Opatření děkana č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019

Č. j.: UKKTF/36762/2018

V Praze dne 19. dubna 2018


Opatření děkana č. 6/2018

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Plné znění + změny


K provedení čl. 3 odst. 3 a čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, čl. 5 odst. 1 a 2 Pravidel pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) a Opatření rektora č. 6/2018, Harmonogram akademického roku 2018/19, stanovím tento harmonogram akademického roku 2018/2019:

Čl. 1 Hlavní společné termíny

začátek akademického roku a zimního semestru

1. 10. 2018

začátek výuky zimního semestru

3. 10. 2018

vánoční prázdniny

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

velikonoční prázdniny

17. 4. – 23. 4. 2019

děkanský den (výuka se nekoná)

13. 5. 2019

rektorský den (výuka se nekoná)

14. 5. 2019

letní prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2019

konec akademického roku

30. 9. 2019Čl. 2 Slavnosti a bohoslužby

imatrikulace (Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1)

2. 10. 2018, 9:00

zahájení akad. roku – Veni Sancte (kostel Panny Marie před Týnem, Staroměstské nám., Praha 1)

2. 10. 2018, 10:30

poutní slavnost, Mikulášská (budova Arcibiskupského semináře, Thákurova 3, Praha 6)

5. 12. 2018

promoce – předpokládané termíny

  • bakalářské (Profesní dům, Malostranské n. 25, Praha 1)

  • magisterské (Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1)

8. 11. 2018

21. 11. 2018

zakončení – Te Deum, zahradní slavnost

23. 5. 2019


Čl. 3 Bakalářské a magisterské studium

Zápis ke studiu pro akad. rok 2018/2019

(dle pokynů studijního oddělení)

27. 8. – 30. 9. 2018


Zimní semestr

soustředění pro studenty přijaté do 1. ročníku

3. 10. 2018, 15:00

zápis předmětů do SIS

27. 8. – 30. 9. 2018

změna zápisu předmětů do SIS

3. 10. – 10. 10. 2018

zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK

24. 9. – 30. 9. 2018

výuka v zimním semestru

3. 10. 2018 – 11. 1. 2019

zkouškové období

14. 1. – 17. 2. 2019


Letní semestr

zápis předmětů do SIS

1. 2. – 18. 2. 2019

změna zápisu předmětů do SIS

20. 2. – 27. 2. 2019

zápis předmětů do SIS pro studenty ostatních fakult UK

11. 2. – 17. 2. 2019

výuka v letním semestru

18. 2. – 24. 5. 2019

zkouškové období

27. 5. – 30. 6. 2019

termín pro splnění studijních povinností

15. 9. 2019


Zápis ke studiu pro akad. rok 2019/2020

(dle pokynů studijního oddělení)

26. 8. – 30. 9. 2019

Zápis pro studenty 1. ročníků, kteří úspěšně složili přijímací zkoušku v červnu 2019

(zápisy dle pokynů studijního oddělení)

27.6.2019


Čl. 4 Státní závěrečné zkoušky

Zimní termín (leden 2019)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání ústní části nebo obhajoby

odevzdání přihlášky

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě


do 4. 12. 2018

konání SZZ

14. 1. – 25. 1. 2019


Letní termín (červen 2019)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání obhajoby

odevzdání přihlášky k obhajobě

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě


do 9. 5. 2019

splnění předpokladů pro konání ústní části odevzdání přihlášky

do 24. 5. 2019

konání SZZ

17. 6. – 26. 6. 2019


Podzimní termín (září 2019)

řádný i opravný termín pro všechny obory

splnění předpokladů pro konání obhajoby

odevzdání přihlášky k obhajobě

odevzdání závěrečné práce v elektronické i tištěné formě


do 19. 6. 2019

splnění předpokladů pro konání ústní části

odevzdání přihlášky


do 26. 6. 2019

konání SZZ

2. 9. – 13. 9. 2019


Čl. 5 Státní rigorózní zkoušky

odevzdání přihlášky

3. 12. 2018

1. 3. 2019

24. 5. 2019


Čl. 6 Doktorské studium

zápis ke studiu

16. 9. – 20. 9. 2019

zápis předmětů do SIS (nad rámec ISP) – zimní semestr

27. 8. – 30. 9. 2018

změna zápisu předmětů do SIS – zimní semestr

3. 10. – 10. 10. 2018

zápis předmětů do SIS (nad rámec ISP) – letní semestr

1. 2. – 18. 2. 2019

změna zápisu předmětů do SIS – zimní semestr

20. 2. – 27. 2. 2019

zasedání podzimních oborových rad

15. 10. – 9. 11. 2018

splnění studijních povinností ISP

25. 9. 2019

odevzdání hodnocení plnění ISP a návrhu / aktualizace ISP v SIS doktorandem

25. 9. 2019

odevzdání hodnocení plnění ISP a návrhu / aktualizace ISP v SIS školitelem

30. 9. 2019

promoce (předpokládané termíny)

prosinec 2018

květen 2019


Čl. 7 Státní doktorské zkoušky, obhajoby disertačních prací, souborné zkoušky, obhajoby souborných prací

Zimní termín (leden-únor 2019)

odevzdání přihlášky

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě


3. 12. 2018


Letní termín (květen-červen 2019)

odevzdání přihlášky ke státní doktorské zkoušce

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě


1. 3. 2019


Podzimní termín (září-říjen 2019)

odevzdání přihlášky ke státní doktorské zkoušce

odevzdání práce v elektronické i tištěné formě


24. 5. 2019


Čl. 8 Ostatní termíny

Termíny kontaktní výuky kombinovaného studia

obor Teologické nauky a Aplikovaná etika

v roce 2018: 6. 10., 20. 10., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 15. 12.

v roce 2019: 5. 1., 19. 1., 2. 2., 16. 2., 2. 3., 16. 3., 30. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 1. 6.


Termíny pro odevzdávání publikací

konečný sběr dat v systému OBD-RIV za předchozí rok

(řádně má být záznam zapsán do 3 měsíců od data vydání resp. zveřejnění výsledku)


31. 1. 2019

uzávěrka AUC Theologica 1/2019

31. 10. 2018

uzávěrka AUC Theologica 2/2019

31. 3. 2019


Den otevřených dveří

9. 1. 2019, 14:00

Čl. 9 Závěrečná ustanovení

1. Opatření děkana č. 2/2017 Harmonogram akademického roku 2017/2018, v platném znění, se zrušuje s účinností ke dni 1. 10. 2018.

2. Toto opatření nabývá platnosti dne 23. dubna 2018.

3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 23. dubna 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 6/2018 Harmonogram akademického roku 2018/2019 ke stažení ve formátu *pdf zde.

1. změna opatření děkana 6/2018 Harmonogram ak. roku 2018/2019 ke stažení ve formátu *pdf zde.

2. změna opatření děkana 6/2018 Harmonogram ak. roku 2018/2019 ke stažení ve formátu *pdf zde.

3. změna opatření děkana 6/2018 Harmonogram ak. roku 2018/2019 ke stažení ve formátu *pdf zde.Tip: Využijte pro tisk harmonogramu ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 4. březen 2019 10:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám