OP VVV Zkvalitnění pregraduální výuky orientované pro potřebu trhu práce

Projekt OP VVV

Zkvalitnění pregraduální výuky orientované pro potřebu trhu práce

V rámci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362Cílem projektu je zkvalitnění ve smyslu obohacení o praktickou část výuky stávajících 5 předmětů pregraduální výuky studijního programu Obecné teorie a dějin umění a kultury. Zároveň budou vytvořeny 3 nové předměty, v českém i v anglickém jazyce. Inovace stávajících a tvorba nových předmětů bude realizována v souvislosti s praxí v oboru dějin umění a to jednak díky udržovaným kontaktům s absolventy, kteří našli uplatnění na trhu práce v daném oboru a jednak díky spolupráci pedagogů s institucemi muzejního a galerijního typu a pracovišti památkové péče, kde se podílejí na realizaci řady odborných projektů. Díky této spolupráci a kontaktům tak mají přehled o aktuálních potřebách trhu práce v daném oboru.


Vedoucí projektu:

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Členové týmu:

Ing. Tereza Fatková

PhDr. Eliška Zlatohlávková, Ph.D.

PhDr. Veronika K. Wanková, Ph.D.

Kontaktní osoby:Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám