Program celoživotního vzdělávání – program „Dialog pro pastoraci“

Celoživotní vzdělávání – program „Dialog pro pastoraci“

Č.j.1655/15

V Praze dne 1. prosince 2015
Celoživotní vzdělávání – program „Dialog pro pastoraci“


Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické


teologické fakulty tímto vyhlašuji program „Dialog pro pastoraci“ a stanovím následující podrobnosti o jeho konání.uskutečňovatel:Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen

„KTF UK“) ve spolupráci s Nemocnicí milosrdných sester sv. Karla Boromejského (dále jen „Boromeum“)
koordinátor KTF UK pro spolupráci s Boromeemdoc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
koordinátor Boromea pro spolupráci s KTF UKThLic. Marek František Drábek, DiS., O.Praem.
název:Dialog pro pastoraci
číslo:2745
zaměření:zájmový
forma:kombinovaná
místo konání:Seminární místnost Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského
lhůta pro podání přihlášky:25.12.2015
podmínka realizace:program bude otevřen, jen pokud podmínky pro přijetí do programu splní a včasnou úhradu úplaty za účast provede alespoň 5 uchazečů
charakteristika:program umožní získat účastníkům dovednosti, znalosti a postoje pro vedení partnerského dialogu, který je základem též pro duchovní doprovázení, pastorační rozhovor, krizovou intervenci
časový a obsahový plán:60 hodin ve dvoudenních blocích (výuková hodina trvá 45 min)


Čtvrtek   9.10-10.40


               11.00- 12.30


               Oběd


               13.30-15.00


               15.20-16.50


Pátek     9.00 – 10.30


               10.50- 12.20


               Oběd


               13.20-14.50


               15.10-15.55


výše úplaty za účast:200,- Kč / kurz


úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet

KTF UK č. 32034061/0100, variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: 2745; při neúčasti na kurzu se poplatek nevracítermín splatnosti úplaty:31.12.2015
podmínky pro přijetí:Uchazeč zašle do 25.12.2015 minikazuistiku, která bude zpracována metodou verbatim se zadáním:


a) napište přibližný věk, pohlaví a souvislosti tak, aby nebylo možné osobu identifikovat


b) zaznamenejte (max. na 2 strany A4) pastorační rozhovor, po jehož skončení jste si kladl/a otazníky nad reakcemi svými nebo svého protějšku
podmínky absolvování:a) 90% účast na každém setkání


b) Kvalitně splní individuální úkoly (pastorační vizitku a plán profesního a osobního rozvoje)

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám