Další informace

Acta universitatis Carolinae Theologica

Vydává Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, ISSN 1801-5588


Výkonný redaktor, předseda redakční rady: David Vopřada (Praha)

Redakce: Denisa Červenková (Praha), Richard Čemus (Roma), Slavomir Dlugoš (Wien), Tomáš Halík (Praha), Oleh Kindiy (Lvov), Martin Kočí (Leuven), Miloš Lichner (Bratislava), Ivana Noble (Praha), Ctirad V. Pospíšil (Olomouc), Jakub Sirovátka (České Budějovice), Petr Štica (Münster), Gabriela I. Vlková (Olomouc), Ľubomír Žák (Roma)


Adresa redakce:

Katolická teologická fakulta UK

Thákurova 3, 160 00  Praha 6 – Dejvice

E-mail: voprada@ktf.cuni.cz

URL: http://www.theologica.cz


Termíny pro odevzdávání příspěvků k publikování:

uzávěrka AUC Theologica 1/2019: 31. 10. 2018

uzávěrka AUC Theologica 2/2019: 31. 3. 2019


Důležité aktuální předpisy

Pravidla studia na KTF UK upravují především tyto předpisy:

  • Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze, zde

  • Pravidla pro organizaci studia na KTF, zde

  • Pravidla pro přiznání stipendií na KTF, zde


Pozornosti studentů se dále doporučují zvlášť tyto předpisy:

  • OD č. 1/2011 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

  • OD č. 10/2011 Opatření děkana k Pravidlům pro organizaci studia

  • OD č. 2/2012 Uznávání splnění kontroly studia předmětu a principy uznávání splnění kontroly studia předmětu na KTF UK


Všechny další důležité předpisy týkající studia najdete:


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 27. srpen 2018 11:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám