Katedra systematické teologie a filosofie

Vedoucí katedry: doc. David Vopřada, Dr.


tel: +420 220 181 271


předměty zajišťované katedrou


Členové katedry


Profesor:

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Docent:

doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.

doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.

doc. David Vopřada, Dr.

Odborný asistent:

ThLic. David Bouma, Th.D.

MUDr. Jan Fošum

Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D.

Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.

ThLic. Petr Štica, Th.D.

ThLic. Bc. Barbora Šmejdová, Ph.D.


Externí učitel:

ThLic. Pavel Frývaldský, Th.D.

prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

ThLic. Tomáš Holub, Th.D

Jan Houkal, Th.D.

doc. Jakub Jinek, Dr. phil.

RNDr. Matúš Kocian, Ph.D.

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.

Dr. Marta Mazzero

prof. Ctirad V. Pospíšil, Th.D.

Ondřej Salvet, Dr. theol.

doc. Jakub Sirovátka, Dr. phil.

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

Vědecký pracovník:

doc. PhDr. Libor Ovečka, Th.D.

Mgr. Pavel Dudzik, Ph.D. - výzkumný pracovník

Mgr. Tomáš Jeniš - výzkumný pracovník

ThLic. PaedDr. Mgr. Martin Danišek - vědecký pracovník

Mgr. Eduard Fiedler - vědecký pracovník
Centrum teologie a umění

Vědecký pracovník:

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt


více o centru zde


Poslední změna: 11. srpen 2021 08:04 
print
Sdílet na: