Další informace

Acta universitatis Carolinae Theologica

Vydává Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, ISSN 1801-5588


Editor-in-Chief David Vopřada (Katolická teologická fakulta UK, Praha)

Executive Editor Barbora Šmejdová (Katolická teologická fakulta UK, Praha)


Editorial Board

Alejandro Bertolini (Facultad de Teología, Pontificia Universidad Católica Argenti- na, Buenos Aires, Argentina)

Alex Villas Boas (Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, Lisboa, Portugal)

Julie Clague (Theology & Religious Studies, University of Glasgow, UK)

Denisa Červenková (Katolická teologická fakulta UK, Prague, Czech Rep.)

Richard Čemus (Ponti cium Institutum Orientale, Rome, Italy)

René Dausner (Institut für Katholische Theologie, Universität Hildesheim, Germany)

Slavomir Dlugoš (Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Wien, Austria)

Tomáš Halík (Filozofická fakulta UK, Prague, Czech Rep.)

Oleh Kindij (Ukrainskij katolickij universitet, Ľviv, Ukraine)

Branko Klun (Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenia)

Volker Leppin (Institut für Spätmittelalter und Reformation, Evangelisch-Theologische Fakultät, Tübingen, Germany)

Miloš Lichner (Teologická fakulta Trnavskej univerzity, Bratislava, Slovakia)

Martin M. Lintner (Philosophisch-Theologische Hochschule, Brixen, Italy)

Ivana Noble (Evangelická teologická fakulta UK, Prague, Czech Rep.)

Ctirad Václav Pospíšil (Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc, Czech Rep.)

Michael Rosenberger, (Institut für Moraltheologie, Katholische Privatuniversität Linz, Austria)

Jakub Sirovátka (Teologická fakulta JU, České Budějovice, Czech Rep.)

Petr Štica (Katolická teologická fakulta UK, Prague, Czech Rep.)

Gabriela I. Vlková (Cyrilometodějská teologická fakulta UP, Olomouc, Czech Rep.)

Elias Wolff (Pontifícia Universidade Católica da Paraná, Brasil)

Ľubomír Žák (Pontificia Università Lateranense, Rome, Italy)Adresa redakce:

Katolická teologická fakulta UK

Thákurova 3, 160 00  Praha 6 – Dejvice

E-mail:

URL: http://www.theologica.cz


Termíny pro odevzdávání příspěvků k publikování:

uzávěrka AUC Theologica 1/2021: 31. 10. 2021

uzávěrka AUC Theologica 2/2022: 31. 3. 2022


Důležité aktuální předpisy

Pravidla studia na KTF UK upravují především tyto předpisy:

  • Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze, zde

  • Pravidla pro organizaci studia na KTF, zde

  • Pravidla pro přiznání stipendií na KTF, zde


Pozornosti studentů se dále doporučují zvlášť tyto předpisy:

  • OD č. 1/2011 Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací zde

  • OD č. 10/2011 Opatření děkana k Pravidlům pro organizaci studia zde

  • OD č. č. 8/2019 Uznání splnění kontroly studia předmětu zde


Všechny další důležité předpisy týkající studia najdete:


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 9. září 2021 13:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám