Přechodná opatření pro akademický rok 2022/2023

Žádáme studenty, aby věnovali zvýšenou pozornost při zápisu a zapisovali si povinné předměty s kódy, které jsou jim určeny. Níže jsou v tabulkách uvedeny předměty, které jsou otevřeny a vyučovány. V rozvrhu ale budou zobrazeny pouze předměty z pravých sloupců tabulek.


Katolická teologie

 • Studium v 1.–3. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu.

 • Studium ve 4.–5. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu, s dílčími úpravami. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty povinné předměty, které jsou uvedeny v daném doporučeném studijním plánu. Volitelné předměty si mohou zapisovat v celé šíři nabízeného výběru.

 • V akademickém roce 2022/2023 se neotevírají tyto povinné kurzy, budou se otevírat v roce 2023/2024:

  • KBIB027 Novozákonní epištoly 1 a KBIB016 Novozákonní epištoly 2

  • KPED101 Pedagogika

  • KPTE012 Katechetika

  • KPTE019 Psychologie pro pastorační praxi

  • KIUS008 Konfesní právo

 • V akademickém roce 2022/2023 se otevírají tyto povinné kurzy, nebudou se otevírat v roce 2023/2024:

  • KBIB028 Janovské spisy 1 a KBIB017 Janovské spisy 2 (doporučeno pro 3. a 4. ročník)

  • KLTG010 Liturgika 1 a KLTG011 Liturgika 2 (doporučeno pro XXXXX)

  • KIUS012 Základy práva pro působení v pastoraci (doporučeno pro 3. a 4. ročník)

 • Kurzy KDKU084 Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 1, KDKU085 Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 2 se neotevírají, budou se vyučovat až v akademickém roce 2023/2024.


Dále platí:

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KHIS029 České církevní dějiny 1

KHIS172 České církevní dějiny 1

KHIS030 České církevní dějiny 2

KHIS173 České církevní dějiny 2

KFIL145 Vztah víry (teologie) a rozumu (filosofie) 1

KFIL143 Seminář filosofie 1

KFIL146 Vztah víry (teologie) a rozumu (filosofie) 2

KFIL144 Seminář filosofie 2

KSTE185 Četba patristického textu 2

KSTE104 Seminář patrologie 2

KBIB106 Seminář NZ

KBIB126 Seminář biblických věd 1

KBIB107 Seminář SZ

KBIB127 Seminář biblických věd 2

KJAZ199 Biblická hebrejština 1

KJAZ131 Seminář starých jazyků

KSTE148 Vybrané otázky z fundamentální teologie

KSTE110 Seminář fundamentální teologie

KSTE106 Dějiny české trojiční teologie

KSTE111 Seminář dogmatické teologie

KSTE166 Etika migrace a migrační politiky

KSTE112 Seminář morální teologieTeologické nauky (Bc.)

 • Studium v 1.-3. ročníku se otevírá podle nově akreditovaného studijního plánu.

 • Studium ve 4. ročníku se otevírá podle dříve akreditovaného studijního plánu. Z toho důvodu si studenti mohou zapsat jen ty povinné předměty, které jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu. V dobíhajícím studijním programu (4. ročník) se již nebudou vyučovat kurzy KIUS400 (Kanonické právo) a KPTE400 (Pastorální teologie). Kurz KPTE400 (Pastorální teologie) je nahrazen kurzem KSTE446 (Dějiny křesťanské spirituality) a kurz KIUS400 (Kanonické právo) je nahrazen kurzem KSTE445 (Ekumenismus).Dějiny evropské kultury (Bc.)

Dlouhodobě zajišťovaná výuka:

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KLIT005 Úvod do literární teorie 2

KLIT026 Úvod do versologie

KDKU088 Proseminář dějin umění 1

KDKU002 Proseminář dějin umění 1

KDKU089 Proseminář dějin umění 2

KDKU010 Proseminář dějin umění 2Dějiny evropské kultury (NMgr.)

Dlouhodobě zajišťovaná výuka

Kurz

Výuka zajištěna kurzem

KSTE094 Patrologie 1 (řecká)

KSTE041 Patrologie 1

KSTE095 Patrologie 2 (latinská)

KSTE042 Patrologie 2

KLIT018 Seminář středověké literatury 1

KDKU110 Seminář středověké literatury 1

KLIT019 Seminář středověké literatury 2

KDKU113 Seminář středověké literatury 2

KLIT020 Seminář humanistické a barokní literatury 1

KDKU111 Seminář humanistické a barokní literatury 1

KLIT021 Seminář humanistické a barokní literatury 2

KDKU114 Seminář humanistické a barokní literatury 2


Student, který prokáže, že v průběhu bakalářského studia Dějiny evropské kultury (studijní program: B7105 Historické vědy, obor: 7105R074 Dějiny evropské kultury) úspěšně absolvoval jeden či více předmětů, které nyní studijní plány předpokládají pro navazující magisterský studijní program Dějiny evropské kultury (studijní program: N0222A120016), může požádat o záměnu předmětu podle následujícího rozpisu v tabulce. Záměnu a kreditové dorovnání provede studijní oddělení na základě žádosti podané studentem.


Kurz

Možnost nahrazení kurzem

KHIS174 Dějiny dějepisectví

KHIS036 Pomocné vědy historické středověku 1

KFIL024 Dějiny antické a středověké filosofie

KFIL009 Filosofická antropologie

KFIL025 Dějiny novověké filosofie

KFIL004 Filosofická etika

KHIS170 Středoevropské dějiny středověku

KHIS042 Seminář z dějin evropského středověku 1

KHIS171 Středoevropské dějiny novověku

KHIS039 Pomocné vědy historické novověku 2

KBIB030 Úvod do Starého zákona

KHIS044 Seminář z evropských dějin 19. a 20. století 1

KBIB031 Úvod do Nového zákona

KHIS049 Seminář z evropských dějin 19. a 20. století 2Dějiny křesťanského umění (Bc.)


 • Pro studenty, kteří začali studovat v dříve akreditovaném studijním plánu a dosud si nesplnili některé z povinností, platí:


Dále platí:

Kurz (akreditace před rokem 2020/2021)

Výuka zajištěna kurzem

KHIS009 Historický proseminář 1

KHIS031 Úvod do studia dějepisu

KHIS010 Historický proseminář 2

KHIS034 Historický proseminář

KBIB018 Úvod do Starého zákona

KBIB030 Úvod do Starého zákona

KBIB019 Úvod do Nového zákona

KBIB031 Úvod do Nového zákona

KHIS014 České a středoevropské dějiny 1

KHIS170 Středoevropské dějiny středověku

KHIS015 České a středoevropské dějiny 2

KHIS171 Středoevropské dějiny novověku

KFIL018 Dějiny antické a středověké filosofie

KFIL024 Dějiny antické a středověké filosofie

KFIL014 Dějiny novověké filosofie

KFIL025 Dějiny novověké filosofie

KHIS029 České církevní dějiny 1

KHIS172 České církevní dějiny 1

KHIS030 České církevní dějiny 2

KHIS173 České církevní dějiny 2Jiné

Studenti, kteří z nějakých důvodů studují delší dobu a začali studium v režimu před novými reakreditacemi, si povinné a povinně volitelné předměty, které se již neotevírají, přijdou zapsat na studijní oddělení.

Poslední změna: 6. květen 2022 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám