Program celoživotního vzdělávání – Univerzita třetího věku „Vybrané otázky teologie“

Č.j.:  683/16

V Praze dne 12.5.2016
Věc: Program celoživotního vzdělávání – Univerzita třetího věku


„Vybrané otázky teologie“
Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program Univerzity třetího věku „Vybrané otázky teologie“ a stanovím následující podrobnosti o jeho konání   


POPIS PROGRAMU


název:Vybrané otázky teologie
uskutečňovatel:Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (dále jen

„KTF UK“) ve spolupráci s Katechetickým střediskem Arcibiskupství pražského
garant:doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
číslo kurzu:189
zaměření:zájmový
forma:prezenční
místo konání:Sál Pastoračního střediska, Kolejní 4, Praha 6 (zadní trakt budovy KTF UK – kostel sv. Vojtěcha)
lhůta pro podání přihlášky:30.9.2016
maximální kapacita kurzu180 účastníků
formulář přihlášky:                       nutné použít zvláštní formulář přihlášky 


místo pro podání přihlášky:Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6 s označením „U3V“
charakteristika:Kurz poskytuje vhled do vybraných teologických otázek, které se týkají života posluchačů. Je určen pro seniory z řad široké veřejnosti, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.


Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.
časový a obsahový plán:- program se uskuteční v období říjen 2016 – březen 2017


- výuka bude probíhat vždy v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin


(dle vyhlášeného harmonogramu)


- celkový počet vyučovacích hodin: 32
výše úplaty za účast:500,- Kč


Úplata musí být uhrazena před zahájením kurzu převodem na účet

KTF UK č. 32034061/0100, variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol: 189; při neúčasti na kurzu se poplatek nevracíTermíny přednášek:

15.10.2016


12.11.2016


19.11.2016


26. 11.2016


17.12.2016


14.1.2017


11.2.2017


18.3.2017
ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

*.doc ke stažení


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám