukončené řízení ke jmenování profesorem


Jmenovaný

pracoviště

obor

zahájení řízení

jmenován od

doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Katedra fundamentální a dogmatické teologie

Katolická teologie

12. 5. 2014

1. 5. 2015

Poslední změna: 12. listopad 2018 09:26 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty