Martin Zlatohlávek

  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

  Ústav dějin křesťanského umění


  Kontakt:


  IS studium


  materiály ke stažení


  elektronická učebnice Přehledné dějiny renesance


  Životopisná data  • 1969-1973 Gymnázium v Kolíně.

  • 1979-1998 Národní galerie v Praze (správce depozitáře Grafické sbírky 1979-1985, správce depozitáře Sbírky staré kresby 1985-1992, vedoucí Sbírky staré kresby 1992-93, vedoucí Sbírky starého umění 1993-94, ředitel Grafické sbírky 1994, ředitel Národní galerie v Praze 1994-98).

  • 1988-1992 Filosofická fakulta UK, katedra dějin umění, téma diplomové práce: Kresby Taddea a Federica Zuccariů v Národní galerii v Praze.

  • 1990-1995 Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Godgeleerdheit, téma diplomové práce: The Bride in the Enclosed garden.

  • 1995–2006 odborný pracovník katedry církevních dějin Evangelické teologické fakulty UK.

  • 1999 Ph.D., téma disertační práce: Prolegomena ke studiu kresby v Cremoně – 1494-1525.

  • od 2006 pedagog katedry dějin umění Filozofické fakulty UK v Praze

  • od 2006 pedagog Ústavu dějin křesťanského umění Katolické teologické fakulty UK v Praze

  • od 2007 proděkan pro vědu Katolické teologické fakulty UK v Praze  Hlavní oblasti vědeckého zájmu


  • Italské renesanční a manýristické umění

  • Kresba 15.–18. století  Bibliografie

  I. Monografie - katalogy

  • spoluautor Giulio Bora: Kresby z Cremony 1500 – 1580. Umění renesance a manýrismu v lombardském městě, kat. Národní galerie v Praze, Praha 1995, spoluautor Giulio Bora, i anglická verze.

  • Das Jüngste Gericht, Fresken, Bilder und Gemälde. Düsseldorf, Zürich 2001, /ve spolupráci s Christian Rätsch a Claudia Müller/Ebeling/ - také ve francouzské a polské verzi.

  • Anton Kern 1709–1747. Praha (Národní galerie v Praze) 2009, i anglická verze  II. Články, kapitoly v týmových publikacích

  • Bible. Pramen evropské kultury, Res Musei Pragensis I, Praha 1991, s. 6-10.

  • Makabejci, Umění XXXIX, Praha 1991, s. 155–159.

  • A Late-Fifteenth-century Italian Drawing in the National Gallery, Bulletin of the National Gallery in Prague I. Praha 1991, s. 121–123.

  • Pravda zůstává. Polemika s prof. L. Hejdánkem o interpretaci pojmu Pravda, Křesťanská revue LIX, Praha 1992, s. 70-72.

  • Drawings by Taddeo and Federico Zuccari in the National Gallery in Prague, in: Bulletin of the National Gallery in Prague III.-IV., Praha 1993-94, s. 53–62.

  • Abbildungen des Jüngsten Gerichtes als Vision des gelobten Landes, Landgabe. Festschrift für Jan Heller, Praha 1995, s. 220–237.

  • Nevěsta v uzavřené zahradě. Motivy ikonografie biblické knihy Píseň písní., Nevěsta v uzavřené zahradě, kat. Národní galerie v Praze, Praha 1995, s. 33-73.

  • Battista Franco´s Drawings in Czech Collections, Ars Baculum Vitae. Sborník studií z dějin umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc., Praha 1996, s. 63–68.

  • Sbírka kreseb v Grafické sbírce Národní galerie v Praze a publikace o italských kresbách z českých a moravskoslezských sbírek /s. 7-8/; kat. č. I /s. 23-24/, kat. č. II /s. 29-30/, kat. č. IV /s. 54/, kat. č. IV /s. 71-72/, kat. č. VII /s. 74-76/, kat. č. VIII /s. 79-80/, kat. č. IX /s. 82-83/, kat. č. X /s. 84-85/, kat. č. XV /s. 164/, kat. č. XVI /s. 187-190/, kat. č. XVII /s. 193-194/, kat. č. XIX /s. 200/, kat. č. XXI /s. 212/, kat. č. XXII /s. 214/, kat. č. XXIII /s. 216/, kat. č. XXIV /s. 218-219/, kat. č. XXV /s. 222/, kat. č. XXVI /s. 224-225/, kat. č. XXVII /s. 228/, kat. č. XXVIII-XL /s. 230-231/, kat. č. XLI /s. 234/, kat. č. XLII /s. 236/, kat. č. XLIII /s. 239-240/, kat. č. XLV /s. 244/, kat. č. XLVII /s. 270/, kat. č. XLVIII /s. 272-273/, kat. č. XLIX /s. 275- 276/, kat. č. LI /s. 282/, kat. č. LIII /s. 286/, kat. č. LIV /s. 288-289/, kat. č. LV /s. 293-294/, kat. č. LVI-LIX /s. 297-304/, kat. č. LX /s. 315-316/, kat. č. LXI-LXVI /s. 327-338/, Italské renesanční umění z českých sbírek – kresby a grafika, kat. Národní galerie v Praze, Praha 1996.

  • La collezione Clary-Aldringen ricomposta: i disegni, p. 3-8, Boccaccio Boccaccino cat. no. 6-12, p. 155-161; Giovanni Antonio de Sacchis detto il Pordenone cat. no. 15-19, p. 166-175; Camillo Boccaccino cat. no. 21-23, p. 179-181; Giulio Campi, Disegni per gli affreschi nell’abside della chiesa di Sant’Agata a Cremona, cat. no. 30-44, p. 190-203; Giulio Campi, Disegni per la pala dell’altare maggiore della chiesa di San Sigismondo a Cremona, cat. no. 45-49, p. 204-210; Giulio Campi e Camillo Boccaccino, Disegni per gli affreschi nel transeto della chiesa di San Sigismondo a Cremona, cat. no. 54-58, p. 220-225; Giulio Campi, Progetti per pale d’altare, cat. no. 72, p. 243; Giulio Campi, Disegni per gli affreschi della chiesa di Santa Margherita a Cremona, cat. no. 73-86, p. 245-260; Studi per gli affreschi della navata e della cupola di San Sigismondo, cat. no. 94-96, p. 270-274; Giulio Campi, cat. no 98-99, p. 278-279; Giulio Campi, cat. no. 122, p. 310; Vincenzo Campi, cat. no. 123-124, p. 311; Antonio Maria Viani, Disegni per l’affresco con il Martirio di Santo Stefano nella cappella Petrozzani di Sant’Andrea in Mantova, cat. no. 199-203, p. 392-397; Antonio Maria Viani, Disegni per l’affresco con il Giudizio universale nella cupola e per le Sibille nei pennacchi della chiesa di San Pietro al Po a Cremona, cat. no. 204-259, p. 398-453, a cura di Giulio Campi e Martin Zlatohlavek, I segni dell´arte. Il Cinquecento da Praga a Cremona, kat. Museo Civico “Ala Ponzone”, Cremona, Milano 1997.

  • Antonio Maria Viani, seine Schulung und Reife in München, Salzburger Barockberichte 20-21/1998, s. 1–12.

  • Myšlenkové pozadí ikonografického typu Pantokrator, /Igor Kišš, ed./ Kristus – Pantokrator, Bratislava 2002, s. 61-65.

  • On the Threshold of the Baroque in Tuscany (Florence, Pisa, Siena) – 1574-1606. Drawings from Czech Public Collections, Umění LIII, Praha 2005, s. 227-246.

  • Draughtsman Martino Altomonte (1657/1659–1745) / Martino Altomonte – kreslíř (1657/1659–1745). In: Bulletin of the National Gallery in Prague, vol. XIV–XV/2004–2005, s. 49–70 – s Pavlem Preissem

  • K provenienci kreseb ze sbírek arcibiskupství olomouckého v Kroměříži. In: Umění LIV. Praha

   2006, s. 271–277

  • Filippino Lippi, s. 36–37, kat. č. 12; Marcantonio Raimondi, s. 40–41, kat. č. 14; Michelangelo Anselmi, s. 76–77, kat. č. 32; Battista Franco, zvaný Il Semolei, s. 78–79, kat. č. 33; Giulio Campi,

   s. 80–83, kat. č. 34–35; Bernardino Campi, s. 84–85, kat. č. 36; Francesco de’Rossi, zvaný Salviati,

   s. 86–87, kat. č. 37; Luca Cambiaso, s. 88–89, kat. č. 38; Jan van der Straet, zvaný Stradanus, s. 90–91,kat. č. 39; Federico Zuccari, s. 98–99, kat. č. 43; Giuseppe Arcimboldo, s. 108–109, kat. č. 48. In: AlenaVolrábová (ed.): 101/1 – Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. Praha (Národní galerie v Praze) 2008

  • Nicola Granello, Bohyně Juno s pávem; Antonio Campi, Studie Sibyly a hlavy chlapce; Vincenzo Campi, Ženská postava z podhledu; Bernardino Campi, Kdo je největší v království nebeském; Carlo Urbino, Nesení kříže; Anotino Maria Viani, Evangelisté, Sibyly, Alegorické figury, Studie ilustrací k Osvobozenému Jeruzalému Torquata Tassa, Studie k fresce v kapli Petrozzani v kostele Sant’Andrea v Mantově, Immaculata, Návrhy na výzdobu dóžecího paláce v Mantově, Studie k výzdobě kupole kostela San Pietro al Po v Cremoně, Zvěstování P. Marii; Federico Zuccari, Návrh výmalby čtyř svrchních zón severozápadního pole kupole domu ve Florencii, Skici pro výmalbu kupole domu ve Florencii; Jacopo Ligozzi, Muž v přilbě s chocholem; Domenico Cresti, zv. Il Passignano, Útok na město, Historický výjev z dějin rodu Medici; Andrea Boscoli, Studie rukou, Svatba Izáka a Rebeky; Agostino Ciampelli, Hostina u Ester, Studie postavy Jana Křtitele, Studie muže vymývajícího číši; Alessandro Casolani, Kristus nesoucí křiž; Francesco Vanni, Madona s děckem, sv. Cecilií a sv. Anežkou Římskou; Ventura Salimbeni, David s andělem moru; Cesare Nebbia, Přechod Izraelců přes Rudé moře; Cristofano Roncalli, zv. Il Pomarancio, Evangelista Matouš; Giuseppe Agelio,Evangelista Lukáš, Nalezení sv. Silvestra na Monte Soracte; Agostino Ciampelli, Jan Křtitel, Studie klečícího kameníka při práci, Studie pro výzdobu kaple sv. Ondřeje v kostele Il Gesu v Římě, Anděl

   s kyticí v pravé ruce, Vzpřímený voják v přilbě s kopím, Studie pro oltářní obraz Svaté mučednice v kostele Sant’Agnese fuori le mura; Lodovico Cardi, zv. Il Cigoli, Kristus spící v bárce. In: Zdeněk Kazlepka / Martin Zlatohlávek: Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek. Brno (Moravská galerie v Brně) 2009

  • Passarotti kreslíř. Několik poznámek ke kresbám Bartolomea Passarottiho ve veřejných sbírkách ČR, zvláště v Moravské galerii v Brně. In: Bulletin Moravské galerie v Brně 68, 2012, s. 50–59  III. Recenze

  • H. Ringgren, Die Religionen des Alten Orients, Berlin 1987, Comunio Viatorum, XXXI, 1988, s. 262-263.

  • J. Wehrle, Prophetie und Textanalyse, St. Ottilien: EOS 1987, Theologische Literaturzeitung, 114. Jahrgang, Nr. 10, 1989, s. 724-726.

  • Vídeňská gotika v Praze, Křesťanská revue LIX, Praha 1992, s. 48-50.

  • Několik poznámek ke katalogu kreseb Antona Kerna z výstavy konané na jaře 1993 v Barockmuseu v Salcburku: Anton Kern (1709-1747). Ölskizzen, Zeichnungen und Druckgraphik, (Katalogbearbeitung: Pavel Preiss), Salzburg 1993, Umění XLII, Praha 1994, s. 179-183.

  • Milan Togner, Paolo Pagani, Kresby/Drawings, Olomouc 1997; Federica Bianchi (ed.), Paolo Pagani (1655-1716), Miláno 1998, Umění XLVII, Praha 1999, s. 541-544.

  • Milan Togner, Agostino Ciampelli, 1565 – 1630, Kresby, Muzeum umění Olomouc 2000, Umění XLIX, Praha 2001, s. 582-587.

  • Zdeněk Kazlepka, Disegno Veneto, Benátská kresba 16. – 18. století z českých, moravských a slezských sbírek, Moravská galerie v Brně 2003, Umění LII, Praha 2004, s. 277-279.  IV. Editorské práce

  • Nevěsta v uzavřené zahradě, kat. Národní galerie v Praze, Praha 1995, spoluautoři katalogu Milena Bártlová, Jiří Fajt, Hana Hlaváčková, Jan Royt, i anglická verze.

  • Italské renesanční umění z českých sbírek – kresby a grafika, kat. Národní galerie v Praze, Praha 1996, spoluautoři Jan N. Assmann, Rumjana Dačeva, Lubomír Konečný, Jiří Kroupa, Milan Togner, i anglická verze.

  • I segni dell´arte. Il Cinquecento da Praga a Cremona, kat. Museo Civico “Ala Ponzone”, Cremoan, Milano 1997, (spolueditor a spoluautor katalogu Giulio Bora, autoři statí Robert Miller, Marco Tanzi, Lia Bellingeri, Mario Marubbi, Marzia Giuliani, Sibylle Appuhn-Radke, Chiara Tellini Perina, Renato Berzaghi, Lubomír Konečný, Sergio Marinelli).  Poslední změna: 30. listopad 2017 12:04 
  print
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta

  Univerzita Karlova

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám