doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

  Ústav dějin křesťanského umění

  pracovna: 1034


  Kontakt:

  tel.: 220181631

  email.: zlatohlavek@ktf.cuni.cz


  IS studium


  materiály ke stažení


  elektronická učebnice Přehledné dějiny renesance


  Životopisná data  • 1979-1998 Národní galerie v Praze (správce depozitáře Grafické sbírky 1979-1985, správce depozitáře Sbírky staré kresby 1985-1992, vedoucí Sbírky staré kresby 1992-93, vedoucí Sbírky starého umění 1993-94, ředitel Grafické sbírky 1994, ředitel Národní galerie v Praze 1994-98).

  • 1988-1992 Filosofická fakulta UK, katedra dějin umění, téma diplomové práce: Kresby Taddea a Federica Zuccariů v Národní galerii v Praze.

  • 1990-1995 Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Godgeleerdheit, téma diplomové práce: The Bride in the Enclosed garden.

  • 1995–2006 odborný pracovník katedry církevních dějin Evangelické teologické fakulty UK.

  • 1999 Ph.D., téma disertační práce: Prolegomena ke studiu kresby v Cremoně – 1494-1525.

  • od 2006 pedagog katedry dějin umění Filozofické fakulty UK v Praze

  • od 2006 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze

  • od 2007-2018 proděkan pro vědu Katolické teologické fakulty UK v Praze  Hlavní oblasti vědeckého zájmu


  • Italské renesanční a manýristické umění

  • Kresba 15.–18. století  Granty


  • Projekt UNCE (Univerzitní výzkumná centra): Transcendence a její interpretace v teologii a umění. Člen řešitelského týmu. Otázka transcendence a její interpretace v umění byla zkoumána na teoriích vztahujících se k pojmu „Disegno“ v 15. a 16. století a publikována jako kapitola v kolektivní monografii Myšlení o transcendenci.2013-2017

  • Italská kresba vrcholného a pozdního baroku ve veřejných sbírkách ČR. Spoluřešitel projektu. Základní výzkum italských kreseb z doby 1630 – 1800, uložených ve veřejných sbírkách v ČR. Kritický katalog Rozmanitosti kresby. Italská kresba vrcholného a pozdního baroku ve veřejných sbírkách ČR, 1630-1800. Projekt GAČR 13-09381S. 2013-2016

  • Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Projekt OPP VVV 02_16_015. Hlavní řešitel projektu. 2017-

  • Technika, funkce, styl a kontext italské kresby vrcholné renesance a manýrismu. Základní výzkum italských kreseb z doby 1500-1580 uložených ve veřejných sbírkách v ČR. Projekt GAČR 20-09368S. 2020-2022.  Bibliografie

  I. Monografie - katalogy

  • spoluautor Zdeněk Kazlepka: Magie kresby | Italská kresba vrcholné renesance a manýrismu v českých a moravských veřejných sbírkách, (Katolická teologická fakulta / Muzeum umění Olomouc) 2023

  • spoluautor Giulio Bora: Kresby z Cremony 1500 – 1580. Umění renesance a manýrismu v lombardském městě, kat. Národní galerie v Praze, Praha 1995, i anglická verze.

  • Das Jüngste Gericht, Fresken, Bilder und Gemälde. Düsseldorf, Zürich 2001, /ve spolupráci s Christian Rätsch a Claudia Müller/Ebeling/ - také ve francouzské a polské verzi.

  • Anton Kern 1709–1747. Praha (Národní galerie v Praze) 2009, i anglická verze  II. Články, kapitoly v týmových publikacích

  • Bible. Pramen evropské kultury, Res Musei Pragensis I, Praha 1991, s. 6-10.

  • Makabejci, Umění XXXIX, Praha 1991, s. 155–159.

  • A Late-Fifteenth-century Italian Drawing in the National Gallery, Bulletin of the National Gallery in Prague I. Praha 1991, s. 121–123.

  • Pravda zůstává. Polemika s prof. L. Hejdánkem o interpretaci pojmu Pravda, Křesťanská revue LIX, Praha 1992, s. 70-72.

  • Drawings by Taddeo and Federico Zuccari in the National Gallery in Prague, in: Bulletin of the National Gallery in Prague III.-IV., Praha 1993-94, s. 53–62.

  • Abbildungen des Jüngsten Gerichtes als Vision des gelobten Landes, Landgabe. Festschrift für Jan Heller, Praha 1995, s. 220–237.

  • Nevěsta v uzavřené zahradě. Motivy ikonografie biblické knihy Píseň písní., Nevěsta v uzavřené zahradě, kat. Národní galerie v Praze, Praha 1995, s. 33-73.

  • Battista Franco´s Drawings in Czech Collections, Ars Baculum Vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., Praha 1996, s. 63–68.

  • Sbírka kreseb v Grafické sbírce Národní galerie v Praze a publikace o italských kresbách z českých a moravskoslezských sbírek /s. 7-8/; kat. č. I /s. 23-24/, kat. č. II /s. 29-30/, kat. č. IV /s. 54/, kat. č. IV /s. 71-72/, kat. č. VII /s. 74-76/, kat. č. VIII /s. 79-80/, kat. č. IX /s. 82-83/, kat. č. X /s. 84-85/, kat. č. XV /s. 164/, kat. č. XVI /s. 187-190/, kat. č. XVII /s. 193-194/, kat. č. XIX /s. 200/, kat. č. XXI /s. 212/, kat. č. XXII /s. 214/, kat. č. XXIII /s. 216/, kat. č. XXIV /s. 218-219/, kat. č. XXV /s. 222/, kat. č. XXVI /s. 224-225/, kat. č. XXVII /s. 228/, kat. č. XXVIII-XL /s. 230-231/, kat. č. XLI /s. 234/, kat. č. XLII /s. 236/, kat. č. XLIII /s. 239-240/, kat. č. XLV /s. 244/, kat. č. XLVII /s. 270/, kat. č. XLVIII /s. 272-273/, kat. č. XLIX /s. 275- 276/, kat. č. LI /s. 282/, kat. č. LIII /s. 286/, kat. č. LIV /s. 288-289/, kat. č. LV /s. 293-294/, kat. č. LVI-LIX /s. 297-304/, kat. č. LX /s. 315-316/, kat. č. LXI-LXVI /s. 327-338/, Italské renesanční umění z českých sbírek – kresby a grafika, kat. Národní galerie v Praze, Praha 1996.

  • La collezione Clary-Aldringen ricomposta: i disegni, p. 3-8, Boccaccio Boccaccino cat. no. 6-12, p. 155-161; Giovanni Antonio de Sacchis detto il Pordenone cat. no. 15-19, p. 166-175; Camillo Boccaccino cat. no. 21-23, p. 179-181; Giulio Campi, Disegni per gli affreschi nell’abside della chiesa di Sant’Agata a Cremona, cat. no. 30-44, p. 190-203; Giulio Campi, Disegni per la pala dell’altare maggiore della chiesa di San Sigismondo a Cremona, cat. no. 45-49, p. 204-210; Giulio Campi e Camillo Boccaccino, Disegni per gli affreschi nel transeto della chiesa di San Sigismondo a Cremona, cat. no. 54-58, p. 220-225; Giulio Campi, Progetti per pale d’altare, cat. no. 72, p. 243; Giulio Campi, Disegni per gli affreschi della chiesa di Santa Margherita a Cremona, cat. no. 73-86, p. 245-260; Studi per gli affreschi della navata e della cupola di San Sigismondo, cat. no. 94-96, p. 270-274; Giulio Campi, cat. no 98-99, p. 278-279; Giulio Campi, cat. no. 122, p. 310; Vincenzo Campi, cat. no. 123-124, p. 311; Antonio Maria Viani, Disegni per l’affresco con il Martirio di Santo Stefano nella cappella Petrozzani di Sant’Andrea in Mantova, cat. no. 199-203, p. 392-397; Antonio Maria Viani, Disegni per l’affresco con il Giudizio universale nella cupola e per le Sibille nei pennacchi della chiesa di San Pietro al Po a Cremona, cat. no. 204-259, p. 398-453, a cura di Giulio Campi e Martin Zlatohlavek, I segni dell´arte. Il Cinquecento da Praga a Cremona, kat. Museo Civico “Ala Ponzone”, Cremona, Milano 1997.

  • Antonio Maria Viani, seine Schulung und Reife in München, Salzburger Barockberichte 20-21/1998, s. 1–12.

  • Myšlenkové pozadí ikonografického typu Pantokrator, /Igor Kišš, ed./ Kristus – Pantokrator, Bratislava 2002, s. 61-65.

  • On the Threshold of the Baroque in Tuscany (Florence, Pisa, Siena) – 1574-1606. Drawings from Czech Public Collections, Umění LIII, Praha 2005, s. 227-246.

  • Draughtsman Martino Altomonte (1657/1659–1745) / Martino Altomonte – kreslíř (1657/1659–1745). In: Bulletin of the National Gallery in Prague, vol. XIV–XV/2004–2005, s. 49–70 – s Pavlem Preissem

  • K provenienci kreseb ze sbírek arcibiskupství olomouckého v Kroměříži. In: Umění LIV. Praha

   2006, s. 271–277

  • Filippino Lippi, s. 36–37, kat. č. 12; Marcantonio Raimondi, s. 40–41, kat. č. 14; Michelangelo Anselmi, s. 76–77, kat. č. 32; Battista Franco, zvaný Il Semolei, s. 78–79, kat. č. 33; Giulio Campi,

   s. 80–83, kat. č. 34–35; Bernardino Campi, s. 84–85, kat. č. 36; Francesco de’Rossi, zvaný Salviati,

   s. 86–87, kat. č. 37; Luca Cambiaso, s. 88–89, kat. č. 38; Jan van der Straet, zvaný Stradanus, s. 90–91,kat. č. 39; Federico Zuccari, s. 98–99, kat. č. 43; Giuseppe Arcimboldo, s. 108–109, kat. č. 48. In: AlenaVolrábová (ed.): 101/1 – Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. Praha (Národní galerie v Praze) 2008

  • Nicola Granello, Bohyně Juno s pávem; Antonio Campi, Studie Sibyly a hlavy chlapce; Vincenzo Campi, Ženská postava z podhledu; Bernardino Campi, Kdo je největší v království nebeském; Carlo Urbino, Nesení kříže; Anotino Maria Viani, Evangelisté, Sibyly, Alegorické figury, Studie ilustrací k Osvobozenému Jeruzalému Torquata Tassa, Studie k fresce v kapli Petrozzani v kostele Sant’Andrea v Mantově, Immaculata, Návrhy na výzdobu dóžecího paláce v Mantově, Studie k výzdobě kupole kostela San Pietro al Po v Cremoně, Zvěstování P. Marii; Federico Zuccari, Návrh výmalby čtyř svrchních zón severozápadního pole kupole domu ve Florencii, Skici pro výmalbu kupole domu ve Florencii; Jacopo Ligozzi, Muž v přilbě s chocholem; Domenico Cresti, zv. Il Passignano, Útok na město, Historický výjev z dějin rodu Medici; Andrea Boscoli, Studie rukou, Svatba Izáka a Rebeky; Agostino Ciampelli, Hostina u Ester, Studie postavy Jana Křtitele, Studie muže vymývajícího číši; Alessandro Casolani, Kristus nesoucí křiž; Francesco Vanni, Madona s děckem, sv. Cecilií a sv. Anežkou Římskou; Ventura Salimbeni, David s andělem moru; Cesare Nebbia, Přechod Izraelců přes Rudé moře; Cristofano Roncalli, zv. Il Pomarancio, Evangelista Matouš; Giuseppe Agelio,Evangelista Lukáš, Nalezení sv. Silvestra na Monte Soracte; Agostino Ciampelli, Jan Křtitel, Studie klečícího kameníka při práci, Studie pro výzdobu kaple sv. Ondřeje v kostele Il Gesu v Římě, Anděl

   s kyticí v pravé ruce, Vzpřímený voják v přilbě s kopím, Studie pro oltářní obraz Svaté mučednice v kostele Sant’Agnese fuori le mura; Lodovico Cardi, zv. Il Cigoli, Kristus spící v bárce. In: Zdeněk Kazlepka / Martin Zlatohlávek: Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek. Brno (Moravská galerie v Brně) 2009

  • Passarotti kreslíř. Několik poznámek ke kresbám Bartolomea Passarottiho ve veřejných sbírkách ČR, zvláště v Moravské galerii v Brně. In: Bulletin Moravské galerie v Brně 68, 2012, s. 50–59

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Early 16th- century Roman Drawings in the Collections of the Czech Republic. From Raphael to Michelangelo, Umění vol. LXI, No. 6, 2013, s. 529-541.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Disegno jakožto primární zachycení umělcovy inspirace v teoriích renesance a manýrismu in: Mireia Ryšková, Mlada Mikulicová (eds.), Myšlení o transcendenci, Praha 2013, s. 85-106.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Neznámá kresba Antonia Campiho pro zaniklou fresku v dómu v Lodi, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis, IV. Národní galerie v Praze, Praha 2014, s. 30-35.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Rudolfův konec, konec jednoho uměleckého slohu? in: Petr R. Beneš, Petr Hlaváček, Tomáš Sterneck (eds.), Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II., Praha 2014, s. 165-174.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Bakchus a Ariadna z Triumfu lásky. Dosud nepublikovaná kresba Gregoria de Ferrari pro nástropní fresku v Palalzzo Balbi-Senarega v Janově, in: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis, V, Národní galerie v Praze 2015, s. 64-69.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Evangelisté píší Kristovy Pašije: kresby Taddea Zuccariho pro fresky v kapli Mattei v římském kostele S. Maria della Consolazione se zvláštním přihlédnutím ke kresbě „Evangelisty Lukáše“, ve sbírce olomouckého arcibiskupa, In: Miroslav Šmied, František Záruba (eds.), Obrazy uctívané, obdivované, interpretované, Praha 2015, s. 349-360.

  • ZLATOHLÁVEK, MARTIN: Historie kreseb ze sbírek Arcibiskupství olomouckého; Giovanni Bellini, Dvě mužské postavy v antických pláštích; Giovanni Antonio Bazzi, zvaný Il Sodoma, Dítě se sepjatýma rukama podporováno dospělou osobou vzadu; Domenico Beccafumi, Hlava mladého muže; Sebastiano Luciani, zvaný Sebastiano del Piombo, Sedící sibyla/prorok s andělem; Anonym podle Fra Bartolomea, Hlava mnicha; Giulio Pippi, zvaný Giulio Romano, Jupiter a Juno; Gaudenzio Ferrari, Hlava chlapce – anděla; Amico Aspertini, Fragment ženské postavy držící dítě; Marco Pino, Marco dal nebo Marco da Siena, Alexandr Veliký vjíždí do Jeruzaléma; Battista Franco, zvaný Il Semolei, Ukládání Krista do hrobu; Giovanni Cambiaso nebo Luca Cambiaso, Studie koňských hlav; Taddeo Zuccari, Evangelista Lukáš; Bartolomeo Passarotti, Studie hlavy muže v klobouku a studie ruky; Nicola (Niccolò) Granello, Bohyně Juno s pávem; Francesco Vanni, Madona s dítětem, svatou Cecílií a svatou Anežkou Římskou; Cristofano/Cristoforo Roncalli, zvaný Il Pomarancio, Svatý Silvestr přijímá Konstantinovy posly v poustevně na Monte Soratte; Cristofano/Cristoforo Roncalli, zvaný Il Pomarancio, Evangelista Matouš; Cristofano/Cristoforo Roncalli, zvaný Il Pomarancio, Evangelista Matouš/prorok; Giacinto Brandi (?), Studie mužského vousatého obličeje s rozevlátými vlasy; Italský anonym 16. století, Portrét mladé ženy; Italský anonym 16. století, Alegorie lakomství (?); Italský anonym 16. století, Studie hlav, z toho dvou v přilbě a náčrt levé nohy od kolena dolů; Italský anonym 16. století, Skupina římských vojáků; Italský anonym 16. století, Jezdci na koních a pěší vojáci; Italský anonym 16. století, Studie ženské hlavy; Italský anonym 16. století, Studie mužského obličeje z profilu; Italský anonym 16. století, Studie nahé mužské polopostavy; Italský anonym 16. století, Studie hlavy mladého mnicha; Anonym 17. století, Studie rukou; Anonym 17. století, Poprsí starší ženy; Anonym 17. století, Hlava mladíka s hustými rozevlátými vlasy; Anonym 17. století, Hlava mladé ženy; Anonym 17. století, Hlava starého muže s plnovousem; Anonym 17. století, Hlava satyra; Anonym 17. století, Náčrt hlavy mladého muže; Anonym 17. století, Studie mužských polopostav I. – IV.; Anonym 17. století, Studie hlav, ornamentu, části draperie a postavy hrbáče – Ezopa; Anonym 17. století, Náčrt polopostavy muže a tváře dalšího muže v pozadí; Anonym 17. století, Hlava mladé ženy s ozdobou ve vlasech v čelném pohledu; Anonym 17. století, Hlava mladé ženy s ozdobou ve vlasech v profilu; Kopie podle Bartolomeo di David, Potopa; Kopie podle Giovanni Francesco Penni, Narození P. Marie; Kopie podle Polidoro Caldara, zvaného Polidoro da Caravaggio, Scéna z římské historie, Dvojice stojících mužů, Kýrovo vítězství nad vojsky Spargabise; Kopie podle Francescka de’Rossiho, zvaného Francesco Salviati, Portrét papeže Pavla III.; Kopie podle Taddea Zuccariho, Bitva u Goletty; Kopie podle Federica Zuccariho, Portrét frátera (konvrše) z kláštera ve Vallombrose; Kopie podle Giuseppe Porty, zvaného Giuseppe Salviati, skupina světců spolu se ženou podávající holoubě a andělem; Martin Schongauer – následovník, Studie muže s plnovousem v čapce; Monogramista H F – připsáno, Groteskní hlava muže; Německý anonym první poloviny 16. století, Portrét muže v kožešinové čepici; Německý anonym 16. století, Studie hlavy muže; Německý anonym 17. století, Studie mužské hlavy s dobovou čepicí; Anonym, Portrét Albrechta Dürera ve věku 56 let; Kopie podle Hanse Holbeina ml., Portrétní studie staršího muže; Kopie podle Willema van Herp, Navštívení P. Marie. In Martina Miláčková (ed.), Kroměřížský kabinet kresby, kresby starých mistrů. Olomouc 2016.

  • ZLATOHLÁVEK, MARTIN: Antonio Balestra, Studie nahé ženské polofigury a jejich rukou k Mytologické scéně; Simone Cantarini, zv. del Pesaro nebo Pesarese, Studie sedícího mužského aktu, studie Narcise u pramenu (?); Ottavio Vannini, Stojící muž se sochařským modelem; Matteo Rosselli, Klečící sv. Kateřina Sienská se sepjatýma rukama; Matteo Rosselli, Klečící řeholnice s překříženýma rukama na prsou; Pietro Testa, Studie polopostavy starého muže s předpaženou pravicí, studie jeho rukou – studie pro postavu Boha Otce; Pompeo Batoni, Studie ženy držící roušku; Pompeo Batoni, Dvě studie mužské vousaté hlavy; Gaetano Gandolfi, Sv. Feliciano odvrací mor od Foligna; Flaminio Innocenzo Minozzi, Návrh nástropní malby pro Palazzo Pallavicini v Bologni; Flaminio Innocenzo Minozzi, Návrh nástropní malby pro Palazzo Hercolani v Bologni (?); Ferdinando Tacca, Návrh scén pro operu Hyperméstra, provedené v Teatro della Pergola ve Florencii roku 1658; Ercole Bazzicaluva, Krajina s mořským zálivem; Salvator Rosa, Výsek krajiny se stromy a figurální stafáží; Anton Kern, Vlastní podobizna; Baccio del Bianco, Figurální studie poutníků; Stefano della Bella, Skupina postav; Pandolfo Reschi (Monsù Pandolfo, Pandolfo Polacco), Jezdecká šarvátka; Anton Kern, Vraždění neviňátek; Marcantonio Franceschini, Odpočinek na cestě do Egypta; Ubaldo Gandolfi, Vyučování P. Marie; Gaetano Gandolfi, Sen sv. Josefa; Cirro Ferri, Prorok odvrací panovníka od modloslužby; Alessandro Gherardini, Odpočinek na cestě do Egypta; Pietro Testa, Sv. Josef s Ježíškem a skupinou andělů, Sen sv. Josefa; Pietro Testa, Svatá rodina s Ježíškem a Janem Křtitelem jako dětmi; Gregorio de Ferrari, Bakchus a Ariadna z Triumfu Lásky; Pietro Berrettini da Cortona, Studie pro Věk bronzový; Ludovico Gimignani, Rinaldo opouští Armidu; Valentine Lefèvre (Lefèbre), Obětování Ifigenie; In Zdeněk Kazlepka, Martin Zlatohlávek, Rozmanitosti kresby, Italská kresba vrcholného a pozdního baroku v českých a moravských veřejných sbírkách, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy a Moravská galerie v Brně 2016.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Rozhodnutí o spáse lidstva. Připravovaná obrazová výzdoba katolického kostela v Drážďanech z let 1737-1747, In Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Jana Peroutková, Stefan Scholz (eds.), Ecclesia docta. Společenství ducha a umění. K životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana, Praha 2016, s. 525-539.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Anton Kern and Carlo Maratti, Czech and Slovak Journal of Humanities. Historia atrium, 3/2016, s. 96-104.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Drawings by Ubaldo (1728-1781) and Gaetano Gandolfi (1734-1802) in the National Gallery in Prague, In: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis, VI, Národní galerie v Praze 2016, s. 109-115.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Nově připsané kresby Bartoloměje Sprangera v cambiasovském stylu, Studia Rudolphina, Bulletin of the Research Center for Visual Arts and Culture in the Age of Rudolf II, 16/2017, s. 94-103.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Hle, Beránek Boží: prst Jana Křtitele, osecký klášter a Anton Kern, in: Richard Biegel, Lubomír Konečný, Michaela Ottová, Roman Prahl (eds.), Ikonografie: témata, motivy, interpretace, Praha 2016, s. 180-191.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Příliš zaměstnaný umělec, in: Luboš Machačko (ed.), Restaurování a ochrana uměleckých děl. Konzervace a restaurování malby a polychromie, Litomyšl 2017, s. 84-97.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Proč vznikla kresba s portrétem senátora Abbondia Rezzonica (1742-1810) z Národní galerie Praha, In: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis VIII, Národní galerie v Praze 2018, s. 81-89; A Drawing Portraying Prince Abbondio Rezzonico as Senator of Rome, Housed in the National Gallery Prague: Why Was It Created?, In: Alena Volrábová (ed.), Ars Linearis VIII, Národní galerie v Praze 2018, s. 123-127, ISBN 978-80-7035-700-2, ISSN 2464-5273.

  • ZLATOHLÁVEK, Martin. Jesus Christ as the Ancient of Days in the Apocalypse from the Book of Daniel, in: Mireia Ryšková (ed.), Seeking God’s Face, Praha 2018, ISBN 978-80-246-3979-6.

  • Zlatohlávek Martin. Sbírka kreseb, in: Rostislav Švácha, Martina Potůčková, Jiří Kroupa (eds.), Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695). Místa biskupovy paměti, Olomouc 2019, s. 327-337, ISBN 978-80-88103-55-4.

  • Zlatohlávek Martin. Filippino Lippi, Chlapec Mojžíš šlape na faraonovu korunu, Mojžíšova zkouška (recto), Mojžíš dává vytrysknout vodě za skály (verso); Michelangelo Anselmi, Uzdravení posedlé dívky a jiné figurální studie; Bernardino Campi, Největší v království nebeském; Anton Kern, Kristus jako zahradník, in: Petra Zelenková (ed.), Linie, světlo, stín. Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 16. – 18. století, Praha, 2019, ISBN 978-80-7035-728-6.

  • Zlatohlávek Martin. Kresby ze sbírky Clary-Aldringen jako dokument lombardské ateliérové praxe v 16. století, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis IX, 2019, s. 30-43 / 98-103, ISBN 978-80-7035-739-2, ISSN 2464-5273.

  • Bonaventurová Naděžda – Zlatohlávek Martin. Cennino Cennini and Drawing Techniques at the Turn of the Fifteenth Century, Ars linearis X, 2020, s. 4-11/ 102-108, ISBN 978-80-7035-765-1, ISSN 2464-5273.

  • Zlatohlávek Martin, Some notes to the technique of Boccaccino’s drawings/ Alcune osservazioni sulla tecnica dei disegni di Boccaccino, Intrecci d’arte, 9, 2020, s. 1-15, ISSN 2240-7251.


  III. Recenze

  • H. Ringgren, Die Religionen des Alten Orients, Berlin 1987, Comunio Viatorum, XXXI, 1988, s. 262-263.

  • J. Wehrle, Prophetie und Textanalyse, St. Ottilien: EOS 1987, Theologische Literaturzeitung, 114. Jahrgang, Nr. 10, 1989, s. 724-726.

  • Vídeňská gotika v Praze, Křesťanská revue LIX, Praha 1992, s. 48-50.

  • Několik poznámek ke katalogu kreseb Antona Kerna z výstavy konané na jaře 1993 v Barockmuseu v Salcburku: Anton Kern (1709-1747). Ölskizzen, Zeichnungen und Druckgraphik, (Katalogbearbeitung: Pavel Preiss), Salzburg 1993, Umění XLII, Praha 1994, s. 179-183.

  • Milan Togner, Paolo Pagani, Kresby/Drawings, Olomouc 1997; Federica Bianchi (ed.), Paolo Pagani (1655-1716), Miláno 1998, Umění XLVII, Praha 1999, s. 541-544.

  • Milan Togner, Agostino Ciampelli, 1565 – 1630, Kresby, Muzeum umění Olomouc 2000, Umění XLIX, Praha 2001, s. 582-587.

  • Zdeněk Kazlepka, Disegno Veneto, Benátská kresba 16. – 18. století z českých, moravských a slezských sbírek, Moravská galerie v Brně 2003, Umění LII, Praha 2004, s. 277-279.  IV. Editorské práce

  • Nevěsta v uzavřené zahradě, kat. Národní galerie v Praze, Praha 1995, spoluautoři katalogu Milena Bártlová, Jiří Fajt, Hana Hlaváčková, Jan Royt, i anglická verze.

  • Italské renesanční umění z českých sbírek – kresby a grafika, kat. Národní galerie v Praze, Praha 1996, spoluautoři Jan N. Assmann, Rumjana Dačeva, Lubomír Konečný, Jiří Kroupa, Milan Togner, i anglická verze.

  • I segni dell´arte. Il Cinquecento da Praga a Cremona, kat. Museo Civico “Ala Ponzone”, Cremoan, Milano 1997, (spolueditor a spoluautor katalogu Giulio Bora, autoři statí Robert Miller, Marco Tanzi, Lia Bellingeri, Mario Marubbi, Marzia Giuliani, Sibylle Appuhn-Radke, Chiara Tellini Perina, Renato Berzaghi, Lubomír Konečný, Sergio Marinelli).  Poslední změna: 27. červenec 2023 10:29 
  print
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám