Personální část


Univerzita Karlova

kontaktní údaje

Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1


tel. 224 491 111

fax 224 210 695

URL www.cuni.cz


Rektorka

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

více...


Prorektoři / kolegium rektorky

 • PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

 • prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

 • prof. Markéta Křížová, Ph.D. prorektorka pro zahraniční záležitosti

 • prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. prorektor pro akademické kvalifikace

 • doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti

 • doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

 • prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. prorektor pro informační technologie

 • doc. RNDr. Martin Vlach prorektor pro vnější vztahy

 • MUDr. Josef Fontana, Ph.D. člen kolegia rektorky pro strategie, analýzy a transfer

 • Mgr. et Mgr. David Hurný člen kolegia rektorky pro rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků

 • Mgr. Jan Jindra, člen kolegia rektorky pro eGovernment a bezpečnost

 • prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. členka kolegia rektorky pro 4EU+

 • prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc., člen kolegia rektorky pro ERC a další nástroje rozvoje vědecké činnosti

 • PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D., členka kolegia rektorky pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj

 • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA emeritní rektor

 • Martin Čihák, zástupce studentů

 • JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. kvestor Univerzity Karlovy

 • Mgr. Michal Zima kancléř Univerzity Karlovy

 • prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy

                                           

více...

Akademický senát UK

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. předseda Akademického senátu

Zástupci KTF UK

za pedagogy

 • JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

 • doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

za studenty

 • Mgr. Karolína Štauberová členka Petiční komise

 • Mgr. Martin Boukal člen Studijní komise

více...

Vědecká rada

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA předseda vědecké rady

více...

Správní rada

JUDr. Petr Hanzlík, advokát předseda správní rady

více...

Kvestor

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor

kvestorka

více...


Katolická teologická fakulta

kontaktní údaje

Thákurova 3, Praha 6, 160 00


tel. +420 220 181 244

fax. +420 220 181 234

URL www.ktf.cuni.cz

více...


Děkan

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

220 181 244, děkan@ktf.cuni.cz

více...


Proděkani


Akademický senát

za pedagogy                                                       

 • prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., předseda   

 • Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.

 • doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D., místopředseda                                    

 • PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.                          

 • doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

 • PhDr. Milan Pech, Ph.D.

 • doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.

 • doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

                        

za studenty

 • Mgr. Jiří Augustin Čepelák, místopředseda

 • Ondřej Kříž

 • Tereza Wiendlová

 • Mgr. Karolína Štauberová

kontakt: senat@ktf.cuni.cz

více...

Vědecká rada

 • prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., předseda (KTF UK, děkan)

 • doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. (KTF UK)

 • doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. (UK)

 • doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. (CMTF UK)

 • doc. Ivan Foletti, M.A., Ph.D. (FF MU)

 • doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D. (CMTF UPOL)

 • Ing. Pavel Kopeček, Th.D. (CMTF UPOL)

 • doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. (KTF UK)

 • doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. (TF JU)

 • doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. (KTF UK)

 • prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (FF UK)

 • prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. (KTF UK)

 • doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. (FZS UPCE)

 • PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. (KTF UK)

 • doc. ThDr. Rudolf Svoboda, Th.D. (TF JU)

 • prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (PRF UK)

 • prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (KTF UK)

 • doc. David Vopřada, Dr. (KTF UK)

 • doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. (UPOL FF)

 • doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. (KTF UK)

více...

Disciplinární komise

Členové:

 • doc. ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D., předseda (akademický pracovník)

 • doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. (akademický pracovník)

 • doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D. (akademický pracovník)

 • Mgr. Zuzana Matisovská (studentka)

 • Bc. Barbora Špačková (studentka)

 • Bc. Magdalena Vopařilová (studentka)

více...

Tajemník fakulty

Ing. Luděk Knorr, tajemnik@ktf.cuni.cz

více...


Organizační útvary děkanátu

Kancelář děkana

Jana Ferbyová, 220 181 244, jana.ferbyova@ktf.cuni.cz


Studijní oddělení

studijni@ktf.cuni.cz

 • Ing. Tereza Fatková, vedoucí, 220 181 402, fatkova@ktf.cuni.cz

 • Ing. Michaela Kristová 220 181 383, kristova@ktf.cuni.cz

 • Bc. Eva Roškotová 220 181 383, roskotova@ktf.cuni.cz

 • Mgr. Zuzana Matisovská, 220 181 649, matisovska@ktf.cuni.cz

více...

Vědecké oddělení

 • Mgr. Magdaléna Nová, DiS. 220 181 384, science@ktf.cuni.cz

více...

Zahraniční oddělení

 • PhDr. Petr Sládeček, Ph.D. 220 181 241, relations@ktf.cuni.cz

více...

Oddělení rozvoje a vnějších vztahů

 • Mgr. Anna Jaklová, 220 181 425, jaklova@ktf.cuni.cz

více...

Ekonomické oddělení 

ekonom@ktf.cuni.cz

 • Ing. Eva Procházková, vedoucí, 220 181 400, prochazkova@ktf.cuni.cz

 • Ing. Soňa Prokošová 220 181 401, prokosova@ktf.cuni.cz

 • Ing. Irena Poděbradská 220 181 401, podebradska@ktf.cuni.cz

více...

Technické oddělení

Referát služeb

 • Jan Poděbradský, skolnik@ktf.cuni.cz, 220 181 221, 774 199 505

 • Zdeňka Trojanová, 220 181 221

Referát výpočetní techniky

 • Roman Štec, 220 181 312, helpdesk@ktf.cuni.cz, sis@ktf.cuni.cz

 • Tom Neubert, 220 181 312, helpdesk@ktf.cuni.cz

více...

Katedry

Katedra biblických věd a starých jazyků

Katedra systematické teologie a filosofie

Katedra pastorálních oborů a právních věd

Katedra církevních dějin a literární historie

Ústav dějin křesťanského umění


Badatelská centra

 • Centrum teologie a umění

  účelové zařízení fakulty při Katedře systematické teologie a filosofie

  ctu@ktf.cuni.cz

  Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt, vedoucí, schmidt@ktf.cuni.cz

  více...

Knihovna

tel: 220 181 304

e-mail: knihovna@ktf.cuni.cz


 • Mgr. Kateřina Bajtlová, vedoucí (výpůjčka), bajtlova@ktf.cuni.cz

 • ThLic. Nora Cuhrová (periodika, kvalifikační práce), nora.cuhrova@ktf.cuni.cz

 • Mgr. Marek Rychtařík, Ph.D. (katalogizace), rychtarik@ktf.cuni.cz

 • Ing. arch. Eva Přibylová (výpůjčka), pribylova@ktf.cuni.cz

 • Mgr. Tomáš Audy (výpůjčka, MVS), audy@ktf.cuni.cz

 • Mgr. Marie Holubová (výpůjčka), holubova@ktf.cuni.cz

 • Eva Šolcová, DiS. (výpůjčka), eva.solcova@ktf.cuni.cz

více...


Další

Studentský kaplan

ThLic. Pavel Frývaldský, 220 181 358, kaplan@ktf.cuni.cz

více...


Klub akademické obce

220 181 520


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 1. září 2022 10:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám