Transcendence a její interpretace v teologii a umění

Transcendence a její interpretace v teologii umění

doc. ThLic. Mireia Ryšková, Th.D. 

anotace projektu


Cílem navrhovaného projektu je vypracování hermeneutiky transcendence v teologické reflexi a umělecké tvorbě (v daném projektu především výtvarné). Jak teologie jako reflexe náboženské víry, tak umělecká tvorba jakožto specifická interpretace duchovních obsahů a její vědecká reflexe s tímto fenoménem nutně pracují. Východiskem bádání je na prvním místě analýza styčných bodů teologické reflexe a umělecké tvorby. Jejím předpokladem je mezioborový dialog teologie, filozofie, historie a dějin umění, v němž se objasní základní filozofické a teologické kategorie (transcendence, inspirace, zjevení ad.), bez nichž je hermeneutika transcendence jak v teologii, tak v umění obtížně myslitelná. Tato problematika bude teoreticky zpracovávána v samostatných dílčích studiích a zároveň využita k  interpretaci osoby Karla IV. a tvorby spjaté s jeho osobností. Aktuálnost i originalita projektu spočívá jak v samotném pokusu o hermeneutiku transcendence v teologii a umění, tak v její aplikaci na konkrétní témata. Přidanou hodnotou je sestavení týmu badatelů, který je schopen k tématu přistoupit z perspektivy filozofické, teologické, estetické, historické a uměnovědné.


UNCE 204008/2012Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: