Dějiny evropské kultury (NMgr.)

 • Studijní program: Dějiny evropské kultury

 • Typ studijního programu: navazující magisterský

 • Forma studia: prezenční

 • Standardní doba studia: 2 roky


Magisterský studijní program Dějiny evropské kultury, který navazuje na bakalářské studium, poskytuje široký rozhled díky interdisciplinárním znalostem politických, sociálních, duchovních a kulturních dějin Evropy a evropeizovaného prostoru. Zvláštní důraz je kladen na poměry v českých zemích a ve střední Evropě. Studenti si volí ze dvou specializací a orientují se buďto na dějiny literatury nebo na obecné a církevní dějiny. Studijní plán obsahuje povinné a volitelné semináře a přednášky, které prohloubují dovednosti v různých obastech moderní historické a literárně-historické práce. Řada předmětů zahrnuje exkurze a stáže, které studentům umožní přímý kontakt s kulturními a paměťovými institucemi a dávají tak možnost získat terénní zkušenosti. Právě tak je možné se zapojit do odborné činnosti akademických pracovníků. Volitelné předměty si lze vybírat z nabídky celé univerzity. Studium se zakončuje státní zkouškou a obhajobou diplomové práce, po úspěšném absolvování získáš titul magistr.


STUDIJNÍ PLÁN


Uplatnění absolventa

Absolventi magisterského studijního programu Dějiny evropské kultury mají celou škálu možných uplatnění. Samozřejmě je možné pokračovat dále ve studiu a jít na doktorský program ve stejném oboru, nebo se rozhodnout pracovat samostatně v různých profesích. Absolventni se výborně uplaťnují ve státních, kulturních, paměťových a církevních institucích, které se zabývají výzkumem a ochranou historických a kulturních památek a sbírkových fondů. Obor je tak vhodný pro všechny, kdo se chtějí stát historiky, archiváři, pracovníky muzeí nebo památkové péče, literárními historiky nebo kritiky. Možnosti však zdaleka nekončí jen ve veřejném sektoru. Získané znalosti a dovednosti lze skvěle využít také v komerční sféře, například při tvorbě kulturních webů, při přípravě festivalů nebo kulturních nabídek pro cestovní kanceláře. Absolventi se často uplatňují také jako kulturní publicisté nebo redaktoři v nakladatelstvích. Část absolventů tvoří aktivní umělci, kterým studium dějin evropské kultury poskytne solidní teoretický základ pro vlastní tvorbu.


Podmínky přijetí

Kontakt: Ing. Michaela Kristová, tel.: +420220181383, e-mail:


Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu bakalářského studijního programu.

Přijímací zkoušky se pro akademický rok 2024/2025 nekonají.
Doporučená literatura

1. historie

 • DÜLMEN, R.: Kultura a každodenní život v raném novověku I-III, Praha 1999–2007

 • GRAUS, F.: Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku, Praha 2017

 • LE GOFF, J.: Kultura středověké Evropy, Praha 1991

 • ŠMÍD, M.: Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Praha 2015

2. dějiny literatury

 • AUERBACH, E.: Mimesis. Praha 1998

 • ČERNÝ, V.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti, I.-IV. Praha 1996–2009

 • PECHAR, J.: Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha 1999

 • ŠALDA, F. X.: Boje o zítřek. Praha 2000Poslední změna: 8. listopad 2023 10:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám