Personální část


Univerzita Karlova

kontaktní údaje

Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1


tel. 224 491 111

fax 224 210 695

URL www.cuni.cz


Vedení UK

Odkaz na vedení UK


Katolická teologická fakulta

kontaktní údaje

Thákurova 3, Praha 6, 160 00


tel. +420 220 181 244

fax. +420 220 181 234

URL www.ktf.cuni.cz

více...


Děkan

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

220 181 244, děkan@ktf.cuni.cz

více...


Proděkani


Akademický senát

za pedagogy                                                       

 • prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., předseda   

 • Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.

 • doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D., místopředseda                                    

 • PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.                          

 • doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

 • PhDr. Milan Pech, Ph.D.

 • doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.

 • doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

                        

za studenty

 • Ondřej Kříž, místopředseda

 • Bc. Zdeněk Barták

 • Tereza Wiendlová

 • Mgr. Karolína Štauberová

kontakt: senat@ktf.cuni.cz

více...

Vědecká rada

 • prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., předseda (KTF UK, děkan)

 • doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (KTF UK)

 • prof. Martin Cajthaml, Ph.D. (CMTF UP)

 • doc. Jakub Jinek, Dr. phil. (KTF UK)

 • prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. (MUNI)

 • prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (KTF UK)

 • prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU)

 • doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (KTF UK)

 • prof. Martin Prudký, Dr. (ETF UK)

 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. (KTF UK)

 • doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. (FZS UPCE)

 • doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (KTF UK)

 • prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (FF MUNI)

 • doc. Mgr. Robert Svatoň, Th.D. (CMTF UP)

 • doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (TF JU)

 • doc. PhDr. ThLic. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF UK)

 • prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (KTF UK)

 • prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc. (UMPRUM)

 • doc. PhDr. Tomáš Winter, Ph.D. (AVČR)

 • doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (FF UP)

 • prof. ThDr. Lubomír Žák (CMTF UP)

více...

Disciplinární komise

Členové:

 • doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D., předseda (akademický pracovník)

 • doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (akademický pracovník)

 • doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D. (akademický pracovník)

 • Mgr. Zuzana Matisovská (studentka)

 • Bc. Barbora Špačková (studentka)

 • Bc. Magdalena Vopařilová (studentka)

více...

Tajemník fakulty

Ing. Luděk Knorr, tajemnik@ktf.cuni.cz

více...


Organizační útvary děkanátu

Kancelář děkana

Jana Ferbyová, 220 181 244, jana.ferbyova@ktf.cuni.cz


Studijní oddělení

studijni@ktf.cuni.cz

 • Ing. Tereza Fatková, vedoucí, 220 181 402, fatkova@ktf.cuni.cz

 • Ing. Michaela Kristová 220 181 383, kristova@ktf.cuni.cz

 • Bc. Eva Roškotová 220 181 383, roskotova@ktf.cuni.cz

 • Mgr. Václav Sojka, 220 181 649, sojka@ktf.cuni.cz

více...

Vědecké oddělení

 • Mgr. Magdaléna Nová, DiS. 220 181 384, science@ktf.cuni.cz

více...

Zahraniční oddělení

 • PhDr. Petr Sládeček, Ph.D. 220 181 241, relations@ktf.cuni.cz

více...

Oddělení vnějších vztahů

 • Mgr. Adéla Bytelová, 220 181 583, bytelova@ktf.cuni.cz

více...

Ekonomické oddělení 

ekonom@ktf.cuni.cz

 • Ing. Eva Procházková, vedoucí, 220 181 400, prochazkova@ktf.cuni.cz

 • Ing. Soňa Prokošová 220 181 401, prokosova@ktf.cuni.cz

 • Ing. Irena Poděbradská 220 181 401, podebradska@ktf.cuni.cz

více...

Technické oddělení

Referát služeb

 • Jan Poděbradský, skolnik@ktf.cuni.cz, 220 181 221, 774 199 505

 • Zdeňka Trojanová, 220 181 221

Referát výpočetní techniky

 • helpdesk@ktf.cuni.cz, sis@ktf.cuni.cz

více...

Katedry

Katedra biblických věd a starých jazyků

Katedra systematické teologie a filosofie

Katedra pastorálních oborů a právních věd

Katedra církevních dějin a literární historie

Ústav dějin křesťanského umění


Badatelská centra

 • Centrum teologie a umění

  účelové zařízení fakulty při Katedře systematické teologie a filosofie

  ctu@ktf.cuni.cz

  Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt, vedoucí, schmidt@ktf.cuni.cz

  více...

Knihovna

tel: 220 181 304

e-mail: knihovna@ktf.cuni.cz


 • Mgr. Kateřina Bajtlová, vedoucí (výpůjčka), bajtlova@ktf.cuni.cz

 • Mgr. Marek Rychtařík, Ph.D. (katalogizace), rychtarik@ktf.cuni.cz

 • Ing. arch. Eva Přibylová (výpůjčka), pribylova@ktf.cuni.cz

 • Mgr. Tomáš Audy (výpůjčka, MVS), audy@ktf.cuni.cz

 • Ing. Eva Michalíková (výpůjčka), holubova@ktf.cuni.cz

 • Eva Šolcová, DiS. (výpůjčka), eva.solcova@ktf.cuni.cz

 • Mgr. Irena Věchtová (katalogizace), vechtova@ktf.cuni.cz

více...


Další

Studentský kaplan

Pavel Frývaldský, Dr., 220 181 358, kaplan@ktf.cuni.cz

více...


Klub akademické obce

220 181 520


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 30. září 2022 16:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám