Aplikovaná etika (NMgr.)


Aplikovaná etika (NMgr.) (1. ročník, od roku 2019/2020) - základní charakteristiky

Studijní program: Aplikovaná etika

Typ stud. programu: navazující magisterský

Forma studia: kombinovaná

Standardní doba studia: 2 roky


Studijní povinnosti

Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny a samostatné studium ze zadané a doporučné literatury, s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za dva týdny (viz harmonogram akademického roku). Zkoušky jsou pořádány průběžně.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 120


z toho

  • za povinné předměty 88

  • za povinně volitelné předměty min. 20

  • za předměty podle volby studenta min. 12


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 80 kreditů

  • čtvrtého min. 120 kreditů

  • pátého min.120 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má tři části:

1. obhajoba diplomové práce

2. ústní zkouška ze Sociálního učení církve

3. ústní zkouška z Aplikované etiky


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.


Kredity za povinně volitelné předměty je možné získat za jakékoliv předměty, které nesly či nesou toto označení, bez ohledu na počet (záleží na počtu kreditů ne na počtu předmětů). Za volitelné se považují všechny předměty, které nejsou povinné v daném oboru studia a jsou nad rámec předepsaných kreditů z povinně volitelných, tj. jakmile studující splní počet kreditů z povinně volitelných předmětů, jsou všechny ostatní kredity započítávány do kreditů z volných předmětů.


Předmět KVAR013 Metodika diplomové práce je možné si zapsat už v 1. ročníku, ale nejlépe na začátku 2. ročníku.

Na Metodiku navazuje KVAR003 Příprava diplomové práce. Zápočet z něj je možné získat poté, kdy už je zřejmé, že práce spěje k úspěšnému dokončení, o čemž rozhoduje vedoucí práce (viz anotace předmětu v SIS).


Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#AE305

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE320Uvedení do studia aplikované etikyzsZ 8 hod/sem3Štica,P.
KBIB305Bible jako zdroj etické inspiracezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+7Ryšková,M.KBIB307(N), KBIB307(Z)
KSTE321Antropologická východiska křesťanské etikyzs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+7Svoboda,D.
KSTE322Filosofická a křesťanská etikazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+7Fošum,J.
KSTE303Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+8Štica,P.KSTE334(Z), KSTE334, KSTE416(N)
KSTE323Politická etika I.: Základy politické etikyzs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+7Jinek,J.KFIL254(N), KFIL254(Z)
KSTE324Politická etika II: Etické otázky mezinárodní politikyzs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Jinek,J.
KSTE325Bioetika I: Bioetika a lékařská etikazs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+7Fošum,J.KSTE336(N), KSTE336(Z)
KSTE326Bioetika II.: Environmentální etikazs+ls- Zk 9+6 hod/sem0+7Kocian,M.KSTE335, KSTE423(N), KSTE335, KSTE423(Z)
KSTE305Hospodářská etikazs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Jinek,J.KFIL256(N), KFIL256(Z)
KSTE332Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzs+ls- Z 4+8 hod/sem0+7Červenková,D.; Halík,T.KSTE337(Z), KSTE337, KSTE414(N)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR025(N), KVAR025(Z)


2. Povinně volitelné předměty

a) Skupina 1

skupina K#AE107, min. 8kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL302Četba klasických textů filosofické etikyzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Sousedík,P.KFIL312(N), KFIL312(Z)
KFIL303Četba současných autorů politické filosofiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Jinek,J.; Sousedík,P.KFIL313(N), KFIL313(Z)
KSTE327Dějiny sociálního učení církvezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Štica,P.
KFIL304Četba textů vybraných protikřesťanských myslitelů 19.-20. stol.zs+lsZ Z 5+5 hod/týd0+4Sousedík,P.KFIL314(N), KFIL314(Z)

b) Skupina 2

skupina K#AE108, min. 12kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE328Etika vztahu ke zvířatům v teologické perspektivězs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Kocian,M.
KSTE329Etické otázky umělé inteligencezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4
KSTE330Etika migrace a migrační politikyzsZ 10 hod/sem4Štica,P.
KSTE331Ethik der Migration und der MigrationspolitikzsZ 10 hod/sem4Štica,P.
KPTE301Spirituální péče o vážně nemocné osoby a osoby v terminálním stádiuzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Opatrný,A.
KSTE333Etika válečného konfliktuzsZ 10 hod/sem4Holub,T.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#AE306, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR025(N), KVAR025(Z)


b) SZB: KSAE003 Sociální učení církve (křesťanská antropologie a etika, principy křesťanské sociální etiky, sociální učení církve)

skupina K#AE307, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB305Bible jako zdroj etické inspiracezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+7Ryšková,M.KBIB307(N), KBIB307(Z)
KSTE321Antropologická východiska křesťanské etikyzs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+7Svoboda,D.
KSTE322Filosofická a křesťanská etikazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+7Fošum,J.
KSTE303Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+8Štica,P.KSTE334(Z), KSTE334, KSTE416(N)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.


skupina K#AE107, min. 8kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL302Četba klasických textů filosofické etikyzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Sousedík,P.KFIL312(N), KFIL312(Z)
KFIL303Četba současných autorů politické filosofiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Jinek,J.; Sousedík,P.KFIL313(N), KFIL313(Z)
KSTE327Dějiny sociálního učení církvezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Štica,P.
KFIL304Četba textů vybraných protikřesťanských myslitelů 19.-20. stol.zs+lsZ Z 5+5 hod/týd0+4Sousedík,P.KFIL314(N), KFIL314(Z)


c) SZC: KSAE004 Aplikovaná etika (politická etika, bioetika, environmentální etika)

skupina K#AE308, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE323Politická etika I.: Základy politické etikyzs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+7Jinek,J.KFIL254(N), KFIL254(Z)
KSTE324Politická etika II: Etické otázky mezinárodní politikyzs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Jinek,J.
KSTE325Bioetika I: Bioetika a lékařská etikazs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+7Fošum,J.KSTE336(N), KSTE336(Z)
KSTE326Bioetika II.: Environmentální etikazs+ls- Zk 9+6 hod/sem0+7Kocian,M.KSTE335, KSTE423(N), KSTE335, KSTE423(Z)
KSTE305Hospodářská etikazs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Jinek,J.KFIL256(N), KFIL256(Z)
KSTE332Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzs+ls- Z 4+8 hod/sem0+7Červenková,D.; Halík,T.KSTE337(Z), KSTE337, KSTE414(N)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.


skupina K#AE108, min. 12kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE328Etika vztahu ke zvířatům v teologické perspektivězs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Kocian,M.
KSTE329Etické otázky umělé inteligencezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4
KSTE330Etika migrace a migrační politikyzsZ 10 hod/sem4Štica,P.
KSTE331Ethik der Migration und der MigrationspolitikzsZ 10 hod/sem4Štica,P.
KPTE301Spirituální péče o vážně nemocné osoby a osoby v terminálním stádiuzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Opatrný,A.
KSTE333Etika válečného konfliktuzsZ 10 hod/sem4Holub,T.


Doporučený studijní plán

1. ročník

skupina K#AE015

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE320Uvedení do studia aplikované etikyzsZ 8 hod/sem3Štica,P.
KBIB305Bible jako zdroj etické inspiracezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+7Ryšková,M.KBIB307(N), KBIB307(Z)
KSTE321Antropologická východiska křesťanské etikyzs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+7Svoboda,D.
KSTE322Filosofická a křesťanská etikazs+ls- Zk 10+10 hod/sem0+7Fošum,J.
KSTE303Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+8Štica,P.KSTE334(Z), KSTE334, KSTE416(N)
KSTE323Politická etika I.: Základy politické etikyzs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+7Jinek,J.KFIL254(N), KFIL254(Z)
KSTE325Bioetika I: Bioetika a lékařská etikazs+ls- Zk 11+11 hod/sem0+7Fošum,J.KSTE336(N), KSTE336(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.


povinně-volitelné předměty (Skupina 1) K#AE107

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL302Četba klasických textů filosofické etikyzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Sousedík,P.KFIL312(N), KFIL312(Z)
KFIL303Četba současných autorů politické filosofiezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Jinek,J.; Sousedík,P.KFIL313(N), KFIL313(Z)
KSTE327Dějiny sociálního učení církvezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Štica,P.
KFIL304Četba textů vybraných protikřesťanských myslitelů 19.-20. stol.zs+lsZ Z 5+5 hod/týd0+4Sousedík,P.KFIL314(N), KFIL314(Z)


2. ročník

skupina K#AE025

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE305Hospodářská etikazs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Jinek,J.KFIL256(N), KFIL256(Z)
KSTE324Politická etika II: Etické otázky mezinárodní politikyzs+ls- Zk 8+8 hod/sem0+7Jinek,J.
KSTE326Bioetika II.: Environmentální etikazs+ls- Zk 9+6 hod/sem0+7Kocian,M.KSTE335, KSTE423(N), KSTE335, KSTE423(Z)
KSTE332Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzs+ls- Z 4+8 hod/sem0+7Červenková,D.; Halík,T.KSTE337(Z), KSTE337, KSTE414(N)
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10KVAR025(N), KVAR025(Z)


povinně-volitelné předměty (Skupina 2) K#AE108

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE328Etika vztahu ke zvířatům v teologické perspektivězs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Kocian,M.
KSTE329Etické otázky umělé inteligencezs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4
KSTE330Etika migrace a migrační politikyzsZ 10 hod/sem4Štica,P.
KSTE331Ethik der Migration und der MigrationspolitikzsZ 10 hod/sem4Štica,P.
KPTE301Spirituální péče o vážně nemocné osoby a osoby v terminálním stádiuzs+ls- Z 5+5 hod/sem0+4Opatrný,A.
KSTE333Etika válečného konfliktuzsZ 10 hod/sem4Holub,T.


Doporučené volitelné předměty

K#AE109

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR030Management jako cesta k úspěchuzsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR031Ekonomické řízení a podnikání jako cesta zodpovědnostizs+lsZ Z 3+3 hod/týd0+3Češka,R.
KVAR032Efektivní řízení jako cesta k prosperitělsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR033Semináře s úspěšnými manažeryzs+ls- Z 1+1 hod/týd0+1Češka,R.
KBIB123The Bible and the QuranzsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KSTE171Úvod do islámuzsZ 2 hod/týd3Mikulicová,M.
KVAR132Úvod do judaismuzsZk 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KVAR034Management 1 - ekonomikazsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR035Management 2 - osobní rozvojzsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR036Management 3 - seminář s VIP hosty 1zsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR037Management 4 - podnikánílsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR038Management 5 - řízení kolektivu, institucí a firemlsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR039Management 6 - seminář s VIP hosty 2lsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KHIS165Středověká Praha a okolízs/lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KLIT032Literatura a teologiezsZ 2 hod/týd3Kudlová,K.
KBIB413Seminář biblické antropologie 1zs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Brož,J.
KSTE315Ethics: Contemporary Moral IssueslsZk 48 hod/sem6Šmejdová,B.
KBIB128Covenant in the Old and in the New Testamentls2 hod/týd6Brož,J.Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 18. květen 2022 15:01 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám