Vyhlášení vnitřní soutěže v rámci Institucionálního plánu KTF UK

Č. j.: UKKTF/107433/2018 Praha, 16. srpna 2018


Věc: Vyhlášení vnitřní soutěže v rámci Institucionálního plánu KTF UK pro období 2019–2020


Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje vnitřní soutěž v rámci Institucionálního plánu KTF UK1 pro období 2019–2020. Cílem Institucionálního programu je přispět k naplňování jednotlivých prioritních cílů Dlouhodobého záměru UK a Dlouhodobého záměru KTF UK2 a jejich aktualizací v letech 2019 a 2020. Soutěž je vyhlášena v níže uvedených oblastech3:


 1. Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

    a. 

  jednoletý projekt pro rok 2019

    b. 

  dvouletý projekt pro rok 2019 a 2020

 2. Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

    a. 

  jednoletý projekt pro rok 2019

    b. 

  dvouletý projekt pro rok 2019 a 2020

Aktivity podpořené v rámci vnitřní soutěže musí být v souladu s prioritními cíli výše uvedených dlouhodobých záměrů. V případě aktivit zaměřených na inovaci kurzů/předmětů rovněž s deklarovaným profilem absolventa daného studijního programu, zejména s ohledem na znalosti, dovednosti a způsobilosti, které student skutečně získá a které jsou relevantní pro jeho další uplatnění.


Termín podání přihlášek projektů v tištěné formě se všemi náležitými podpisy je 21. září 2018 na oddělení pro rozvoj a vnější vztahy KTF UK.


Specifikace interní soutěže pro projekty Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů je uvedena v příloze č. 1. Specifikace interní soutěže pro projekty Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti je uvedena v příloze č. 2.


Další přílohy vyhlášení:

Příloha č. 3: Přihláška projektu – akademický pracovník

Příloha č. 4: Přihláška projektu – student

Příloha č. 5: Formulář pro rozpočet projektu


PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D.

proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy1 Dále pouze IP či IP KTF UK.

2 Dále pouze DZ UK a DZ KTF UK.

3 Jednoleté projekty pouze pro rok 2020 není možné podat. Vnitřní soutěž v rámci projektu IP KTF UK bude vyhlášena opět až pro rok 2021.Poslední změna: 16. srpen 2018 15:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám