Ceník služeb Knihovny Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Č. j.: UKKTF/47483/2018

V Praze dne 9. května 2018K provedení Opatření děkana č. 4/2018, Provozní řád knihovny, stanovím tento Ceník služeb Knihovny Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy:


Registrace a její prodloužení

zdarma

Meziknihovní výpůjční a informační služby

náklady

Mezinárodní meziknihovní výpůjční a informační služby

náklady

Vnitrostátní meziknihovní reprografické služby

náklady

Mezinárodní meziknihovní reprografické služby

náklady

Kopie A4 jednostranná

2,- Kč

Kopie A4 oboustranná

3,- Kč

Kopie A3 jednostranná

4,- Kč

Kopie A3 oboustranná

5,- Kč

Digitální kopie (uživatelský a nižší formát) bez nosiče dat

zdarma

Ztráta nebo poškození čárového kódu dokumentu

100,- Kč

Poplatky z prodlení

3,- Kč/den

Poplatek za knihovnické zpracování ztracené publikace

100,- Kč

Rešeršní služby:

  • Poplatek za práci knihovníka (za každou, i započatou, půlhodinu)

80,-

  • Bibliografické ověřování (za každou, i započatou, půlhodinu)

80,-

  • Ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu)

100,-

  • Dále se přičítají poplatky za tisk, kopie, resp. nosič dat, příp. balné a poštovné


Poskytuje-li MVS, MMVS, VMRS nebo MMRS Knihovna Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy jako knihovna dožádaná, účtuje vedle poštovného také balné ve výši 50,- Kč.


Akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty poskytuje knihovna MVS, MMVS, VMRS nebo MMRS na náklady fakulty do celkové výše 1000,- Kč/osoba/rok. Nad tento limit jsou služby poskytovány pouze z grantových prostředků, jimiž zaměstnanec disponuje jako řešitel nebo spoluřešitel, nebo z rozpočtu knihovny na základě rozhodnutí vedoucího knihovny.

Služby MVS nejsou zaměstnancům fakulty knihovnou poskytovány na náklady fakulty v případě, je-li žádaný knihovní dokument dostupný ve fondech knihoven na území Prahy.


Postup náhrady za ztracené, zničené a poškozené dokumenty se řídí platným opatřením děkana.prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám