Vyhlášení kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2016/2017

Č.j.: 496/16

V Praze dne 4. dubna 2016


Věc: Vyhlášení kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2016/2017
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji pro akademický rok 2016/2017 níže uvedené kurzy a stanovím podrobnosti o jejich konání.
POPIS PROGRAMU
uskutečňovatel:Katolická teologická fakulty Univerzity Karlovy v Praze (KTF UK)zaměření:zájmový (kurz 0185 je specializační)místo konání:Katolická teologická fakulty, Thákurova 3, Praha 6doba konání:v rámci denního studia (pondělí – pátek);


konkrétně uvedeno u jednotlivých kurzůlhůta pro podání přihlášky:uvedeno u jednotlivých kurzůvýše úplaty za účast:500,-/700,- Kč za 1 kurz (uvedeno u jednotlivých kurzů)


úplata musí být uhrazena převodem na účet KTF UK č. 32034061/0100,


variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: číslo kurzu; při neúčasti na kurzu se poplatek nevracítermín přihlášek:30. 9. 2016 pro kurzy probíhající v zimním semestru


12. 2. 2017 pro kurzy probíhající v letním semestrutermín splatnosti úplaty:15. 10. 2016 pro kurzy probíhající v zimním semestru;


31. 3. 2017 pro kurzy probíhající v letním semestrupodmínky přijetí:úhrada úplaty za účastpodmínky absolvování:splnění všech studijních povinností (úkoly, testy, zkoušky) ve stanovených termínech
I. Seznam kurzů vypsaných (nebo začínajících) v zimním semestru:1.

Bibliodrama – metodický kurz

M. Ryšková

1595

2.

Ekleziologie

P. Brož

1158

3.

Knihy básnické a sapienciální

J. Hřebík

1151

4.

Latinský jazyk 1 (morfologie)

M. Koronthályová /J. Šimandl

2482

5.

Latinský jazyk 3 (syntax)

M. Koronthályová /J. Šimandl

2484

6.

Novozákonní epištoly 1

J. Brož

1192

7.

Novozákonní řečtina 1

J. Bartoň

2135

8.

Novozákonní řečtina 3

J. Bartoň

2445

9.

Pastorace zvláštních skupin

A. Opatrný

2429

10.

Patrologie

V. Ventura

1288

11.

Pentateuch a dějep. knihy 1

P. Větrovec

1150

12.

Přehledné dějiny antic. a středověk. umění 1

J. Royt, V. Kubík

1162

13.

Přehledné dějiny barokního umění 1

P. Oulíková, M. Pučalík

1164

14.

Přehledné dějiny renesančního umění 1

M. Jarošová, M. Zlatohlávek

1163

15.

Přehledné dějiny 19. a 20. století 1

M. Pech

1165

16.

Přehledné dějiny umění

M. Zlatohlávek

2393

17.

Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1

J. Brož

1152

18.

Teologická antropologie 

P. Brož

2741

19.

Teologie svátostí 1

T. B. Mohelník

2516

20.

Úvod do křesťanství 1

D. Bouma

1289

21.

Úvod do latinského jazyka 1

J. Šimandl

2447

22.

Úvod do latinského jazyka 2

M. Koronthályová

2448

23.

Úvod do novozákonní řečtiny 1

J. Bartoň

2449

24.

Úvod do novozákonní řečtiny 2

J. Bartoň

2450

25.

Úvod do Písma 1

J. Brož

1149

26.

Úvod do teologie

D. Vopřada

2520

27.

Všeobecná teologická etika 

L. Ovečka 

2519

28.

Vybraná témata systematické teologie I.

P. Brož

2743

29.

Vybrané otázky teologie

A. Opatrný

189


II. Seznam kurzů vypsaných v letním semestru:


1.

Četba patristického textu 2

D. Vopřada

2521

2.

Ekumenismus

P. Brož

1159

3.

Eschatologie

V. Novotný

608

4.

Evangelizace 

A. Opatrný

2205

5.

Knihy prorocké a apokalyptické

J. Hřebík

1194

6.

Latinský jazyk 2 (morfologie)

M.Koronthályová/J.Šimandl

2483

7.

Latinský jazyk 4 (syntax)

M.Koronthályová/J.Šimandl

2485

8.

Masmediální komunikace

K. Sládek (garant)

1238

9.

Novozákonní epištoly 2

J. Brož

1310

10.

Novozákonní řečtina 2

J. Bartoň

2163

11.

Novozákonní řečtina 4

J. Bartoň

2446

12.

Pentateuch a dějep. knihy 2

P. Větrovec

1193

13.

Přehledné dějiny antic. a středověk. umění 2 

J. Royt, V. Kubík

1295

14.

Přehledné dějiny barokního umění 2

P. Oulíková, M. Pučalík

1297

15.

Přehledné dějiny renesančního umění 2

M. Jarošová, M. Zlatohlávek

1296

16.

Přehledné dějiny 19. a 20. století 2

M. Pech

1298

17.

Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2

J. Brož

1284

18.

Teologie svátostí 2

T. B. Mohelník

2517

19.

Úvod do křesťanství 2

D. Bouma 

1290

20.

Úvod do Písma 2

J. Brož

1283

21.

Kanonické právo

A. Hrdina

185
Anotace a bližší informace k jednotlivým kurzům:https://is.cuni.cz/studium/ekczv/index.php?do=seznam&zobraz=1&ffak=11260&fustav=&fskr=2016
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám