Program celoživotního vzdělávání - Masmediální komunikace

Č.j.: 1077/16

V Praze dne 8. srpna 2016
Věc: Program celoživotního vzdělávání
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program Celoživotního vzdělávání „Masmediální komunikace“ a stanovím následující podrobnosti o jeho konání.


název:Masmediální komunikace
uskutečňovatel:Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze


garant:doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
kód kurzu:1238
zaměření:zájmový
forma:prezenční
místo konání:Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6
maximální kapacita kurzu: 50
lhůta pro podání přihlášky:24. února 2017
formulář přihlášky:nutné použít zvláštní formulář přihlášky
místo pro podání přihlášky:Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6
charakteristika:Kurz je určen široké veřejnosti. Program je koncipován jako vzdělávací cyklus pro získání dalších odborností. Pro přihlášení se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.


Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.


Rámcová témata kurzu: masmediální komunikace - pojem; masová komunikace a masová kultura; informační útvary - pojmy a použití; zábava v médiích - pozitivní i negativní rozměr zábavných formátů; reklama; veřejné mínění; manipulace; novinářská etika; rádio; televize; internet; teorie médií.


Harmonogram i obsah témat může být změněn – zvláště na přání účastníků.časový a obsahový plán:Program je koncipován jako semestrální vzdělávací cyklus pro získání dalších odborností. Je uskutečňován prezenční formou blokového semináře (od pondělí do čtvrtka ve dnech od 27. 2. do 2. 3. 2017, denně od 14:00 do 18:30 hodin).  POPIS PROGRAMU
výše úplaty za účast:- poplatek za celý kurz je stanoven na 1 500,- Kč/jeden účastník


- úplata musí být uhrazena výhradně složenkou nebo bankovním


  převodem na účet KTF UK č. 320 340 61/0100


- variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla


- specifický symbol: 1238


- při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací
termín splatnosti úplaty:24. února 2017
další podmínky pro přijetí:Fakulta si vyhrazuje právo program neotevřít v případě počtu přihlášek menších než 5.
podmínky absolvování: Program je zakončen zápočtem ,  nebo vydáním osvědčení. K zápočtu se může přihlásit pouze ten, kdo se účastnil alespoň 2/3 tematických bloků.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkanPřihláška

*.doc ke stažení


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám