Teologické nauky (NMgr.)


Teologické nauky (NMgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologické nauky

Typ stud. programu: navazující magisterský

Forma studia: distanční

Standardní doba studia: 2 roky


Studijní povinnosti

Studium probíhá distanční formou, tj. spojuje kontaktní hodiny a samostatné studium ze zadané a doporučné literatury, s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za dva týdny (viz harmonogram akademického roku). Zkoušky jsou pořádány průběžně.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 120


z toho

  • za povinné předměty min. 108

  • za předměty podle volby studenta min. 12
Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 80 kreditů

  • čtvrtého min. 120 kreditů

  • pátého min.120 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba diplomové práce

2. ústní zkouška z Křesťanské a sociální etiky

3. ústní zkouška z Pastorálních oborů a kanonického práva


Jednotlivé části SZZ se mohou skládat v různých termínech a jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.

Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#NM330

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE420Dokumenty 2. vatikánského koncilu 1zs+ls- Z 6+6 hod/sem0+7Salvet,O.; Tichý,R.; Houkal,J.
KSTE421Dokumenty 2. vatikánského koncilu 2zs+ls- Z 6+6 hod/sem0+7Salvet,O.; Brož,J.; Houkal,J.
KBIB409Aktuální otázky biblických vědzs+ls- Z 9+9 hod/sem0+8Hřebík,J.; Brož,J.
KSTE422Aktuální otázky systematické teologiezs+ls- Z 6+6 hod/sem0+8Houkal,J.
KSTE417Světová náboženství a náboženská hnutízs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Červenková,D.
KSTE332Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzs+ls- Z 4+8 hod/sem0+7Červenková,D.; Halík,T.KSTE414(N)
KSTE423Environmentální etikazs+ls- Zk 9+6 hod/sem0+7Kocian,M.KSTE326(N), KSTE326(Z)
KSTE303Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+8Štica,P.KSTE416(N)
KPTE403Pastorální teologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+6Přibyl,S.
KIUS402Kanonické právo 1zs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Čačík,M.
KIUS403Kanonické právo 2zs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Čačík,M.
KPED400Pedagogika a psychologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+6Starý,K.
KPTE404Katechezezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+6Zimmermannová,M.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10


2. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#NM331, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10


b) SZB: KSNM006 Křesťanská sociální etika

skupina K#NM332, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE420Dokumenty 2. vatikánského koncilu 1zs+ls- Z 6+6 hod/sem0+7Salvet,O.; Tichý,R.; Houkal,J.
KSTE421Dokumenty 2. vatikánského koncilu 2zs+ls- Z 6+6 hod/sem0+7Salvet,O.; Brož,J.; Houkal,J.
KBIB409Aktuální otázky biblických vědzs+ls- Z 9+9 hod/sem0+8Hřebík,J.; Brož,J.
KSTE422Aktuální otázky systematické teologiezs+ls- Z 6+6 hod/sem0+8Houkal,J.
KSTE417Světová náboženství a náboženská hnutízs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Červenková,D.
KSTE332Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzs+ls- Z 4+8 hod/sem0+7Červenková,D.; Halík,T.KSTE414(N)
KSTE423Environmentální etikazs+ls- Zk 9+6 hod/sem0+7Kocian,M.KSTE326(N), KSTE326(Z)
KSTE303Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+8Štica,P.KSTE416(N)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.


c) SZC: KSNM007 Pastorální obory a kanonické právo

skupina K#NM333, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE420Dokumenty 2. vatikánského koncilu 1zs+ls- Z 6+6 hod/sem0+7Salvet,O.; Tichý,R.; Houkal,J.
KSTE421Dokumenty 2. vatikánského koncilu 2zs+ls- Z 6+6 hod/sem0+7Salvet,O.; Brož,J.; Houkal,J.
KPTE403Pastorální teologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+6Přibyl,S.
KIUS402Kanonické právo 1zs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Čačík,M.
KIUS403Kanonické právo 2zs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Čačík,M.
KPED400Pedagogika a psychologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+6Starý,K.
KPTE404Katechezezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+6Zimmermannová,M.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.


Doporučený studijní plán

1. ročník

skupina K#NM015

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE420Dokumenty 2. vatikánského koncilu 1zs+ls- Z 6+6 hod/sem0+7Salvet,O.; Tichý,R.; Houkal,J.
KBIB409Aktuální otázky biblických vědzs+ls- Z 9+9 hod/sem0+8Hřebík,J.; Brož,J.
KSTE422Aktuální otázky systematické teologiezs+ls- Z 6+6 hod/sem0+8Houkal,J.
KSTE417Světová náboženství a náboženská hnutízs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+10Červenková,D.
KSTE303Křesťanská sociální etikazs+ls- Zk 9+9 hod/sem0+8Štica,P.KSTE416(N)
KPTE403Pastorální teologiezs+ls- Zk 7+7 hod/sem0+6Přibyl,S.
KIUS402Kanonické právo 1zs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Čačík,M.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.

2. ročník

skupina K#NM025

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE421Dokumenty 2. vatikánského koncilu 2zs+ls- Z 6+6 hod/sem0+7Salvet,O.; Brož,J.; Houkal,J.
KSTE332Etika v mezikulturním a mezináboženském dialoguzs+ls- Z 4+8 hod/sem0+7Červenková,D.; Halík,T.KSTE414(N)
KSTE423Environmentální etikazs+ls- Zk 9+6 hod/sem0+7Kocian,M.KSTE326(N), KSTE326(Z)
KIUS403Kanonické právo 2zs+ls- Zk 6+6 hod/sem0+7Čačík,M.
KPED400Pedagogika a psychologiezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+6Starý,K.
KPTE404Katechezezs+ls- Zk 5+5 hod/sem0+6Zimmermannová,M.
KVAR003Příprava diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem10

doporučené volitelné kurzy

skupina K#NM103

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KJAZ118Úvod do latinského jazyka 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Matějec,T.
KJAZ119Úvod do latinského jazyka 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Matějec,T.KJAZ118(P)
KJAZ121Úvod do novozákonní řečtiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ122Úvod do novozákonní řečtiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Bartoň,J.
KJAZ124Úvod do biblické hebrejštiny 1zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Ondrejičková,S.
KJAZ125Úvod do biblické hebrejštiny 2zs+ls- Z 18+18 hod/sem0+12Ondrejičková,S.
KJAZ166Četba řeckých novozákonních textůzs+ls- Z 18+18 hod/sem0+6Bartoň,J.
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem5Vopřada,D.
KIUS401Manželské právozs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Čačík,M.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd10Ryšková,M.
KHIS157Diplomní seminář z církevních dějinzs/lsZ 1 hod/týd6Kubín,P.; Falátková,M.
KBIB412Smlouva ve Starém a Novém zákonězs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Brož,J.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 10:45 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám