Prohlášení předsednictva Akademického senátu KTF UK

Dne 20. října 2021 akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy (KTF UK) poměrem hlasů 8:4 zvolil prof. PhLic. Vojtěcha Novotného, Th.D. za kandidáta na funkci děkana. Stalo se tak v souladu s platnými předpisy (čl. 19 Jednacího řádu AS KTF UK) a senátoři KTF UK tuto volbu také jednomyslně schválili ve svém usnesení. Podobně i protikandidát, který se celé volby účastnil, výsledek volby přijal. Zastupitelé akademické obce tím prof. Novotnému vyjádřili důvěru a svěřili mu mandát, aby fakultu vedl v novém funkčním období 2022–26. Stejný postoj následně zaujali i Svatý stolec a rektor univerzity.

Nové funkční období děkana započne 1. února 2022.


V letech 2018–21 tvořilo poradní a pomocný sbor děkana pět proděkanů, tajemník a jako pozorovatel i předseda senátu. Vztahy v kolegiu byly v posledních dvou letech poznamenané růzností názorů, nedorozuměními, vzájemnými výhradami a komunikačními nedostatky všech zúčastněných. Tuto situaci umocnila epidemie covidu. Na podzim 2021 jeden z proděkanů deklaroval svůj úmysl kandidovat na děkana a ostatní proděkani jeho kandidaturu podpořili. Po volbě na své funkce rezignovali, a to s účinností k 15., respektive 31. prosinci 2021. Děkan jejich rozhodnutí respektoval, vyslovil jim poděkování a popřál vše dobré v další práci na půdě KTF UK.


KTF UK plní své poslání tak, jak má. Řízení a správa fakulty byly a jsou řádné a transparentní. Senát nezávisle plnil a plní svou kontrolní roli. Nový tým děkana byl sestaven, navazuje na dosažené výsledky (zejména na strategický záměr pro roky 2021–2025, schválený senátem), připravuje priority pro nové období a řeší aktuální záležitosti zaměstnanců i studentů fakulty. Pluralita mínění, stylů a osobních preferencí je běžným a pokojným projevem našeho soužití.


doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.

Mgr. Jiří Augustin Čepelák

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.Poslední změna: 24. leden 2022 09:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám