Katolická teologie (Mgr.) (5. ročník)


Katolická teologie (Mgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: magisterský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 5 let


Studijní povinnosti

Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 300

z toho

  • za povinné předměty min. 225

  • za povinně volitelné předměty min. 45

  • za předměty podle volby studenta min. 30

Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

  • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

  • třetího min. 90 kreditů

  • čtvrtého min. 140 kreditů

  • pátého min. 200 kreditů

  • šestého min. 240 kreditů

  • sedmého a vyššího min. 300 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má pět částí:

1.obhajoba diplomové práce

2.ústní zkouška z Písma svatého a biblické teologie

3.ústní zkouška z Fundamentální a dogmatické teologie

4.ústní zkouška z Morální a spirituální teologie

5.ústní zkouška z Pastorální teologie a liturgiky


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.


Jednotný studijní plán

1. Povinné předměty

skupina K#MT306

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB022Úvod do Bible 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB023Úvod do Bible 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.; Matějec,T.KBIB023(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.; Matějec,T.KBIB024(K)
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.; Mrňa,J.KJAZ022(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.; Mrňa,J.KBIB026(K)
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KBIB029Biblická teologielsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.; Větrovec,P.; Scarano,A.KBIB015, KBIB017(K)
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K), KFIL026(N)
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL019TeodicealsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Peroutka,D.KFIL020(K)
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KHIS025Církevní a obecné dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní a obecné dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní a obecné dějiny raného novověkuzs/lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KHIS028Církevní a obecné dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS172(N)
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KHIS029(K), KHIS173(N)
KIUS008Konfesní právozsZk 2 hod/týd2Kříž,J.KIUS011(K)
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Čačík,M.KIUS011(K)
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Čačík,M.KIUS009(K)
KIUS011Teorie právazsZk 3 hod/týd2Kříž,J.
KIUS012Základy práva pro působení v pastoracilsZk 2 hod/týd3Kříž,J.KPTE011(Z)
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ022(K)
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ023(K)
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ009(Z)
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ040(Z)
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ041(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ042(K)
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ043(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KLTG007Liturgika 1zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.; Kotas,J.
KLTG003Liturgika 2lsZk 3 hod/týd2Bouma,D.; Tichý,R.KLTG007(K)
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Starý,K.
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd4Zimmermannová,M.
KPED123Základy psychologiezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPTE019(Z)
KPED124PsychopatologielsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPTE019(Z)
KPED125Psychologie pro pomáhající profesezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPTE019(Z)
KPTE010Pastorální teologiezsZ 3 hod/týd3Prokeš,J.
KPTE011Pastorální teologie 2zsZk 3 hod/týd3KIUS012(Z)
KPTE012KatechetikalsZk 2 hod/týd3Bouma,D.; Zimmermannová,M.
KPTE019Psychologie pro pastorační praxilsZk 3 hod/týd3Bartůšková,L.KPED123, KPED124, KPED125(Z), KPTE012(P)
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE094(N)
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE041(K), KSTE095(N)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Novotný,V.; Frývaldský,P.
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.; Frývaldský,P.
KSTE045ProtologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE046Teologická antropologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.
KSTE047MariologiezsZk 2 hod/týd7Novotný,V.KSTE044, KSTE048(P)
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Bouma,D.; Mohelník,T.
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Bouma,D.; Mohelník,T.
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.; Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE080EschatologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Salvet,O.KSTE048(K)
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Červenková,D.; Fošum,J.
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Červenková,D.; Fošum,J.KSTE082(K)
KSTE084Speciální morálka 1lsZk 4 hod/týd3Červenková,D.; Štica,P.
KSTE085Speciální morálka 2zsZk 3 hod/týd3Červenková,D.; Štica,P.KSTE084(K)
KSTE086Sociální etika 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.
KSTE087Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE086(K)
KSTE088Úvod do duchovního života 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.
KSTE089Úvod do duchovního života 2lsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE088(K)
KSTE090Spirituální teologie 1zsZk 3 hod/týd3Červenková,D.
KSTE091Spirituální teologie 2lsZk 2 hod/týd7Červenková,D.KSTE090(K)
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Makovcová Demartini,L.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.
KVAR014Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd2Červenková,D.; Brož,J.; Tichý,R.KVAR013(P)


2. Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Seminář filozofie a historie

skupina K#MT115, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL137Četba z díla Tomáše Akvinského 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL138Četba z díla Tomáše Akvinského 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL141Filosofie dějin 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL142Filosofie dějin 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.KFIL144(N)
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS196Modernismus a antimodernismus v katolické církvilsZ 2 hod/týd3Petráček,T.
KLIT006Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd3Sládek,M.KSTE040(N)
KFIL145Vztah víry (teologie) a rozumu (filosofie) 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL143(N)
KFIL146Vztah víry (teologie) a rozumu (filosofie) 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL144(N)


Skupina 2: Seminář patrologie

skupina K#MT116, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturalsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.
KSTE124Četba patristického textu 1zsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE103(N)
KSTE185Četba patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE104(N)
KSTE199Patrologia monasticalsZ 2 hod/týd4Ventura,V.


Skupina 3: Seminář biblické teologie

skupina K#MT117, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZzsZ 2 hod/týd4Brož,J.KBIB126(N), KJAZ023(K)
KBIB107Seminář SZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.; Hřebík,J.KBIB127(N)
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the Hebrewszs2 hod/týd6Brož,J.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline Lettersls2 hod/týd6Brož,J.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic Gospelszs2 hod/týd6Brož,J.
KBIB128Covenant in the Old and in the New Testamentls2 hod/týd6Brož,J.


Skupina 4: Seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

skupina K#MT118, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE044, KSTE048(P)
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.KSTE170(N)
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologiezsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P), KSTE110(N)
KSTE116Apologetika na britských ostrovechlsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.
KSTE102Teologie kříže Bonaventury z BagnoregialsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE106Dějiny české trojiční teologielsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE111(N)


Skupina 5: Seminář morální teologie a spirituální teologie

skupina K#MT119, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE166Etika migrace a migrační politikylsZ 2 hod/týd4Štica,P.KSTE112(N)
KSTE168Spirituálně-teologická interpretace literatury a filmulsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE170Interdisciplinární četba díla sv. Tomáše Akvinského: Traktát o lásce z pohledu dogmatické a morální teologielsZ 2 hod/týd4Štica,P.; Mohelník,T.KSTE136(N)
KSTE172Četba morálně-teologických textů sv. Tomáše AkvinskéhozsZ 2 hod/týd4Fošum,J.
KSTE112Seminář morální teologielsZ 2 hod/týd5Štica,P.KSTE169(N)
KSTE169Aktuální otázky bioetikylsZ 2 hod/týd4Štica,P.KSTE112(N)


Skupina 6: Seminář liturgiky

skupina K#MT120, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ143Latinská duchovní poezie 1zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinská duchovní poezie 2lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.
KJAZ202Latinské liturgické textyzsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ044(P)
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG113ExorcismuszsZ 2 hod/týd4Tichý,R.KJAZ041(P)
KLTG115Ordo missae: řádné a mimořádné formyzsZ 2 hod/týd4Tichý,R.
KLTG116HomiletikalsZ 2 hod/týd4Tichý,R.KBIB023(P)
KLTG117Eucharistické modlitbyzsZ 2 hod/týd4Tichý,R.


Skupina 7: Seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

skupina K#MT121, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE014Křesťanské kulturní dědictví v edukačních programechlsZ 2 hod/týd3Zimmermannová,M.
KPTE020Výuka náboženství na základních a středních školáchlsZ 2 hod/týd4Zimmermannová,M.
KPTE021Farní katecheze s dospělými a v katechumenátulsZ 2 hod/týd4Zimmermannová,M.
KPTE013Didaktika katecheze s praxízsZ 2 hod/týd4Zimmermannová,M.
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd4Zimmermannová,M.


Skupina 8: Seminář pastorální teologie

skupina K#MT122, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.KPTE016(Z)
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Prokeš,J.
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Prokeš,J.KPTE006(P)
KPTE105HomiletikalsZ 2 hod/týd4Tichý,R.KBIB023(P)
KPTE111EvangelizacezsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Prokeš,J.
KPTE112Pastorace nemocnýchlsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Drábek,F.
KPTE023Pastorace mládeželsZ 2 hod/týd4Prokeš,J.
KPTE113Sexuální zneužívání dětí - prevencezsZ 2 hod/týd4Drábek,F.
KPTE114Synodalita a život ve farnostizsZ 2 hod/týd4Prokeš,J.


Skupina 9: Seminář světového jazyka

skupina K#MT123, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Akademická angličtina 1zsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.
KJAZ157Akademická angličtina 2lsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Zelená,A.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Zelená,A.KJAZ137(K)
KJAZ190Italština 1zsZ 2 hod/týd4Mazzero,M.
KJAZ191Italština 2lsZ 2 hod/týd4Mazzero,M.KJAZ190(K)
KJAZ186Italština 3zsZ 2 hod/týd4Mazzero,M.
KJAZ187Italština 4lsZ 2 hod/týd4Mazzero,M.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSKT001 Písmo svaté a biblická teologie


skupina K#MT307, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB022Úvod do Bible 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB023Úvod do Bible 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.; Matějec,T.KBIB023(P)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.; Matějec,T.KBIB024(K)
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.; Mrňa,J.KJAZ022(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.; Mrňa,J.KBIB026(K)
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ022(K)
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ023(K)
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ009(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.


skupina 3 - K#MT117, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZzsZ 2 hod/týd4Brož,J.KBIB126(N), KJAZ023(K)
KBIB107Seminář SZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.; Hřebík,J.KBIB127(N)
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the Hebrewszs2 hod/týd6Brož,J.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline Lettersls2 hod/týd6Brož,J.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic Gospelszs2 hod/týd6Brož,J.
KBIB128Covenant in the Old and in the New Testamentls2 hod/týd6Brož,J.


b) SZB: KSKT005 Fundamentální a dogmatická teologie


skupina K#MT308, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K), KFIL026(N)
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL019TeodicealsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Peroutka,D.KFIL020(K)
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ040(Z)
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ041(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ042(K)
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ043(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE094(N)
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE041(K), KSTE095(N)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Novotný,V.; Frývaldský,P.
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.; Frývaldský,P.
KSTE045ProtologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE046Teologická antropologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.
KSTE047MariologiezsZk 2 hod/týd7Novotný,V.KSTE044, KSTE048(P)
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Bouma,D.; Mohelník,T.
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Bouma,D.; Mohelník,T.
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.; Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE080EschatologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Salvet,O.KSTE048(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.


skupina 1 K#MT115, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL137Četba z díla Tomáše Akvinského 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL138Četba z díla Tomáše Akvinského 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL140Seminář z filozofické etiky: J. Maritain, "Devět lekcí o základních pojmech morální filozofie"lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL141Filosofie dějin 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL142Filosofie dějin 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.KFIL144(N)
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS196Modernismus a antimodernismus v katolické církvilsZ 2 hod/týd3Petráček,T.
KLIT006Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd3Sládek,M.KSTE040(N)
KFIL145Vztah víry (teologie) a rozumu (filosofie) 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL143(N)
KFIL146Vztah víry (teologie) a rozumu (filosofie) 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL144(N)


skupina 2 K#MT116, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturalsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.
KSTE124Četba patristického textu 1zsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE103(N)
KSTE185Četba patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE104(N)
KSTE199Patrologia monasticalsZ 2 hod/týd4Ventura,V.


skupina 4 K#MT118, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE044, KSTE048(P)
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.KSTE170(N)
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologiezsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P), KSTE110(N)
KSTE116Apologetika na britských ostrovechlsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.
KSTE102Teologie kříže Bonaventury z BagnoregialsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE106Dějiny české trojiční teologielsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE111(N)


c) SZC: KSKT003 Morální a spirituální teologie


skupina K#MT309, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Červenková,D.; Fošum,J.
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Červenková,D.; Fošum,J.KSTE082(K)
KSTE084Speciální morálka 1lsZk 4 hod/týd3Červenková,D.; Štica,P.
KSTE085Speciální morálka 2zsZk 3 hod/týd3Červenková,D.; Štica,P.KSTE084(K)
KSTE086Sociální etika 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.
KSTE087Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE086(K)
KSTE088Úvod do duchovního života 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.
KSTE089Úvod do duchovního života 2lsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE088(K)
KSTE090Spirituální teologie 1zsZk 3 hod/týd3Červenková,D.
KSTE091Spirituální teologie 2lsZk 2 hod/týd7Červenková,D.KSTE090(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.


skupina 5 K#MT119, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE166Etika migrace a migrační politikylsZ 2 hod/týd4Štica,P.KSTE112(N)
KSTE168Spirituálně-teologická interpretace literatury a filmulsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE170Interdisciplinární četba díla sv. Tomáše Akvinského: Traktát o lásce z pohledu dogmatické a morální teologielsZ 2 hod/týd4Štica,P.; Mohelník,T.KSTE136(N)
KSTE172Četba morálně-teologických textů sv. Tomáše AkvinskéhozsZ 2 hod/týd4Fošum,J.
KSTE112Seminář morální teologielsZ 2 hod/týd5Štica,P.KSTE169(N)
KSTE169Aktuální otázky bioetikylsZ 2 hod/týd4Štica,P.KSTE112(N)


e) SZE: KSKT007 Pastorální teologie a liturgika


skupina K#MT310, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Starý,K.
KPED123Základy psychologiezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPTE019(Z)
KPED124PsychopatologielsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPTE019(Z)
KPED125Psychologie pro pomáhající profesezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPTE019(Z)
KPTE012KatechetikalsZk 2 hod/týd3Bouma,D.; Zimmermannová,M.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.
KPTE019Psychologie pro pastorační praxilsZk 3 hod/týd3Bartůšková,L.KPED123, KPED124, KPED125(Z), KPTE012(P)


skupina K#MT311, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG007Liturgika 1zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.; Kotas,J.
KLTG003Liturgika 2lsZk 3 hod/týd2Bouma,D.; Tichý,R.KLTG007(K)
KPTE010Pastorální teologiezsZ 3 hod/týd3Prokeš,J.
KPTE011Pastorální teologie 2zsZk 3 hod/týd3KIUS012(Z)
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.


skupina 6 K#MT120, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ143Latinská duchovní poezie 1zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinská duchovní poezie 2lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.
KJAZ202Latinské liturgické textyzsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ044(P)
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG113ExorcismuszsZ 2 hod/týd4Tichý,R.KJAZ041(P)
KLTG115Ordo missae: řádné a mimořádné formyzsZ 2 hod/týd4Tichý,R.
KLTG116HomiletikalsZ 2 hod/týd4Tichý,R.KBIB023(P)
KLTG117Eucharistické modlitbyzsZ 2 hod/týd4Tichý,R.


skupina 7 K#MT121, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE014Křesťanské kulturní dědictví v edukačních programechlsZ 2 hod/týd3Zimmermannová,M.
KPTE020Výuka náboženství na základních a středních školáchlsZ 2 hod/týd4Zimmermannová,M.
KPTE021Farní katecheze s dospělými a v katechumenátulsZ 2 hod/týd4Zimmermannová,M.
KPTE013Didaktika katecheze s praxízsZ 2 hod/týd4Zimmermannová,M.
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd4Zimmermannová,M.


skupina 8 K#MT122, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.KPTE016(Z)
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Prokeš,J.
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Prokeš,J.KPTE006(P)
KPTE105HomiletikalsZ 2 hod/týd4Tichý,R.KBIB023(P)
KPTE111EvangelizacezsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Prokeš,J.
KPTE112Pastorace nemocnýchlsZ 2 hod/týd4Tichý,R.; Drábek,F.
KPTE023Pastorace mládeželsZ 2 hod/týd4Prokeš,J.
KPTE113Sexuální zneužívání dětí - prevencezsZ 2 hod/týd4Drábek,F.
KPTE114Synodalita a život ve farnostizsZ 2 hod/týd4Prokeš,J.


f) SZF: KDIP000 Diplomová práce


skupina K#MT312, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS025Církevní a obecné dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS026Církevní a obecné dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS027Církevní a obecné dějiny raného novověkuzs/lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KHIS028Církevní a obecné dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS172(N)
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KHIS029(K), KHIS173(N)
KIUS008Konfesní právozsZk 2 hod/týd2Kříž,J.KIUS011(K)
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Čačík,M.KIUS011(K)
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Čačík,M.KIUS009(K)
KIUS011Teorie právazsZk 3 hod/týd2Kříž,J.
KIUS012Základy práva pro působení v pastoracilsZk 2 hod/týd3Kříž,J.KPTE011(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.
KVAR014Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd2Červenková,D.; Brož,J.; Tichý,R.KVAR013(P)


skupina 9 K#MT123, minimální počet kreditů: 3

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Akademická angličtina 1zsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.
KJAZ157Akademická angličtina 2lsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Zelená,A.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Zelená,A.KJAZ137(K)
KJAZ190Italština 1zsZ 2 hod/týd4Mazzero,M.
KJAZ191Italština 2lsZ 2 hod/týd4Mazzero,M.KJAZ190(K)
KJAZ186Italština 3zsZ 2 hod/týd4Mazzero,M.
KJAZ187Italština 4lsZ 2 hod/týd4Mazzero,M.

Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr


skupina K#MT013

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KHIS025Církevní a obecné dějiny starověkuzsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.
KSTE041Patrologie 1zsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE094(N)
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KBIB022Úvod do Bible 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE088Úvod do duchovního života 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.
KVAR007Seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Makovcová Demartini,L.
KJAZ021Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ041Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ040(Z)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář světového jazyka


1. ročník – letní semestr


skupina K#MT014

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Peroutka,D.KFIL020(K)
KHIS026Církevní a obecné dějiny středověkulsZk 2 hod/týd3Kubín,P.
KSTE042Patrologie 2lsZk 2 hod/týd3Vopřada,D.KSTE041(K), KSTE095(N)
KFIL007OntologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KBIB023Úvod do Bible 2lsZk 3 hod/týd3Brož,J.KBIB022(K)
KSTE089Úvod do duchovního života 2lsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE088(K)
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KJAZ022Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ021(K)
KJAZ042Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ041(K)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář světového jazyka


2. ročník – zimní semestr


skupina K#MT023

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KHIS027Církevní a obecné dějiny raného novověkuzs/lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL006EpistemologiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K), KFIL026(N)
KBIB024Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.; Matějec,T.KBIB023(P)
KBIB026Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.; Mrňa,J.KJAZ022(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KJAZ023Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ022(K)
KJAZ043Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ042(K)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie

seminář světového jazyka


2. ročník – letní semestr


skupina K#MT024

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KHIS028Církevní a obecné dějiny 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KFIL019TeodicealsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.; Matějec,T.KBIB024(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.; Mrňa,J.KBIB026(K)
KSTE032Křesťanství a jiná náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KJAZ024Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.KJAZ023(K)
KJAZ044Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ043(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KJAZ030Základy biblické hebrejštinylsZk 2 hod/týd2Matějec,T.KJAZ009(Z)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář filosofie a historie

seminář patrologie

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie

seminář světového jazyka


3. ročník – zimní semestr


skupina K#MT033

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS029České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd3Kubín,P.KHIS172(N)
KBIB025Knihy básnické a sapienciálnízsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB027Novozákonní epištoly 1zsZk 3 hod/týd3Brož,J.
KSTE043Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd3Novotný,V.; Frývaldský,P.
KLTG007Liturgika 1zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.; Kotas,J.
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Starý,K.
KSTE045ProtologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KSTE048EkleziologiezsZk 3 hod/týd3Bouma,D.; Mohelník,T.
KIUS011Teorie právazsZk 3 hod/týd2Kříž,J.
KPED123Základy psychologiezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPTE019(Z)


Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář liturgiky

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka


3. ročník – letní semestr


skupina K#MT034

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS030České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.KHIS029(K), KHIS173(N)
KBIB015Knihy prorocké a apokalyptickélsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB027(K)
KSTE044Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.; Frývaldský,P.
KLTG003Liturgika 2lsZk 3 hod/týd2Bouma,D.; Tichý,R.KLTG007(K)
KSTE046Teologická antropologielsZk 3 hod/týd3Novotný,V.
KSTE081EkumenismuslsZk 2 hod/týd2Salvet,O.KSTE048(K)
KIUS009Kanonické právo 1lsZk 3 hod/týd3Čačík,M.KIUS011(K)
KPED124PsychopatologielsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPTE019(Z)
KPTE012KatechetikalsZk 2 hod/týd3Bouma,D.; Zimmermannová,M.

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář liturgiky

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka


4. ročník – zimní semestr


skupina K#MT043

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB028Janovské spisy 1zsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KPED125Psychologie pro pomáhající profesezsZk 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPTE019(Z)
KSTE080EschatologiezsZk 2 hod/týd3Novotný,V.
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Starý,K.
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Bouma,D.; Mohelník,T.
KIUS010Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd3Čačík,M.KIUS009(K)
KSTE086Sociální etika 1zsZk 3 hod/týd3Štica,P.
KIUS008Konfesní právozsZk 2 hod/týd2Kříž,J.KIUS011(K)
KSTE082Fundamentální morálkazsZk 3 hod/týd3Červenková,D.; Fošum,J.
KPTE010Pastorální teologiezsZ 3 hod/týd3Prokeš,J.
KLTG007Liturgika 1zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.; Kotas,J.

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka


4. ročník – letní semestr


skupina K#MT044

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.
KSTE049Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.; Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE087Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd3Štica,P.KSTE086(K)
KIUS012Základy práva pro působení v pastoracilsZk 2 hod/týd3Kříž,J.KPTE011(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4Vlnas,V.; Brož,J.; Červenková,D.
KSTE083Teologální etikalsZk 3 hod/týd3Červenková,D.; Fošum,J.KSTE082(K)
KSTE084Speciální morálka 1lsZk 4 hod/týd3Červenková,D.; Štica,P.
KPTE012KatechetikalsZk 2 hod/týd3Bouma,D.; Zimmermannová,M.
KLTG003Liturgika 2lsZk 3 hod/týd2Bouma,D.; Tichý,R.KLTG007(K)
KPTE019Psychologie pro pastorační praxilsZk 3 hod/týd3Bartůšková,L.KPED123, KPED124, KPED125(Z), KPTE012(P)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář biblické teologie

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář pedagogiky, katechetiky a oborových didaktik

seminář pastorální teologie

seminář světového jazyka5. ročník – zimní semestr


skupina K#MT053

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU084Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.
KSTE090Spirituální teologie 1zsZk 3 hod/týd3Červenková,D.
KSTE085Speciální morálka 2zsZk 3 hod/týd3Červenková,D.; Štica,P.KSTE084(K)
KPTE010Pastorální teologiezsZ 3 hod/týd3Prokeš,J.
KSTE047MariologiezsZk 2 hod/týd7Novotný,V.KSTE044, KSTE048(P)
KIUS008Konfesní právozsZk 2 hod/týd2Kříž,J.KIUS011(K)
KVAR014Diplomní seminářzsZ 1 hod/týd2Červenková,D.; Brož,J.; Tichý,R.KVAR013(P)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář světového jazyka5. ročník – letní semestr


skupina K#MT054

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU085Dějiny křesťanského umění a ochrana památek 2lsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.KDKU084(K)
KSTE091Spirituální teologie 2lsZk 2 hod/týd7Červenková,D.KSTE090(K)
KSTE084Speciální morálka 1lsZk 4 hod/týd3Červenková,D.; Štica,P.
KPTE019Psychologie pro pastorační praxilsZk 3 hod/týd3Bartůšková,L.KPED123, KPED124, KPED125(Z), KPTE012(P)
KIUS012Základy práva pro působení v pastoracilsZk 2 hod/týd3Kříž,J.KPTE011(Z)

Povinně volitelné a volitelné předměty:

seminář fundamentální teologie a dogmatické teologie

seminář morální teologie a spirituální teologie

seminář světového jazykaDoporučené volitelné předměty


skupina K#MT100

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB108Metodologie biblické exegezelsZ 1 hod/týd2Brož,J.
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 24 hod/sem6Ryšková,M.
KBIB114Starozákonní reálielsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline Lettersls2 hod/týd6Brož,J.
KBIB122Jesus' Parables in the Synoptic Gospelszs2 hod/týd6Brož,J.
KBIB123The Bible and the QuranzsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KBIB124Old Testament Stories in Czech ArtlsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KJAZ003Latinská četba pro teology 1zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ042(P)
KJAZ007Latinská četba pro teology 2lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ043(P)
KJAZ050Staroslověnský jazyk a písemnictví 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ051Staroslověnský jazyk a písemnictví 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ050(K)
KJAZ103Četba hebrejských starozákonních textůzsZ 2 hod/týd4Ondrejičková,S.
KJAZ104Staroslověnština - církevní slovanštinazsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ126Řecká četba k Novému zákonu: teorie překladu a překladatelská praxezsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ140Seminář latinylsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KJAZ152Staroslověnská četba pokračovacílsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ167Četba starších českých textůzsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.
KJAZ169Biblický překlad v průběhu staletílsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ170Arabština 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ171Arabština 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ182Četba arabských textů 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ184Četba arabských textů 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ186Italština 3zsZ 2 hod/týd4Mazzero,M.
KJAZ196Introduction to Syriac 1zsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KJAZ197Introduction to Syriac 2lsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KJAZ199Biblická hebrejština 1zsZ 2 hod/týd4Ondrejičková,S.KJAZ131(N)
KJAZ200Biblická hebrejština 2lsZ 2 hod/týd4Ondrejičková,S.KJAZ199(K)
KJAZ203Staroslověnské texty k českým církevním dějinámlsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KHIS155Středověká Praha a okolí IzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS156Středověká Praha a okolí IIlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS157Diplomní seminář z církevních dějinzs/lsZ 1 hod/týd6Kubín,P.; Falátková,M.
KHIS159Středověká paleografie a diplomatika 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS160Středověká paleografie a diplomatika 2lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS161Novověká paleografie a diplomatika 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS162Novověká paleografie a diplomatika 2lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KLTG107Liturgický zpěvlsZ 2 hod/sem4Pšenička,M.
KLTG114Středověká zaalpská liturgie a současnostlsZ 4 hod/týd4Tichý,R.; Schmidt,N.
KLTG111Liturgie města ŘímazsZ 4 hod/týd4Tichý,R.
KPED126Teologie dětízsZ 1 hod/týd2Bravená,N.
KPED127Nové didaktické metody náboženské pedagogikyzs+ls- Z 6+6 hod/sem0+6Bravená,N.
KSTE157Fundamentals of Theological Ethicszs+lsZ Zk 2+2 hod/týd6+6Ovečka,L.
KSTE165Víra jako zdroj poznánílsZ 2 hod/týd4Červenková,D.
KSTE171Úvod do islámuzsZ 2 hod/týd3Mikulicová,M.
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KSTE179Introduction to TheologyzsZ 2 hod/týd6Vopřada,D.
KSTE189Seminar in Fundamental TheologylsZ 2 hod/týd6Kočí,M.
KSTE190Liberation TheologylsZ 2 hod/týd6Noble,T.
KSTE191Catholic Social TeachingzsZ 2 hod/týd6Mašek,V.
KSTE196Úvod do islámské teologielsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KSTE197Vztah křesťanství a islámu v historiilsZ 2 hod/týd3de la Vega Nosek,L.
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 5 dny/sem6Vopřada,D.
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT009(N)
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Kudlová,K.KLIT010(N)
KVAR118Tělesná výchovazs/lsZ 2 hod/týd2Sivek,Z.
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem6Vopřada,D.
KVAR123Duchovní hudba ve sborové praxizs/lsZ 2 hod/týd2Minářová Výborná,T.
KVAR132Úvod do judaismuzsZk 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KVAR134Culture od the Lands of the BiblelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.
KVAR136Theology and Media Theoryzs/lsZ 2 hod/týd6Ambrus,G.
KVAR204Antická literatura 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KLIT002(N)
KVAR205Antická literatura 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KLIT003(N)
KSTE135Teologické aspekty v díle C.S. LewiselsZ 2 hod/týd4Šmejdová,B.
KDKU342Pootevřený prostor - přednášky o současné sakrální architektuřelsZ 2 hod/týd4Schmidt,N.
KVAR030Management jako cesta k úspěchuzsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR031Ekonomické řízení a podnikání jako cesta zodpovědnostizs+lsZ Z 3+3 hod/týd0+3Češka,R.
KVAR032Efektivní řízení jako cesta k prosperitělsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR033Semináře s úspěšnými manažeryzs+ls- Z 1+1 hod/týd0+1Češka,R.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd10Ryšková,M.
KIUS015Seminář z dějin práva 1zsZ 2 hod/týd5Hrdina,A.
KIUS016Seminář z dějin práva 2lsZ 2 hod/týd5Hrdina,A.
KCZV001Judaismus včera a dneslsZ 14 hod/sem2
KCZV002Kultura pohřbívání. Pastorační a společenské aspekty posledních věcí člověkazsZ 20 hod/sem2
KCZV003Liturgická výchova v katechezilsZ 32 hod/sem3Zimmermannová,M.
KVAR034Management 1 - ekonomikazsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR035Management 2 - osobní rozvojzsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR036Management 3 - seminář s VIP hosty 1zsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR037Management 4 - podnikánílsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR038Management 5 - řízení kolektivu, institucí a firemlsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KVAR039Management 6 - seminář s VIP hosty 2lsZ 3 hod/týd3Češka,R.
KHIS165Středověká Praha a okolízs/lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS221Vatikán a Československo ve 20. stoletízsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS222Katolická církev po Druhém vatikánském koncilulsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KLIT032Literatura a teologielsZ 2 hod/týd3Šmejdová,B.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 22. únor 2023 09:12 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám