Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 5. 5. 2014

Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 5. 5. 2014


Č. j: 698/14
Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 5. 5. 2014
  1. VR schválila návrh nových členů komisí pro státní závěrečné zkoušky studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijního oboru Dějiny křesťanského umění. Novými členy jsou PhDr. Petr Přibyl, Ph.D.; PhDr. Andrea Rousová, Ph.D. a PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.  Z celkového počtu (17) se hlasování účastnilo 12 členů. Hlasování: 12 pro, 0 proti,      0 se zdrželo hlasování.

 
V Praze dne 6. 5. 2014ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám