Filosofie a etika (Bc.)


Filosofie a etika (Bc.) - základní charakteristiky

Studijní program: Filosofie a etika

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 3 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.

Počet kreditů

za celý studijní program min. 180


z toho

 • za povinné předměty min. 112 - musí být splněny všechny povinné předměty z tabulky "1. Povinné předměty"

 • za povinně volitelné předměty min. 50

 • za předměty podle volby studenta min. 18


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

 • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

 • třetího min. 90 kreditů

 • čtvrtého min. 140 kreditů

 • pátého min. 160 kreditů

 • šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška se zkládá ze tří tématických okruhů, z nichž student dostane vždy jednu otázku


 • Dějiny filosofie - antická filosofie, středověká filosofie, novověká filosofie, filosofie současnosti

 • Systematická filosofie - metafyzika, logika a epistemologie, filosofická antropologie, filosofická nauka o Bohu, politická filosofie

 • Etika - filosofická etika, křesťanská etika, aplikovaná etika, sociální etika, etické teorie


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu.

Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#FAE300

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KFIL039Filosofická argumentace a rétorikazsZk 2 hod/týd5Prázný,A.
KFIL031Filosofický proseminářzsZ 2 hod/týd5Sousedík,P.
KJAZ058Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.; Koronthályová,M.
KJAZ059Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ058(K)
KJAZ060Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ059(P)
KJAZ061Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ060(K)
KFIL026Logika a epistemologiezsZk 3 hod/týd3Sousedík,P.KFIL006(N)
KFIL040Psaní vědeckého textuzsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.
KJAZ025Starořečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KFIL049Dějiny etikylsZk 2 hod/týd5Jinek,J.
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Peroutka,D.KFIL020(K)
KSTE100Křesťanská etikalsZk 2 hod/týd5Fošum,J.
KFIL027MetafyzikalsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.
KJAZ026Starořečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL037Současné etické teorie IzsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.
KJAZ027Starořečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KFIL035Politická filosofiezsZk 2 hod/týd6Jinek,J.
KFIL038Současné etické teorie IIlsZ 2 hod/týd5Machula,T.
KJAZ028Starořečtina 4zsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.KKJAZ025, KKJAZ026, KKJAZ027, KKJAZ028(N), KKJAZ025, KKJAZ026, KKJAZ027, KKJAZ028(Z)
KFIL036Sociální etikazsZk 2 hod/týd6Machula,T.
KFIL032Filosofická nauka o BohulsZk 2 hod/týd6Svoboda,D.


skupina K#FAE301 Povinné předměty pro závěrečnou práci

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR055Seminář k bakalářské prácizsZ 2 hod/týd8Svoboda,D.
KVAR056Příprava bakalářské prácezs+ls- Z 0+0 hod/týd0+8


2. Povinně volitelné předměty

skupina K#FAE100, Povinně volitelné předměty 1, min. 42 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL041Četba filosofických textů IzsZ 2 hod/týd5Jinek,J.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL045Četba textů filosofické etiky IzsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL042Četba filosofických textů IIlsZ 2 hod/týd5Peroutka,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL046Četba textů filosofické etiky IIlsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL043Četba filosofických textů IIIzsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL047Četba textů křesťanské etikyzsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KIUS011Teorie právazsZk 3 hod/týd2Kříž,J.
KFIL044Četba filosofických textů IVlsZ 2 hod/týd5Sousedík,P.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL048Četba textů politické filosofielsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KJAZ031Četba latinských textů IzsZ 2 hod/týd5Matějec,T.
KJAZ032Četba latinských textů IIlsZ 2 hod/týd5Matějec,T.


skupina K#FAE101, Povinně volitelné předměty 2 - Moderní jazyky, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ256Akademická angličtina 1zsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.
KJAZ237Odborná němčina 1zsZ 2 hod/týd4Zelená,A.
KJAZ257Akademická angličtina 2lsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.
KJAZ238Odborná němčina 2lsZ 2 hod/týd4Zelená,A.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#FAE301, Povinné předměty pro závěrečnou práci

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR055Seminář k bakalářské prácizsZ 2 hod/týd8Svoboda,D.
KVAR056Příprava bakalářské prácezs+ls- Z 0+0 hod/týd0+8


skupina K#FAE101, Povinně volitelné předměty 2 - Moderní jazyky, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ256Akademická angličtina 1zsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.
KJAZ237Odborná němčina 1zsZ 2 hod/týd4Zelená,A.
KJAZ257Akademická angličtina 2lsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.
KJAZ238Odborná němčina 2lsZ 2 hod/týd4Zelená,A.


b) SZB: KSFE001 Dějiny filosofie, Systematická filosofie, Etika

skupina K#FAE300, Povinné předměty

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KFIL039Filosofická argumentace a rétorikazsZk 2 hod/týd5Prázný,A.
KFIL031Filosofický proseminářzsZ 2 hod/týd5Sousedík,P.
KJAZ058Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.; Koronthályová,M.
KJAZ059Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ058(K)
KJAZ060Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ059(P)
KJAZ061Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ060(K)
KFIL026Logika a epistemologiezsZk 3 hod/týd3Sousedík,P.KFIL006(N)
KFIL040Psaní vědeckého textuzsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.
KJAZ025Starořečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KFIL049Dějiny etikylsZk 2 hod/týd5Jinek,J.
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Peroutka,D.KFIL020(K)
KSTE100Křesťanská etikalsZk 2 hod/týd5Fošum,J.
KFIL027MetafyzikalsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.
KJAZ026Starořečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL037Současné etické teorie IzsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.
KJAZ027Starořečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KFIL035Politická filosofiezsZk 2 hod/týd6Jinek,J.
KFIL038Současné etické teorie IIlsZ 2 hod/týd5Machula,T.
KJAZ028Starořečtina 4zsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.KKJAZ025, KKJAZ026, KKJAZ027, KKJAZ028(N), KKJAZ025, KKJAZ026, KKJAZ027, KKJAZ028(Z)
KFIL036Sociální etikazsZk 2 hod/týd6Machula,T.
KFIL032Filosofická nauka o BohulsZk 2 hod/týd6Svoboda,D.


skupina K#FAE100, Povinně volitelné předměty 1, min. 42 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL041Četba filosofických textů IzsZ 2 hod/týd5Jinek,J.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL045Četba textů filosofické etiky IzsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL042Četba filosofických textů IIlsZ 2 hod/týd5Peroutka,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL046Četba textů filosofické etiky IIlsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL043Četba filosofických textů IIIzsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL047Četba textů křesťanské etikyzsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KIUS011Teorie právazsZk 3 hod/týd2Kříž,J.
KFIL044Četba filosofických textů IVlsZ 2 hod/týd5Sousedík,P.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL048Četba textů politické filosofielsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KJAZ031Četba latinských textů IzsZ 2 hod/týd5Matějec,T.
KJAZ032Četba latinských textů IIlsZ 2 hod/týd5Matějec,T.Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

Povinné předměty

Skupina K#FAE011

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL020Dějiny antické filozofiezsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KFIL039Filosofická argumentace a rétorikazsZk 2 hod/týd5Prázný,A.
KFIL031Filosofický proseminářzsZ 2 hod/týd5Sousedík,P.
KFIL026Logika a epistemologiezsZk 3 hod/týd3Sousedík,P.KFIL006(N)
KJAZ058Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.; Koronthályová,M.
KJAZ025Starořečtina 1zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KFIL040Psaní vědeckého textuzsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.


Povinně volitelné předměty

Přednášky z PV skupiny 1 a 2 dle volby studenta.

Skupina K#FAE041

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL041Četba filosofických textů IzsZ 2 hod/týd5Jinek,J.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL045Četba textů filosofické etiky IzsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KJAZ256Akademická angličtina 1zsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.
KJAZ237Odborná němčina 1zsZ 2 hod/týd4Zelená,A.


1. ročník – letní semestr

Povinné předměty

Skupina K#FAE012

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL049Dějiny etikylsZk 2 hod/týd5Jinek,J.
KFIL021Dějiny středověké filozofielsZk 2 hod/týd3Peroutka,D.KFIL020(K)
KSTE100Křesťanská etikalsZk 2 hod/týd5Fošum,J.
KFIL027MetafyzikalsZk 3 hod/týd3Svoboda,D.
KJAZ059Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ058(K)
KJAZ026Starořečtina 2lsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.


Povinně volitelné předměty

Přednášky z PV skupiny 1 a 2 dle volby studenta.

Skupina K#FAE042

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL042Četba filosofických textů IIlsZ 2 hod/týd5Peroutka,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL046Četba textů filosofické etiky IIlsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KJAZ257Akademická angličtina 2lsZ 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.
KJAZ238Odborná němčina 2lsZ 2 hod/týd4Zelená,A.


2. ročník – zimní semestr

Povinné předměty

Skupina K#FAE021

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL009Filozofická antropologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL022Dějiny novověké filozofiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL037Současné etické teorie IzsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.
KJAZ060Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd2Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ059(P)
KJAZ027Starořečtina 3zsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.


Povinně volitelné předměty

Přednášky z PV skupiny 2 dle volby studenta.

Skupina K#FAE051

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL043Četba filosofických textů IIIzsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL047Četba textů křesťanské etikyzsZ 2 hod/týd5Svoboda,D.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KIUS011Teorie právazsZk 3 hod/týd2Kříž,J.


2. ročník – letní semestr

Povinné předměty

Skupina K#FAE022

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL023Dějiny filozofie 19. a 20. stoletílsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Jinek,J.
KFIL035Politická filosofiezsZk 2 hod/týd6Jinek,J.
KFIL038Současné etické teorie IIlsZ 2 hod/týd5Machula,T.
KJAZ061Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd3Matějec,T.; Koronthályová,M.KJAZ060(K)
KJAZ028Starořečtina 4zsZk 2 hod/týd2Bartoň,J.KKJAZ025, KKJAZ026, KKJAZ027, KKJAZ028(N), KKJAZ025, KKJAZ026, KKJAZ027, KKJAZ028(Z)


Povinně volitelné předměty

Přednášky z PV skupiny 2 dle volby studenta.

Skupina K#FAE052

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL044Četba filosofických textů IVlsZ 2 hod/týd5Sousedík,P.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)
KFIL048Četba textů politické filosofielsZ 2 hod/týd5Šolcová,K.KKFIL041(N), KKFIL041(Z)


3. ročník – zimní semestr

Povinné předměty

Skupina K#FAE031

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL036Sociální etikazsZk 2 hod/týd6Machula,T.
KVAR055Seminář k bakalářské prácizsZ 2 hod/týd8Svoboda,D.
KVAR056Příprava bakalářské prácezs+ls- Z 0+0 hod/týd0+8


Povinně volitelné předměty

Přednášky z PV skupiny 2 dle volby studenta.

Skupina K#FAE061

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ031Četba latinských textů IzsZ 2 hod/týd5Matějec,T.


3. ročník – letní semestr

Povinné předměty

Skupina K#FAE032

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL032Filosofická nauka o BohulsZk 2 hod/týd6Svoboda,D.
KVAR056Příprava bakalářské prácezs+ls- Z 0+0 hod/týd0+8


Povinně volitelné předměty

Přednášky z PV skupiny 2 dle volby studenta.

Skupina K#FAE062

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ032Četba latinských textů IIlsZ 2 hod/týd5Matějec,T.Doporučené volitelné předměty


Skupina K#FAE102

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL059Seminář z filosofické četbylsZ 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL100Základy křesťanství: krédo a praxelsZ 0 hod/týd2Peroutka,D.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 18. únor 2024 20:33 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám