Dějiny křest. umění (NMgr.)


Dějiny křest. umění (NMgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Dějiny křesťanského umění

Typ stud. programu: navazující magisterský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 2 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Výběr povinně volitelných předmětů je usměrňován doporučením v souladu s volbou vlastního zaměření. Student si volí z povinně volitelných přednášek a povinně volitelných seminářů dle výběru své vlastní specializace (umění středověku, novověku, 19.–21. století). Povinně volitelné předměty se stejným názvem označené číslicemi 1–2 tvoří jeden celek. Povinná je zkouška z latinské četby.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 120


z toho

  • za povinné předměty min. 50 - musí být splněny všechny povinné předměty z tabulky "1. Povinné předměty"

  • za povinně volitelné předměty min. 58

  • za předměty podle volby studenta min. 12


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 80 kreditů

  • čtvrtého min. 120 kreditů

  • pátého min. 120 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba diplomové práce

2. ústní zkouška

Ústní část státní závěrečné zkoušky se skládá ze tří tematických okruhů:

Tematický okruh 1: Dějiny umění v českých zemích

Tematický okruh 2: Dějiny umění v Evropě

Tematický okruh 3: Metodologie dějin umění


U zkoušky bude prověřena schopnost studenta kriticky rozvíjet jednotlivé názory a formulovat vlastní myšlenky v rámci témat konkretizovaných v jednotlivých předmětech. Vyžaduje se znalost významných stylových fenoménů, význačných památek i důležitých uměleckých osobností a schopnost podrobně charakterizovat jejich díla; znalost formálních aspektů a slohových proměn umění bude prověřována v širším kontextu všeobecné kulturní historie, politicko-sociálního a duchovního života.


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu (tj. 120 kreditů).

Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#UM303

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU307Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury středověku 1zsZ 2 hod/týd2Ottová,M.; Kotková,O.KDKU301(N)
KDKU308Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury středověku 2lsZk 2 hod/týd3Ottová,M.; Kotková,O.KDKU302(N), KDKU307(K)
KDKU309Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury novověku 1zsZ 2 hod/týd2Vymazalová,M.; Kotková,O.KDKU277(N)
KDKU310Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury novověku 2lsZk 2 hod/týd3Vymazalová,M.; Kotková,O.KDKU278(N), KDKU309(K)
KDKU258Evropské umělecké řemeslo 1zsZ 2 hod/týd2Schöttner,J.
KDKU259Evropské umělecké řemeslo 2lsZk 2 hod/týd3Schöttner,J.KDKU258(K)
KDKU311Znalectví a obchod s uměleckými díly 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.
KDKU312Znalectví a obchod s uměleckými díly 2lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.KDKU311(K)
KJAZ016Zkouška z latinského jazykazs/lsZk 0 hod/sem5Matějec,T.; Koronthályová,M.
KDKU313Evropská a světová muzea a galerie 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.KDKU289(N)
KDKU314Evropská a světová muzea a galerie 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.KDKU303(N), KDKU313(K)
KDKU315Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury 19.-21. století 1zsZ 2 hod/týd2Vlnas,V.; Rathouská Štroblová,K.
KDKU316Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury 19.-21. století 2lsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.; Pech,M.KDKU315(K)
KDKU317Podoby a metody dějin umění ve 2. polovině 20. stoletízs/lsZk 2 hod/týd3Jakubec,O.
KDKU318Ochrana hmotného kulturního dědictvílsZk 2 hod/týd3Vajčner,J.KDKU065(N)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 1 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.


2. Povinně volitelné předměty

a) Povinně volitelné předměty - skupina 1

skupina K#UM115, min. 37 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU319Gotické umění v Záalpí 1zsZ 2 hod/týd2Ottová,M.; Kubík,V.
KDKU320Gotické umění v Záalpí 2lsZk 2 hod/týd3Ottová,M.; Kubík,V.
KDKU256Italská renesance a manýrismus 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.
KDKU257Italská renesance a manýrismus 2lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.
KDKU264Nizozemské umění 1zsZ 2 hod/týd2Kotková,O.
KDKU265Nizozemské umění 2lsZk 2 hod/týd3Kotková,O.
KDKU227Česká a středoevropská renesance 1zsZ 2 hod/týd2Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU228Česká a středoevropská renesance 2lsZk 2 hod/týd3Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU241Barokní umění v Itálii 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU242Barokní umění v Itálii 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KDKU285Barokní architektura 1zsZ 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU286Barokní architektura 2lsZk 2 hod/týd3Štěrbová,D.KDKU285(K)
KDKU321Umění 19.-21. století 1zsZ 2 hod/týd2Bendová,E.KDKU260(N)
KDKU322Umění 19.-21. století 2lsZk 2 hod/týd3Bendová,E.KDKU276(N)
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU080(K)
KDKU323Dějiny restaurátorských přístupůzsZk 2 hod/týd3Ottová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU324Historické technologie a materiálylsZ 2 hod/týd2Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU325Analýza kurátorských konceptů současnosti 1zsZ 2 hod/týd4Ottová,M.; Jarošová,M.KDKU134(N)
KDKU326Analýza kurátorských konceptů současnosti 2lsZ 2 hod/týd4Ottová,M.; Jarošová,M.; Vlnas,V.KDKU135(N)
KDKU327Muzea a galerie v USA 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU328Muzea a galerie v USA 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU329Museums and Galleries in EuropezsZk 2 hod/týd6Jarošová,M.
KDKU330Museums and Galleries in the USAlsZk 2 hod/týd6Jarošová,M.


b) Povinně volitelné předměty - skupina 2

skupina K#UM116, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU331Výběrový seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Ottová,M.; Kubík,V.KDKU206(N)
KDKU332Výběrový seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Ottová,M.; Kubík,V.KDKU207(N)
KDKU333Výběrový seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU210(N)
KDKU334Výběrový seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU211(N)
KDKU212Výběrový seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Vymazalová,M.
KDKU213Výběrový seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Vymazalová,M.
KDKU335Výběrový seminář umění 19.-21. století 1zsZ 2 hod/týd4Bendová,E.KDKU272(N)
KDKU336Výběrový seminář umění 19.-21. století 2lsZ 2 hod/týd4Bendová,E.KDKU273(N)
KDKU274Výběrový kurátorský seminář Crash Test 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU275Výběrový kurátorský seminář Crash Test 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.KDKU274(P)
KDKU133Modern and Contemporary Art in the Prague Contextzs/lsZk 2 hod/týd6Pech,M.; Rathouská Štroblová,K.
KDKU337Virtuální kurátorstvízsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU338Muzejní a galerijní edukace 1zsZ 2 hod/týd4Vymazalová,M.
KDKU339Muzejní a galerijní edukace 2lsZ 2 hod/týd4Vymazalová,M.
KVAR018Odborná stážzs/lsZ 40 hod/sem4Ottová,M.; Macek,P.


c) Povinně volitelné předměty - skupina 3

skupina K#UM117, min. 5 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Makovcová Demartini,L.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Mazzero,M.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSUM001 Dějiny umění v českých zemích, Dějiny umění v Evropě, Metodologie dějin umění

skupina K#UM305, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU307Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury středověku 1zsZ 2 hod/týd2Ottová,M.; Kotková,O.KDKU301(N)
KDKU308Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury středověku 2lsZk 2 hod/týd3Ottová,M.; Kotková,O.KDKU302(N), KDKU307(K)
KDKU309Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury novověku 1zsZ 2 hod/týd2Vymazalová,M.; Kotková,O.KDKU277(N)
KDKU310Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury novověku 2lsZk 2 hod/týd3Vymazalová,M.; Kotková,O.KDKU278(N), KDKU309(K)
KDKU258Evropské umělecké řemeslo 1zsZ 2 hod/týd2Schöttner,J.
KDKU259Evropské umělecké řemeslo 2lsZk 2 hod/týd3Schöttner,J.KDKU258(K)
KDKU311Znalectví a obchod s uměleckými díly 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.
KDKU312Znalectví a obchod s uměleckými díly 2lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.KDKU311(K)
KDKU313Evropská a světová muzea a galerie 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.KDKU289(N)
KDKU314Evropská a světová muzea a galerie 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.KDKU303(N), KDKU313(K)
KDKU315Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury 19.-21. století 1zsZ 2 hod/týd2Vlnas,V.; Rathouská Štroblová,K.
KDKU316Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury 19.-21. století 2lsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.; Pech,M.KDKU315(K)
KDKU317Podoby a metody dějin umění ve 2. polovině 20. stoletízs/lsZk 2 hod/týd3Jakubec,O.
KDKU318Ochrana hmotného kulturního dědictvílsZk 2 hod/týd3Vajčner,J.KDKU065(N)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 1 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.
KJAZ016Zkouška z latinského jazykazs/lsZk 0 hod/sem5Matějec,T.; Koronthályová,M.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.


skupina K#UM115, min. 37 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU319Gotické umění v Záalpí 1zsZ 2 hod/týd2Ottová,M.; Kubík,V.
KDKU320Gotické umění v Záalpí 2lsZk 2 hod/týd3Ottová,M.; Kubík,V.
KDKU256Italská renesance a manýrismus 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.
KDKU257Italská renesance a manýrismus 2lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.
KDKU264Nizozemské umění 1zsZ 2 hod/týd2Kotková,O.
KDKU265Nizozemské umění 2lsZk 2 hod/týd3Kotková,O.
KDKU227Česká a středoevropská renesance 1zsZ 2 hod/týd2Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU228Česká a středoevropská renesance 2lsZk 2 hod/týd3Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU241Barokní umění v Itálii 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU242Barokní umění v Itálii 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KDKU285Barokní architektura 1zsZ 2 hod/týd2Štěrbová,D.
KDKU286Barokní architektura 2lsZk 2 hod/týd3Štěrbová,D.KDKU285(K)
KDKU321Umění 19.-21. století 1zsZ 2 hod/týd2Bendová,E.KDKU260(N)
KDKU322Umění 19.-21. století 2lsZk 2 hod/týd3Bendová,E.KDKU276(N)
KDKU080Metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.
KDKU082Metodologie dějin umění 2zsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU080(K)
KDKU323Dějiny restaurátorských přístupůzsZk 2 hod/týd3Ottová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU324Historické technologie a materiálylsZ 2 hod/týd2Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU325Analýza kurátorských konceptů současnosti 1zsZ 2 hod/týd4Ottová,M.; Jarošová,M.KDKU134(N)
KDKU326Analýza kurátorských konceptů současnosti 2lsZ 2 hod/týd4Ottová,M.; Jarošová,M.; Vlnas,V.KDKU135(N)
KDKU327Muzea a galerie v USA 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU328Muzea a galerie v USA 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU329Museums and Galleries in EuropezsZk 2 hod/týd6Jarošová,M.
KDKU330Museums and Galleries in the USAlsZk 2 hod/týd6Jarošová,M.


b) SZB: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#UM304, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.


skupina K#UM116, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU331Výběrový seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Ottová,M.; Kubík,V.KDKU206(N)
KDKU332Výběrový seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Ottová,M.; Kubík,V.KDKU207(N)
KDKU333Výběrový seminář renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU210(N)
KDKU334Výběrový seminář renesančního umění 2lsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU211(N)
KDKU212Výběrový seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Vymazalová,M.
KDKU213Výběrový seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Vymazalová,M.
KDKU335Výběrový seminář umění 19.-21. století 1zsZ 2 hod/týd4Bendová,E.KDKU272(N)
KDKU336Výběrový seminář umění 19.-21. století 2lsZ 2 hod/týd4Bendová,E.KDKU273(N)
KDKU274Výběrový kurátorský seminář Crash Test 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU275Výběrový kurátorský seminář Crash Test 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.KDKU274(P)
KDKU133Modern and Contemporary Art in the Prague Contextzs/lsZk 2 hod/týd6Pech,M.; Rathouská Štroblová,K.
KDKU337Virtuální kurátorstvízsZ 2 hod/týd4Zlatohlávek,M.
KDKU338Muzejní a galerijní edukace 1zsZ 2 hod/týd4Vymazalová,M.
KDKU339Muzejní a galerijní edukace 2lsZ 2 hod/týd4Vymazalová,M.
KVAR018Odborná stážzs/lsZ 40 hod/sem4Ottová,M.; Macek,P.


skupina K#UM117, min. 5 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Makovcová Demartini,L.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Mazzero,M.Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

Skupina K#UM015

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU307Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury středověku 1zsZ 2 hod/týd2Ottová,M.; Kotková,O.KDKU301(N)
KDKU309Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury novověku 1zsZ 2 hod/týd2Vymazalová,M.; Kotková,O.KDKU277(N)
KDKU258Evropské umělecké řemeslo 1zsZ 2 hod/týd2Schöttner,J.
KDKU311Znalectví a obchod s uměleckými díly 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1, 2 a 3 dle volby studenta


1. ročník – letní semestr

Skupina K#UM016

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU308Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury středověku 2lsZk 2 hod/týd3Ottová,M.; Kotková,O.KDKU302(N), KDKU307(K)
KDKU310Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury novověku 2lsZk 2 hod/týd3Vymazalová,M.; Kotková,O.KDKU278(N), KDKU309(K)
KDKU259Evropské umělecké řemeslo 2lsZk 2 hod/týd3Schöttner,J.KDKU258(K)
KDKU312Znalectví a obchod s uměleckými díly 2lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.KDKU311(K)
KJAZ016Zkouška z latinského jazykazs/lsZk 0 hod/sem5Matějec,T.; Koronthályová,M.
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 1 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1, 2 a 3 dle volby studenta


2. ročník – zimní semestr

Skupina K#UM025

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU313Evropská a světová muzea a galerie 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.KDKU289(N)
KDKU315Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury 19.-21. století 1zsZ 2 hod/týd2Vlnas,V.; Rathouská Štroblová,K.
KDKU317Podoby a metody dějin umění ve 2. polovině 20. stoletízs/lsZk 2 hod/týd3Jakubec,O.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1, 2 a 3 dle volby studenta


2. ročník – letní semestr

Skupina K#UM026

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU314Evropská a světová muzea a galerie 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.KDKU303(N), KDKU313(K)
KDKU316Vybrané kapitoly z dějin vizuální kultury 19.-21. století 2lsZk 2 hod/týd3Vlnas,V.; Pech,M.KDKU315(K)
KDKU318Ochrana hmotného kulturního dědictvílsZk 2 hod/týd3Vajčner,J.KDKU065(N)
KDKU250Studijní exkurzezs/lsZ 1 dny/sem5Vlnas,V.; Royt,J.


Povinně volitelné předměty

Přednášky ze skupiny 1, 2 a 3 dle volby studenta


doporučené volitelné kurzy

Skupina K#UM118

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS180Duchovní kultura středověkuzsZ 2 hod/týd3Kolářová Takácsová,K.
KHIS181Duchovní kultura raného novověkulsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
KDKU127Umělecké dílo ve světle teologických konceptůzsZk 2 hod/týd3Přibyl,S.
KJAZ211Četba a výklad latinských textů 1zsZ 2 hod/týd4Matějec,T.
KJAZ212Četba a výklad latinských textů 2lsZ 2 hod/týd4Matějec,T.
KDKU251Volitelná studijní exkurzezs/lsZ 1 dny/sem3Vlnas,V.; Royt,J.
KDKU342Pootevřený prostor - přednášky o současné sakrální architektuřelsZ 2 hod/týd4Schmidt,N.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 19. květen 2022 10:50 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám